Arama Sonuçları

Herbisitler 74 ürün
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 200 g/L carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron - Zararlılar: Abracadabra
 • Bitki: Domates, Kırmızı Mercimek, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: 116.2 g/L Clethodim - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kirpi darı, Kısa Başaklı Kuş Yemi, Kısır yabani yulaf, Su Ayrığı, Yabani yulaf, Yapışkan ot, Yumuşak Başaklı Kuş Yemi Alushta 116.2 EC
 • Bitki: Fasulye, Kimyon, Mercimek, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya Fasulyesi - Aktif Madde: 240 g/L Clethodim - Zararlılar: Arpa, Benekli darıcan, Çatalotu, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kaz Çimi, Kendi gelen buğday, Kirpi darı, Salkım otu, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Alushta 240 EC
 • Bitki: Ispanak - Aktif Madde: % 80 Lenacil - Zararlılar: Çoban çantası, Fare kulağı, Labada, Yabani hardal Avuport 80 WP
 • Bitki: Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 65 Chloridazon - Zararlılar: Çobandeğneği, Dilkanatan, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Sirken, Yer fesleğeni Baladzon 65 DF
 • Bitki: Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: % 65 Chloridazon - Zararlılar: Ballıbaba, Çobançantası, Gelincik, Horozibiği, Isırgan Otu, Köpek üzümü, Kuş otu, Papatya, Sirken, Yabani hardal, Yabani turp, Yavşan otu Baladzon 65 WP
 • Bitki: Hububat - Aktif Madde: % 75 Tribenuron-methyl - Zararlılar: Arap baklası, Ballıbaba, Boynuzlu yoğurt otu, Düğün çiçeği, Gelincik, Gönül hardalı, Kokarot, Köygöçüren, Sarı ot, Sedef otu, Sinek kapanı, Tarla yapışkan otu, Topluiğne hardalı, Yabani çam çiçeği, Yabani çivit otu, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani turp Belegorsk 75 DF
 • Bitki: Ayçiçeği, Pamuk - Aktif Madde: 180 g/L Benfluralin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çoban değneği, Darıcan, Demir Dikeni, Horoz ibiği, Kazayağı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semiz otu, Semizotu, Sirken, Yapışkanot Benifilin EC
 • Bitki: Bezelye, Fasulye, Soğan, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 480 g/L Bentazone - Zararlılar: Ballıbaba, Boynuzlu yoğut otu, Çobançantası, Dilkanatan, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Gri lekeli amarant, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Kuş otu, Meryem dikeni, Pıtrak, Semizotu, Serçedili, Şeytanelması, Sirken, Sütleğen, Topalak, Yabani hardal Benpelle 480 SL
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 400 gr/L Bentazone + 60 gr/L MCPA - Zararlılar: Hasır otu, Kız otu, Kurbağakaşığı, Sivri saz Benpelle M-60
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 250 gr/lL Bentazone + 125 gr/L. MCPA - Zararlılar: Dip otu, Güvercinayağı, Kız otu, Kurbağakaşığı, Üç köşeli sandalye sazı Benpelle M
 • Bitki: Bağ, Kayısı, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen - Zararlılar: Adi eşek marulu, Bambul Otu, Benekli darıcan, Bozot, Çoban çantası, Darıcan, Delice, Demir Dikeni, Domuz pıtrağı, Ebegümeci, Eşek marulu, Isırgan Otu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Köygöçüren, Semizotu, Serçe Dili, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Yabani bamya, Yapışkan ot, Yeşil horozibiği Evanless
 • Bitki: Bağ, Kavun, Kırmızı Mercimek, Pamuk, Pancar, Soğan - Aktif Madde: 40 g/L Quizalofop-p-tefuryl - Zararlılar: Kanyaş, Kendi Gelen Buğday -Yazlık Buğday, Kısır yabani yulaf, Köpek dişi ayrığı, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Examit 40 EC
 • Bitki: Ayçiçeği, Havuç, Patates - Aktif Madde: 250 g/L Flurochloridone - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban çantası, Çoban değneği, Fare kulağı, Gelincik, Horoz ibiği, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, Şahtere, Semiz otu, Sirken, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani turp, Yeşil Horoz İbiği FLUBALA 25 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34.5 g/L safener (Cloquintocet mexyl) - Zararlılar: Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Tilkikuyruğu Fono Super
 • Bitki: Buğday, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 100 g/L Clopyralid - Zararlılar: Diken, Eşek marulu, İmam Kavuğu, Kokar ot, Köy göçüren, Papatya, Peygamber çiçeği, Yabani salata Gothic 100 SL
 • Bitki: Bağ, Meyve, Turunçgil Bahçeleri - Aktif Madde: 200 g/l Glufosinate ammonium tuzu - Zararlılar: Çatal otu, Darıcan, Dikenli yabani marul, Eşek marulu, İmamkavuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpekdişi ayrığı, Püsküllü çayır, Semizotu, Sinir otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilkikuyruğu, Topalak, Turnagagası, Yabani hardal, Yonca HELLBOY
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 30 g/L Mesosulfuron-methyl, 90 g/L Mefenpyr-diethyl (Safener) - Zararlılar: İtalyan çimi, Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Tilki kuyruğu Herby OD 120
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 357 g/L MCPA’ya eşdeğer 557 gram MCPA- Ethylhexyl Ester + 7 g/L Florasulam - Zararlılar: Adi fiğ, Çoban çantası, Dil kanatan, Kan damlası, Köygöçüren, Yabani hardal ilkalan 364 SE
 • Bitki: Buğday, Glayöl, Mercimek, Pancar, Soğan - Aktif Madde: 284 g/L Diclofop Methyl - Zararlılar: Darı, Darıcan, Delice, Kuş otu, Yabani yulaf illofob 28 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: % 50 Thifensulfuron methyl + % 25 Tribenuron methyl - Zararlılar: Baldıran, Boynuzlu kimyon, Bülbül otu, Çoban, Çoban çantası, Düğün çiçeği, Engerek otu, Eşek marulu, Fare kulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Hardal, Hazeran, Hindibağ, Kadın aynası, Kandamlası, Kazayağı, Kokarot, Köpek papatyası, Köygöçüren, Nesliya, Papatya, Pelemir, Şahtere, Sarı ot, Sarmaşık Çoban değneği, Serçe Dili, Taşkesen otu, Venüs tarağı, Y. Menekşe, Yavşan otu Khubala 75 WP
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 268 g/l S-metolachlor, 330 g/L Pendimethalin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Horoz ibiği, Köpek üzümü, Semizotu, Sirken, Topalak KINGMAN ®
 • Bitki: Hububat - Aktif Madde: 480 g/L 2.4-D aside eşdeğer isooctyl ester - Zararlılar: Adi şahtere, Anadolu şahteresi, Arap baklası, Ballıbaba, Boynuz otu, Bülbül otu, Çan çiçeği, Çırçır otu, Çobançantası, Çobandeğneği, Dikenli yabani marul, Doğu tarla hazeranı, Dönbaba, Farekulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Kandamlası, Karamuk, Köygöçüren, Küçük pıtrak, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Papatya, Pelemir, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Renkli nakıl, Sarı ot, Sarı taş yoncası, Sığırdili, Suriye turpu, Sütleğen, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Tarla sarmaşığı, Tarla Yapışkan ot, Taşkesen otu, Trakya hardalı, Yabani çivit otu, Yabani ebegümeci, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani karanfil, Yabani mürdümük, Yabani tere, Yabani turp, Yapışkan nakıl, Yavşan otu, Yemlik, Yumrulu jerenyum, Zühretarağı Kor-Ester
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 45 g/L Pinoxaden+20 g/L Cloquintocet-mexyl(safener) - Zararlılar: İngiliz çimi, Kısır yabani yulaf, Kuşyemi, Tilkikuyruğu Koractive 45 EC
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 250 g/L Quinclorac - Zararlılar: Çeltiksi darıcan, Darıcan KORBOND
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: 340 g/L MCPA+ 80 g/L Dicamba - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban çantası, Düğün çiçeği, Gelincik, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Şahtere, Semiz otu, Yabani hardal, Yapışkan otu, Yavşan otu Korcamba 420 SL
 • Bitki: Boş Alanlarda, Çim Alanlarında - Aktif Madde: 480 g/L Dicamba - Zararlılar: Böğürtlen, Katır Tırnağı, Kekik, Köygöçüren, Küçük Çayır Düğmesi, Kuşkonmaz, Pamukluk, Şimşek, Tarla sarmaşığı, Üçgül, Yabani erguvan Korcamba 480 SL
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: % 25 Tritosulfuron + % 50 Dicamba - Zararlılar: Adi fiğ, Arap baklası, Ballıbaba, Boynuz otu, Boynuzlu yoğurt otu, Çoban çantası, Çoban değneği, Demir Dikeni, Domuz pıtrağı, Horoz ibiği, İmam pamuğu, Kangal, Kendi gelen mercimek, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kokar ot, Köpek üzümü, Sarıtaş yoncası, Semiz otu, Serçe Dili, ŞEytan elması, Sirken, Suriye geyik otu, Trakya hardalı, Uzun Süpürgeotu, Yabani hardal, Yabaniçiviotu, Yatık Gökbaş Korcamba 75 WG
 • Bitki: Ayçiçeği, Bezelye, Havuç, Mercimek, Nohut - Aktif Madde: 600 g/L Aclonifen - Zararlılar: Ballıbaba, Dikenli yabani marul, Dilkanatan, Eşek marulu, Gönül hardalı, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük turp, Kuş otu, Sarmaşık çobandeğneği, Sirken, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal, Yabani semizotu, Yavşanotu, Yeşil kirpidarı Kordiclofen 600
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 452.42 g/L 2.4-D EHE (300 GAE) + 6.25 g/L Florasulam - Zararlılar: Adi fiğ, Boynuzlu yoğurt otu, Kandamlası, Köygöçüren, Meryem dikeni, Yabani hardal Korforam EC
 • Bitki: Bağ, Banketler Su ve Drenaj Kanalları, Ekili Olmayan Alanlar, Fabrika Bahçeleri, Fındık, Genç Meyve Bahçeleri, Havaalanları, Kara ve Demiryolu Kenarları, Tarihi Alanlar, Tarla Kenarları, Turunçgiller - Aktif Madde: 480 g/L Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu - Zararlılar: Ballıbaba, Bambul Otu, Banket ve su üstü yabancı otlar, Benekli darıcan, Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı, Çimensi Mürdümük, Çukurova Hardalı, Darıcan, Domuz pıtrağı, Düğün çiçeği, Ebegümeci, Horoz ibiği, Isırgan Otu, Kanarya otu, Kanyaş, Kirpi darı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır Brom, Köpek dişi ayrığı, Kuş otu, Kuş yemi, Pelin Otu, Semizotu, Sirken, Sütleğen, Tarla Sarımsağı, Tilki kuyruğu, Topalak, Turna Gagası, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani Havuç, Yabani Yonca, Yabani yulaf, Yer fesleğeni, Yeşil Horoz İbiği, Zincir Pıtrağı Korfosat 48 SL
 • Bitki: Bağ, Fındık, Narenciye, Zeytin - Aktif Madde: % 74.8 Glyphosate –Ammonium Tuzu - Zararlılar: Adi Ayrık, aküçgül, Arap baklası, Ballıbaba, Böğürtlen, Çoban çantası, Darıcan, Dikenli yabani marul, Doğu ballıbabası, Domuz pıtrağı, Dönbaba, Duvar Arpası, Ebegümeci, Eğrelti Otu, Fare kulağı, Gelincik, Geniş Yapraklı Pıtrak, Gökbaş, Gri Pençe Otu, Güneş Sütleğeni, Hakiki papatya, İmam Kavuğu, İnce delice, Isırgan Otu, Kanyaş, Kara Yonca, Kekre, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpekdişi ayrığı, Köygöçüren, Koyungözü papatyası, Küçük Çayır Düğmesi, Kuş otu, Loğusa Otu, Meyan Kökü, Mısır hardalı, Mürver Otu, Pire Otu, Pis Kokulu Hindiba, Püsküllü çayır, Rüzgar Otu, Saka dikeni, Sakalotu, Sarı ot, Sarmaşık karga otu, Semizotu, Sirken, Su Nanesi, Sütlü sarmaşık, Taçlı Köpek kuyruğu, Tarhana otu, Tarla sarmaşığı, Taş Kesenotu, Taş Yoncası, Tavşan Bıyığı, Tavşan Salatası, Tilki kuyruğu, Topalak, Uzun süpürge otu, Yabani hardal, Yabani Kimyon, Yabani yulaf, Yapışkan ot, Yavşanotu, Yumuşak Holkus KORFOSAT 74.8 SG
 • Bitki: Bağ, Elma, Fındık, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 424 g/L Glyphosate diammonium tuzu - Zararlılar: Ayrık, Boya otu, Çatal otu, Çoban çantası, Darıcan, Demir Dikeni, Diken, Domuz pıtrağı, Düğün çiçeği, Ebegümeci, Eğrelti otu - Kızılot, Eşek Hıyarı, Gabalak, Horoz ibiği, Isırgan Otu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpekdişi ayrığı, Köy göçüren, Labada, Semizotu, Sinir otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tavşan Bıyığı, Topalak, Uzun Tavşan Bıyığı Korfosat PREMIUM
 • Bitki: Bağ, Fındık, Narenciye, Zeytin - Aktif Madde: 441 g/L Glyphosate Potasyum Tuzu - Zararlılar: Adi eşek marulu, Adi fiğ, Adi salkım otu, Adi yavşan otu, Altuni yemlik, Arap baklası, Ballıbaba, Böğürtlen, Boz ot, Büyük dişli ballıbaba, Çatal otu, Çayır tavşancıl otu, Çayır tırfılı, Çobançantası, Çobandeğneği, Darıcan, Demir Dikeni, Deve dikeni, Dikenli eşek marulu, Dikenli öküzdili, Dikenli yabani marul, Dilkanatan, Doğu ballıbabası, Doğu havucu, Doğu korungası, Domuz pıtrağı, Dönbaba, Düğmeli yonca, Duvar Arpası, Duvar kazayağı, Eşek marulu, Farekulağı, Filiskin otu, Gecesefası, Gelincik, Güneş dikeni, Güneş Sütleğeni, Hakiki şahtere, Horozibiği, İmamkavuğu, Isırgan Otu, İtalyan sığırdili, Kanyaş, Kara hindiba, Katı sütleğen, Kıllı hindiba, Kır üçgülü, Kıraç çayırı, Kısır yabani yulaf, Kıvırcık Labada, Kokulu yonca, Köpek üzümü, Köpekdişi ayrığı, Köşeli gövdeli yakı otu, Köygöçüren, Koyun fetüğü, Küçük çiçekli ebegümeci, Küçük turp, Kuş fiği, mavi farekulağı, Melez horozibiği, Meryem dikeni, Meyan Kökü, Nazik şahtere, Pelin, Pire Otu, Pis Kokulu Hindiba, Püsküllü çayır, Saka dikeni, Sarı ot, Sarı taş yoncası, Sarmaşık karga otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Süpürge otu, Sütlü sarmaşık, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Tarla maydanozu, Tarla sarmaşığı, Taş Yoncası, Tavşan Salatası, Tilkikuyruğu, Tıbbi taşkesen otu, Topalak, Toplu iğne hardalı, Trakya hardalı, Turnagagası, Uzun süpürge otu, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani korunga, Yabani mürdümük, Yabani orman nanesi, Yabani tere, Yalancı yoğurt otu, Yapışkan nakıl, Yapışkan ot, Yer fesleğeni, Yıldızlı gelindüğmesi, Yoncacık, Zincir Pıtrağı, Zühretarağı Korfosat STAR
 • Bitki: Turunçgiller - Aktif Madde: 607 g/L Glyphosate İsopropylamin tuzu - Zararlılar: Adi eşek marulu, Adi yabancı yonca, Akhindiba, Bambul Otu, Benekli darıcan, Bozot, Darıcan, Değnekli sütleğen, Demir Dikeni, Dinebra, Domuz pıtrağı, Hint Keneviri, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpek üzümü, Köpekdişi ayrığı, Pire Otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Suriye Maydanozu, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani bamya, Yapışkan ot, Yeşil Horoz İbiği, Yeşil Kirpi darı Korfosat TURBO
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 20 Metsulfuron- methyl - Zararlılar: Ak hindiba, Ballıbaba, Boyacı papatyası, Çoban çantası, Dikenli yabani marul, Doğu ballıbabası, Gökbaş, Kokarot, Köygöçüren, Sarı ot, Uzun süpürge otu, Yabani hardal Koribut 20 WP
 • Bitki: Haşhaş, Mısır - Aktif Madde: 480 g/L Mesotrione - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban değneği, Dil kanatan, Hakiki papatya, Kara hindiba, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpek üzümü, Köygöçüren, Sirken, Tarla köpek papatyası, Topalak, Yabani hardal, Yabani Havuç Korlistro SC
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 420 g/L Bispyribac-sodium - Zararlılar: Boğumlu çobandeğneği, Çeltiksi darıcan, Darıcan, Deniz sandalye sazı, Domuz pıtrağı, Kız otu, Pamuk otu Korminee 400 SC
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 80 g/L Clodinafop-propargyl + 20 g/ Lherbisit antidotu( safener) Cloquintocet-mexyl - Zararlılar: Kısır yabani yulaf Koropik 080 EC
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 240 g/L Clodinafop-propargyl ve 60 g/L Cloquintocent- mexyl (Safener) - Zararlılar: Delice, Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Küçük başaklı kuşyemi, Tilkikuyruğu, Yumuşak başaklı kuşyemi Koropik 240 EC
 • Bitki: Çeltik, Mısır - Aktif Madde: % 75 Halosulfuron Methyl - Zararlılar: Domuz pıtrağı, Horozibiği, Kız otu, Kurbağa kaşığı, Sandalya Sazı, Topalak Korpula 75 WG
 • Bitki: Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar, Patates - Aktif Madde: 200 g/L Diquat Dibromide - Zararlılar: Ballıbaba, Çatal otu, Çobançantası, Dönbaba, Düğün çiçeği, Duvar Arpası, Kara hindiba, Kısır Brom, Portakal nergisi, Salkım otu, Turnagagası, Yabani tere Korquid 200 SL
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 75 Sulfosulfuron - Zararlılar: Adi fiğ, Dil kanatan, Doğu korungası, İlkbahar yavşanotu, Japon Bromu, Pis Kokulu Papatya, Pıtrak, Püsküllü çayırotu, Rum yalancı keteni, Saka dikeni, Süpürge otu, Tarla düğün çiçeği, Tarla Hezaranı, Tarla Papatyası, Taşkesen otu, Trakya hardalı, Uzun süpürge otu, Yabani Arpa, Yabani hardal, Yaz Kanavcı otu, Yumrulu Salkım Otu, Zarif Yapraklı Fiğ, Zühre tarağı Korsulfuron 75 WG
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 45 Pyridate - Zararlılar: Darıcan, Datura, Hardal, Horoz ibiği, Kaz ayağı, Köpek üzümü, Pıtrak Kortagran WP
 • Bitki: Arpa, Buğday, Çavdar, Triticale, Yulaf - Aktif Madde: % 10 Chlorsulfuron - Zararlılar: Kanarya otu, Kokar ot, Köygöçüren, Süpürge otu, Yabani hardal, Yavşan otu Koruma-Green 10 WP
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 500 g/L Saf 2.4 -D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu - Zararlılar: Adi şahtere, Ak hindiba, Anadolu şahteresi, Arap baklası, Avrupa dönbabası, Ballıbaba, Boz ot, Bülbül otu, Çoban çantası, Çobandeğneği, Dikenli yabani marul, Eşek marulu, Fare kulağı, Farekulaklı boynuz otu, Gelincik, Güneş dikeni, Hakiki şahtere, Hazeran, Kanarya otu, Kanavcı otu, Kandamlası, Karamuk, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük pıtrak, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Mürdümük, Papatya, Pelemir, Pıtrak, Sarı mum çiçeği, Sarı taş yoncası, Sirken, Sığırdili, Sürünücü çan çiçeği, Sütleğen, Tarla atkuyruğu, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Taş Yoncası, Taşkesen otu, Turnagagası, Yabani çivit otu, Yabani ebegümeci, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani karanfil, Yabani mürdümük, Yabani tere, Yabani turp, Yavşan otu, Yemlik Koruma Weed Killer D
 • Bitki: Yonca - Aktif Madde: % 50 Propyzamide - Zararlılar: Küsküt Korzamide 50 WP
 • Bitki: Bezelye, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı, Yonca - Aktif Madde: 120 g/L İmazamox - Zararlılar: Adi yavşan otu, Arap baklası, Ballıbaba, Benekli darıcan, Boynuzlu yoğurt otu, Çoban değneği, Çoban tarağı, Darıcan, Dilkanatan, Domuz pıtrağı, Fener otu, Horoz ibiği, K. köklü tilki kuyruğu, Kara çim, Köpek üzümü, Küsküt, ŞEytan elması, Sirken, Sütleğen, Tatula, Uzun süpürge otu, Y. Hardal, Y. Pancar, Y. Yulaf, Yapışkan otu Korzamox 120 SL
 • Bitki: Ayçiçeği, Bezelye, Çeltik, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 40 g/L İmazamox - Zararlılar: Ballıbaba, Canavar otu, Çobançantası, Çobandeğneği, Çukurova fener otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Hakiki şahtere, Isırgan Otu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, ŞEytan elması, Sirken, Yapışkan ot, Yavşan otu Korzamox ULTRA
 • Bitki: Domates, Patates, Soya - Aktif Madde: % 70 Metribuzin - Zararlılar: Acı ot, Alçak Sütleğeni, Bambul Otu, Bayır Turbu, Büyük Pıtrak, Demir Dikeni, Fare kulağı, Hardal, Horoz ibiği, Kaz ayağı, Kazayağı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Sarmaşık Çoban değneği, Semiz otu, Senelik köpek lahanası Kurmuzine 70 WP
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: % 60 Bensulfuron methyl - Zararlılar: Kız otu, Kurbağakaşığı, Sandalye sazı Lonrice 60 DF
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: % 8.25 Bensulfuron methyl + % 1.75 Metsulfuron Methyl - Zararlılar: Alibeyköyotu, Dip otu, Hasır otu, Kızotu, Kurbağa kaşığı, Sandalya Sazı Lonrice MET
 • Bitki: Ayçiçeği, Pamuk - Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-P-ethyl - Zararlılar: Çayır Püskülü, Darıcan, Kara darı, Kirpi darı Mahler Me
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 930 g/L S-Metolachlor + 30 g/L Benoxacor(Safener) - Zararlılar: Darıcan, Horozibiği, Semizotu, Sirken, Topalak Mancester -S XL
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 915 g/L S-Metolachlor + 45 g/L Benoxacor(Safener) - Zararlılar: Darıcan, Horozibiği, Semizotu, Sirken, Topalak Mancester -S
 • Bitki: Mısır, Nohut - Aktif Madde: 240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprosulfamide - Zararlılar: İmampamuğu (Abutilon theoprastii), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Şeytan elması (Datura stramonium), Yabani bamya (Hibiscus trionum), Yapışkan ot (Setaria verticillata), Yeşil kirpi darı (Seteria viridis) Mandalor
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: %1 lodosulfuron-Methyl sodium, Foramsulfuron, Isoxadifen-ethyl (Safener) - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Yabani bamya, Yapışkan ot Manduro WG
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 9 Mefenpyr Diethyl + % 3 Mesosulfuron-methyl + % 0.6 Iodosulfuron-methyl-sodium - Zararlılar: Dil kanatan, Gönül hardalı, İtalyan çimi, Kokarot, Kuş otu, Şahtere, Tarla köpek papatyası, Tilki kuyruğu, Yabani fiğ, Yabani yulaf, Yumuşak Başaklı Kuş Yemi Metolmet WG
 • Bitki: Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 70 Metamitron - Zararlılar: Ballıbaba, Fare kulağı, Horoz ibiği, Kara pazı, Kazayağı, Papatya, Sirken, Tavşan Bıyığı, Yabani hardal, Yabani Semiz otu, Yabani turp, Yavşan otu Monikor EXTRA
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 960 g/l S-metolachlor - Zararlılar: Darıcan, Topalak Monterosso EC
 • Bitki: Armut, Ayçiçeği, Karnabahar, Narenciye, Soğan - Aktif Madde: 240 g/L Oxyfluorfen - Zararlılar: Adi yavşan otu, Bambul Otu, Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Farekulağı, Gelincik, Hakiki papatya, Kara pazı, Kirpi darı, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Kısır Brom, Kokar ot, Köpek üzümü, Sarmaşık çobandeğneği, Semizotu, Sirken, Tarla düğün çiçeği, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal Oxyfene 2E
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 40 g/L Nicosulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Kanyaş, Kirpidarı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Yabani semizotu Ribasso 4 OD
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, İmam pamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Sirken, Yapışkan ot, Yeşil horozibiği Ribasso EXTRA
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 200 g/L Cyhalofop Butyl - Zararlılar: Baraj otu, Çeltiksi darıcan, Darıcan, Su Ayrığı Russo 200 EC
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 225 g/LBromoxynil - Zararlılar: Ballıbaba, Boynuzlu yoğurt otu, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Gökbaş, Gönül hardalı, Kandamlası, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köygöçüren, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Sarı ot, Sirken, Tarla akça çiçeği, Yabani hardal, Yumrulu jerenyum Scylla 225 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday, Çavdar, Triticale, Yulaf - Aktif Madde: % 75 Chlorsulfuron - Zararlılar: Adi yavşan otu, Ballıbaba, Çoban çantası, Dikenbaş çimi, Doğu ballıbabası, Eşek marulu, Fare kulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Hakiki papatya, Kır uyuz otu, Kokar ot, Köy göçüren, Kuduz otu, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Sarı ot, Suriye turbu, Taç yoncası, Tarla düğün çiçeği, Tıbbi taşkesen otu, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yapışkan otu, Yumuşak başaklı kuşyemi, Zühre tarağı Sinapsis 75 DF
 • Bitki: Ayçiçeği, Domates, Mısır, Pamuk, Patates, Sarımsak, Soğan - Aktif Madde: 330 g/L Pendimethalin - Zararlılar: Ballıbaba, Bambul Otu, Benekli darıcan, Boz ot, Bülbül otu, Çatal otu, Çayır salkım otu, Çoban çantası, Çobançantası, Çobandeğneği, Darıcan, Dilkanatan, Duvar Arpası, Farekulağı, Gelincik, Horozibiği, İri yapraklı sütleğen, Isırgan Otu, Kanyaş, Kara pazı, Kazayağı, Kirpi darı, Kırmızı çiçekli ballıbaba, Kırmızı K.Tilki Kuyruğu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, Papatya, Rüzgar Otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Sütleğen, Tarla akça çiçeği, Tilkikuyruğu, Topalak, Yabani darı, Yabani hardal, Yapışkan ot Status 330 E
 • Bitki: Pamuk, Soğan - Aktif Madde: 435 g/l Pendimethalin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Çobançantası, Darıcan, Dilkanatan, Hakiki papatya, Kanyaş, Kırmızı çiçekli ballıbaba, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük çiçekli ebegümeci, Kuş otu, Meryem dikeni, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Yabani turp Status 435 SC
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Karpuz, Mercimek, Narenciye, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl Ester - Zararlılar: Ayrık, Buy, Darıcan, Delice, Kanyaş –geliç, Köpek dişi ayrığı, Kuş yemi, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Super Kordant
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 30 g/L Nicosulfuron + 75 g/L Mesotrione - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semizotu, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani bamya, Yapışkan ot, Zincir Pıtrağı Tagula
 • Bitki: Ayçiçeği, Bağ, Domates, Kanola, Kırmızı Mercimek, Nohut, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya Fasulyesi - Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-P-ethyl - Zararlılar: Ayrık, Brom, Çayır Püskülü, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kısır yabani yulaf, Köpekdişi ayrığı, Kuşyemi, Püsküllü çayır, Tilkikuyruğu, Yabani Arpa, Yabani darı, Yapışkan darı, Yapışkan ot Tarkor Super
 • Bitki: Bağ, Domates, Kanola, Mercimek, Pamuk, Patates, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: 150 gr/L Fluazifop-P-butyl - Zararlılar: Darıcan, İtalyan çimi, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kısır yabani yulaf, Köpekdişi ayrığı, Yabani yulaf Tuviaan Forte
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 25.2g/L Penoxsulam - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Deniz sandalye sazı, Güvercinayağı, Kız otu, Kurbağakaşığı VERRAZANO
 • Bitki: Domates, Mısır - Aktif Madde: % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: ZARAGOZ
Hemen İndir
Hemen İndir