Status 330 E

Status 330 E

Aktif Madde 330 g/L Pendimethalin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1lt-5lt

Açıklama

STATUS 330 E adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1;3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
AYÇİÇEĞİ,   PAMUK, SOĞAN, PATATES Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği  (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu  (Apera spicaventi)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği  (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı  (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu  (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan Otu (Urtica urens)
Ekim öncesi

500 ml/da

 

 

Çıkış öncesi

500 ml/da

MISIR, DOMATES Horozibiği  (Amaranthus albus)   Kazayağı
(Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
500 ml/da

Dikim öncesi

PAMUK DAR YAPRAKLILAR 

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Rüzgar otu  (Apera spicaventi)
Topalak (Cyperus rotundus)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Yabani darı  (Panicum miliaceum)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kanyaş (Sorghum halepense) (Tohumdan)

500 ml/da

Çıkış öncesi toprağa uygulanır.

GENİŞ YAPRAKLILAR                             

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Kazayağı (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Şeytan elması (Datura stramonium)
İri yapraklı sütleğen (Euphorbia heterophylla)
Dilkanatan (Galium aparine)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Çobandeğneği  (Polygonum spp.)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Bülbül otu  (Sisymbrium officinale)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Kuş otu (Stellaria media)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan Otu (Urtica urens)

500 ml/da

Çıkış öncesi toprağa uygulanır.

SARIMSAK

 

DAR YAPRAKLILAR:

Darıcan(Echinochloa crus -galli)

500 ml/dekar
GENİŞ YAPRAKLILAR:

Kırmızı K.Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris)
Kırmızı çiçekli Ballıbaba (Lamium purpureum)
Semiz otu(Portulaca oleracea)
Kuş otu(Stellaria media)

500 ml/dekar

(yabancı otların çıkış öncesi uygulama yapılır)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Toprağın iyice hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama dekara tavsiye edilen doz üzerinden yeknesak bir şekilde yapılmalıdır. İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürterek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaç hazırlanmalıdır. Yer aletleri ile dekara 20-50 litre su ile yelpaze tipi memeli aletlerle uygulanır.

1) Pamuk ve Ayçiçeğinde Kullanım:

En iyi sonuç STATUS 330 E’nin toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. İlaçlamadan sonra toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm. derinliğinde, diskli pulluk, rototiller veya tırmık ile yapılmalıdır. İlaçlamadan sonraki 4 gün içerisinde yağış olması durumunda toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta tek uygulama şeklinde, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamalıdır.

2) Patates, Mısır, Soğan ve Fideden Yetiştirilen Domateslerde Kullanım:

STATUS 330 E bu bitkilerde tohum ekiminden veya dikimden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm. olmalıdır.

Patateste, patates ve yabancı otların çıkışlarından önceki dönemde uygulanmalıdır. İlacın Mısır’da kullanımında kesinlikle toprağa karıştırma işlemi yapılmaz ve şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır sahalarında kullanmadan önce KORUMA KLOR ALKALİ A.Ş. yetkililerine danışınız. Soğanda, çıkış öncesi kullanılabileceği gibi soğanın 2 yapraklı devresinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak ) iken de uygulanabilir. Yabancı otlar 1-2 yaprağı geçerse etki düşer ve gerekli fayda sağlanmaz. Domates fideleri, ilaçlamayı takiben 2. ve 6. günler arasında dikilmelidir. Fide ekimi sırasında ilaçla bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kurak şartlarda ilaçlamayı takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

3) Sarımsakta Kullanım:

STATUS 330 E sarımsağın dikiminden sonra, sarımsağın ve yabancıotların toprak yüzeyine çıkış yapmadığı dönemde (çıkış öncesi dönem)  uygulama yapılır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

STATUS 330 E ile ilaçlamadan, 6 ay sonrasına kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası rotasyona giremez: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. Herhangi bir nedenle ekilen kültür bitkisi bozulduğunda, toprak en az 15 cm derinliğinde işlenerek patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelye ekilebilir. Mısır, fasulye ve bezelye toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile ekilebilir.

Hemen İndir
Hemen İndir