Metolmet WG

Metolmet WG

Aktif Madde % 9 Mefenpyr Diethyl + % 3 Mesosulfuron-methyl + % 0.6 Iodosulfuron-methyl-sodium
Formülasyon Şekli Suda Dağılabilir Granül (WG)
Ambalaj 300 gr -600 gr

Açıklama

METOLMET WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU UYGULAMA DÖNEMİ
BUĞDAY Tilki kuyruğu
(
Alopecurus myosuroides)İtalyan Çimi
(
Lolium multiforum)

Yabani fiğ
(
Vicia sativa)

Şahtere
(
Fumaria officinalis)

Gönül hardalı
(
Myagrum perfoliatum)

Dil kanatan
(
Galium aparine)

Tarla Köpek Papatyası
(
Anthemis arvensis)

Kokarot
(
Bifora radians)

25 gr + 100 ml AGSURF® POWER*   /da Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2 – 6 gerçek yaprak)
Yabani yulaf
(
Avena sterilis)Kuş otu
(Phalaris brachyachys)

Yumuşak başaklı Kuş yemi
(
Phalaris paradoxa)

30 gr + 100 ml AGSURF® POWER*  /da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ:

METOLMET WG Buğday tarlalarında sorun olan yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış sonrası (Post-emergence) kontrol eden bir yabancı ot ürünüdür. METOLMET WG sistemik bir ürün olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında uygulama ertelenmelidir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancıotlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancıot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Hemen İndir
Hemen İndir