Ribasso EXTRA

Ribasso EXTRA

Aktif Madde % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron
Formülasyon Şekli Suda Dağılabilir Granül (WG)
Ambalaj 40 gr -50 gr

Açıklama

RİBASSO EXTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Mısır
KÜLTÜR

BİTKİSİ

KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
MISIR Kanyaş(Geliç)(Sorghum halepense)

Darıcan  (Echinochloa crus-galli)

Benekli Darıcan(Echinochloa colonum )

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Yeşil Horozibiği (Amaranthus viridis)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu  (Amaranthus retroflexus)

Sirken(Chenopodium album)

İmam pamuğu (Abutilon theophastii)

Domuz Pıtrağı(Xanthium strumarium)

4 g/da +

AGSURF** : 25ml /da.

Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde

(2-4 yapraklı veya 5-10 cm çap veya yükseklikte olduğu zaman)

Sirken(Chenopodium album) ve

Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)

için yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

*Şeker mısırında fitotoksik olduğundan kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılmaz.
**RİBASSO EXTRA mutlaka beraberinde verilen AGSURF ile kullanılmalıdır. AGSURF’un dozu dekara 25 ml.’dir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

En iyi netice için RİBASSO EXTRA yabancıotların erken büyüme dönemlerinde Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı veya 5-10 cm çap veya yükseklikte olduğu zaman) kullanılmalıdır. Sirken(Chenopodium album) ve Domuz Pıtrağı(Xanthium strumarium) ile mücadele için 2-4 yapraklı dönemde uygulama önerilir.  Kanyaş (Geliç)(Sorghum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancıotların kontrolü için uygulama yabancıotun kardeşlenme döneminde yapılmalıdır. İlaçlama esnasında Mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

Hemen İndir
Hemen İndir