Lonrice 60 DF

Lonrice 60 DF

Aktif Madde % 60 Bensulfuron methyl
Formülasyon Şekli Kuru Akışkan (DF)
Ambalaj 60 gr

Açıklama

LONRİCE 60 DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Çeltik
BİTKİ ADI YABANCI OT ADI UYGULAMA DOZU
ÇELTİK Kız otu (Cyperus difformis) 6 g/da
Kurbağakaşığı (Alisma plantago)
Sandalye sazı (Scirpus spp.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ürünün taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. Uygulama sırasında ürünün tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz.

En iyi sonuç için LONRİCE 60 DF’in yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak, ya da 5-10 cm boyda) kullanılması gerekir. LONRİCE 60 DF doğrudan doğruya su ile dolu (5-10 cm derinliğinde) tavalara

tatbik edilir. En iyi ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasındaki su geçişi engellenmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir