Fono Super

Fono Super

Aktif Madde 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34.5 g/L safener (Cloquintocet mexyl)
Formülasyon Şekli Suda Yağ Emülsiyonu (EW)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

FONO SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Buğday
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Buğday Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) 80 ml/da Kardeşlenme dönemi
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 80 ml/da Kardeşlenme dönemi
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys) 100 ml/da Kardeşlenme başlangıcı
Arpa Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) 80 ml/da Kardeşlenme dönemi
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 80 ml/da Kardeşlenme dönemi
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys) 100 ml/da Kardeşlenme başlangıcı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kullanma dozları içinde tavsiye edildiği kültür bitkilerine zararlı etkisi yoktur. Dar yapraklı yabancı otlarda Acetyl CoA carboxylase’ın (ACCase) baskısı ile yağ asidi sentezi baskı altına alınır.

Fop grubuna dahil selektif ve sistemik bir bitki koruma ürünüdür. Etki ettiği dar yapraklı yabancı otlara, yapraklar vasıtasıyla alınarak kök ve rizomlara taşınır.

Yabancı otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder. 4-10 gün içinde yapraklara kloroz ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkinin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ürünün etkisini artırır. Kuru ve soğuk şartlar ürünün etkisini azaltır. Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

Hemen İndir
Hemen İndir