Avuport 80 WP

Avuport 80 WP

Aktif Madde % 80 Lenacil
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 500 gr -1 kg

Açıklama

AVUPORT 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Ispanak Şeker Pancarı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
ŞEKER PANCARI Fare kulağı (Anagallis arvensis) 50-100 g/da.

 

 

 

1) Organik maddece fakir

(%1.3- 1.9 ve daha az),

hafif bünyeli topraklarda

50 g/da.

2) Organik maddece fakir

(% 1.3-1.9)  ve çok fakir

(% 0.7-1.3), ağır bünyeli

topraklarda 75 g/da.

 

3) Organik maddece zengin

(% 1.3’den fazla) ve

orta-ağır bünyeli toprak-

larda 100 g/da.

 

4) Organik madde içeriği

% 0.7’den dah az olan

topraklarda kullanımı

tavsiye  edilmez.

 

Adi papatya (Anthemis spp)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Ak kazayağı – Sirken (Chenopodium album)
Yabani krizantem(Chrysanthemum segetum)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Buy (Poa annua)
Çoban değneği (Polygonum spp.)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani turp (Raphonus raphanistrum)
Labada (Rumex spp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Serçe dili (Stellaria media)
ISPANAK Fare kulağı (Anagallis arvensis) 100 g/da (Ekim öncesi uygulama)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Yabani hardal (Sinapsis arvensis)
Labada(Rumex sp.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AVUPORT 80 WP şekerpancarında tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılır. En iyi netice için ilaçlama iyi hazırlanmış keseksiz ve otsuz tarlaya yapılmalıdır. Uygulamadan sonra ürünün yabancı otların köklerinin bulunduğu bölgelere taşınabilmesi için 2-3 cm derinliğinde yapılan bir toprağa karıştırma veya yağmur veya yağmurlama sulama gereklidir. Pancar tohumları mibzerle 3 cm’den derine ekilmelidir.

ŞEKER PANCARI:

Ekim Öncesi: AVUPORT 80 WP doğrudan doğruya ekimden önce ekim için hazırlanmış tarlaya uygulanır ve tırmık veya benzeri aletlerle 2-3 cm. derinliğindeki toprağa karıştırılır. Pancar ekimi bu uygulamadan sonra en geç 2 hafta içinde yapılmalıdır. Pancar tohumları mibzerle 3 cm’den derine ekilmelidir.

Çıkış Öncesi (Pancar ekiminden sonra): Bu şekilde yapılan uygulamalarda toprağa karıştırma yapılmaz. Onun yerine ekimden hemen sonra yağmurlama sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç vardır.

KIRMIZI PANCAR VE YEMLİK PANCAR:

AVUPORT 80 WP bu bitkilerdeki yabancı ot mücadelesinde geniş olarak tavsiye edilir. Doz ve diğer hususlar şeker pancarında olduğu gibidir.

ÖNEMLİDİR: Aşağıdaki noktalara dikkat edilmezse tavsiye edilmediği bitkilerde veya kültür bitkilerinde zarar ve mahsul kaybı meydana gelebilir. Tavsiye edildiği bitkiler dışındaki meyve ağaçları veya diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği sahalara veya ilacın su ile taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. Kültür bitkilerine ilacın tozunun veya buharının bulaşmasına mani olunuz. Boşalan ambalajları tekrar kullanmayın. Gömerek yok edin. Derelere ve akarsulara karıştırmayın. Gübreler, insektisitler, fungisitler ve tohumlara temas ettirmeyin. İlaçlamadan hemen sonra ilaçlama aletlerinin tüm parçalarını ilaç kalıntılarından temizleyin. İlaçlama tankını, pompasını, ilaçlama borusunu, hortumunu, ilaçlama memelerini ve süzgeçlerini ayrı ayrı yıkayın. Herhangi bir nedenle tarlayı bozmak gerekirse AVUPORT 80 WP uygulamasından sonraki 4 ay içinde aynı tarlada şeker pancarı ya da yemlik pancar dışında herhangi bir kültür bitkisi ekmeyiniz. Böyle bir durumda toprak en az 15 cm derinliğinde kulaklı pullukla sürülerek işlenmelidir.

ISPANAK:

Ekim öncesi: AVUPORT 80 WP doğrudan Ispanak ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce önerilen dozda uygulanır.

Hemen İndir
Hemen İndir