Benifilin EC

Benifilin EC

Aktif Madde 180 g/L Benfluralin
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj --

Açıklama

BENİFİLİN EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Ayçiçeği Pamuk
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK Darıcan(Echinochloa crus -galli)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken(Chenopodium album)
Demir Dikeni(Tribulus terrestris)
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Semiz otu(Portulaca oleracea)
850 ml/dekar
AYÇİÇEĞİ Benekli darıcan (Echinochloa colonum),
Çoban değneği (Polygonum aviculare),
Horoz ibiği (Amaranthus albus), Sirken, Kazayağı (Chenopodium album),
Benekli darıcan (Echinochloa colonum),
Darıcan (Echinochloa crus-galli), Semizotu (Portulaca oleracea), Yapışkanot (Setaria verticillata) , Demir dikeni (Tribulus terrestris)
850 ml/dekar

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ:

ÖZELLİKLERİ:
BENİFİLİN EC pamuk ve ayçiçek tarlalarında sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılan seçici bir herbisittir. Yabancı ot tohumlarının çimlenmesini önleyerek önemli yabancı otların kontrolünü sağlar. Ekim veya dikim uygulamadan hemen sonra başlamak üzere altı haftaya kadar yapılabilir. Ekim veya dikim sonrası uygulanmaz. Gelişimini tamamlamış yabancı otları kontrol etmez.

Toprağa Karıştırma:
İlacın etkinliğini, kaybetmemesi için uygulamadan hemen sonra toprağa karıştırılması gerekir. Mümkünse ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Toprağın iyice hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmeli ve BENİFİLİN EC’nin toprakla çok iyi bir şekilde karışması sağlanmalıdır. Tekdüze ve etkili bir karıştırma yapmak için uygun toprak işleme alet ve yöntemlerini kullanınız. Toprağa karıştırma 5-10 cm derinlikte yapılmalıdır. İlaçlı mahlulün toprakla iyice karışması için karıştırıcı makinelerinin uygun hızda (6-10 km/saat) olmaları gerekir. Toprağa karıştırma işlemi 5 cm’den az derinlikte yapılırsa ilaç etkisinde düşüş yaşanabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
BENİFİLİM EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BENİFİLİN EC ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) bitki koruma ürünün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Hemen İndir
Hemen İndir