KINGMAN ®

KINGMAN ®

Aktif Madde 268 g/l S-metolachlor, 330 g/L Pendimethalin
Formülasyon Şekli Pendimethalin (ISO), S-metolachlor
Ambalaj -

Açıklama

KINGMAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3/K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir

Kullanıldığı Bitkiler

Pamuk
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Sirken (Chenopodium albüm)
Topalak (Cyperus rotundus)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
500 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir