Koropik 240 EC

Koropik 240 EC

Aktif Madde 240 g/L Clodinafop-propargyl ve 60 g/L Cloquintocent- mexyl (Safener)
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 200cc

Açıklama

Koropik 240 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Delice (Lolium temulentum)

Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor)

20 ml dozda

Buğdayın kardeşlenme devresinde (3 yapraklı), en geç kardeşlenme sonuna kadar uygulanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama için rüzgarsız bir hava seçin. Uygulamada beklenen üstün başarının temini için; yelpaze meme kullanılarak, dekara 20-40 litre su sarf edilmesi ve basıncın da 2.0-2.5 atmosfer olmasına özen gösterilmelidir.

Ürünlü mahlul ile bitkiler iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Traktörle çekilen orta ve yüksek hacimli ilaçlama aletleri Koropik 240 EC uygulaması için uygundur.  İlaçlamada sırt pülverizatörü veya atomizör kullanılması önerilmez. Uygulamadan sonra 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir