ilkalan 364 SE

ilkalan 364 SE

Aktif Madde 357 g/L MCPA’ya eşdeğer 557 gram MCPA- Ethylhexyl Ester + 7 g/L Florasulam
Formülasyon Şekli Suspo-Emülsiyon (SE)
Ambalaj 1 lt-5 lt

Açıklama

İLKALAN 364 SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4;B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
BUĞDAY
Adi fiğ(Vicia sativa)Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Dil Kanatan (Galium tricornutum)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Kan damlası (Adonis aestivalis)
70 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:


HUBUBAT (Buğday): Yabancı otların çıkışını tamamladığı 2-6 yapraklı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Hemen İndir
Hemen İndir