Arama Sonuçları

Herbisitler 74 ürün
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 200 g/L carfentrazone-ethyl + 30 g/L Diuron - Zararlılar: Abracadabra
 • Bitki: Domates, Kırmızı Mercimek, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: 116.2 g/L Clethodim - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kirpi darı, Kısa Başaklı Kuş Yemi, Kısır yabani yulaf, Su Ayrığı, Yabani yulaf, Yapışkan ot, Yumuşak Başaklı Kuş Yemi Alushta 116.2 EC
 • Bitki: Fasulye, Kimyon, Mercimek, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya Fasulyesi - Aktif Madde: 240 g/L Clethodim - Zararlılar: Arpa, Benekli darıcan, Çatalotu, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kaz Çimi, Kendi gelen buğday, Kirpi darı, Salkım otu, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Alushta 240 EC
 • Bitki: Ispanak - Aktif Madde: % 80 Lenacil - Zararlılar: Çoban çantası, Fare kulağı, Labada, Yabani hardal Avuport 80 WP
 • Bitki: Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 65 Chloridazon - Zararlılar: Çobandeğneği, Dilkanatan, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Sirken, Yer fesleğeni Baladzon 65 DF
 • Bitki: Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: % 65 Chloridazon - Zararlılar: Ballıbaba, Çobançantası, Gelincik, Horozibiği, Isırgan Otu, Köpek üzümü, Kuş otu, Papatya, Sirken, Yabani hardal, Yabani turp, Yavşan otu Baladzon 65 WP
 • Bitki: Hububat - Aktif Madde: % 75 Tribenuron-methyl - Zararlılar: Arap baklası, Ballıbaba, Boynuzlu yoğurt otu, Düğün çiçeği, Gelincik, Gönül hardalı, Kokarot, Köygöçüren, Sarı ot, Sedef otu, Sinek kapanı, Tarla yapışkan otu, Topluiğne hardalı, Yabani çam çiçeği, Yabani çivit otu, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani turp Belegorsk 75 DF
 • Bitki: Ayçiçeği, Pamuk - Aktif Madde: 180 g/L Benfluralin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çoban değneği, Darıcan, Demir Dikeni, Horoz ibiği, Kazayağı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semiz otu, Semizotu, Sirken, Yapışkanot Benifilin EC
 • Bitki: Bezelye, Fasulye, Soğan, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 480 g/L Bentazone - Zararlılar: Ballıbaba, Boynuzlu yoğut otu, Çobançantası, Dilkanatan, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Gri lekeli amarant, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Kuş otu, Meryem dikeni, Pıtrak, Semizotu, Serçedili, Şeytanelması, Sirken, Sütleğen, Topalak, Yabani hardal Benpelle 480 SL
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 400 gr/L Bentazone + 60 gr/L MCPA - Zararlılar: Hasır otu, Kız otu, Kurbağakaşığı, Sivri saz Benpelle M-60
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 250 gr/lL Bentazone + 125 gr/L. MCPA - Zararlılar: Dip otu, Güvercinayağı, Kız otu, Kurbağakaşığı, Üç köşeli sandalye sazı Benpelle M
 • Bitki: Bağ, Kayısı, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen - Zararlılar: Adi eşek marulu, Bambul Otu, Benekli darıcan, Bozot, Çoban çantası, Darıcan, Delice, Demir Dikeni, Domuz pıtrağı, Ebegümeci, Eşek marulu, Isırgan Otu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Köygöçüren, Semizotu, Serçe Dili, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilki kuyruğu, Yabani bamya, Yapışkan ot, Yeşil horozibiği Evanless
 • Bitki: Bağ, Kavun, Kırmızı Mercimek, Pamuk, Pancar, Soğan - Aktif Madde: 40 g/L Quizalofop-p-tefuryl - Zararlılar: Kanyaş, Kendi Gelen Buğday -Yazlık Buğday, Kısır yabani yulaf, Köpek dişi ayrığı, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Examit 40 EC
 • Bitki: Ayçiçeği, Havuç, Patates - Aktif Madde: 250 g/L Flurochloridone - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban çantası, Çoban değneği, Fare kulağı, Gelincik, Horoz ibiği, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, Şahtere, Semiz otu, Sirken, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani turp, Yeşil Horoz İbiği FLUBALA 25 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34.5 g/L safener (Cloquintocet mexyl) - Zararlılar: Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Tilkikuyruğu Fono Super
 • Bitki: Buğday, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 100 g/L Clopyralid - Zararlılar: Diken, Eşek marulu, İmam Kavuğu, Kokar ot, Köy göçüren, Papatya, Peygamber çiçeği, Yabani salata Gothic 100 SL
 • Bitki: Bağ, Meyve, Turunçgil Bahçeleri - Aktif Madde: 200 g/l Glufosinate ammonium tuzu - Zararlılar: Çatal otu, Darıcan, Dikenli yabani marul, Eşek marulu, İmamkavuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpekdişi ayrığı, Püsküllü çayır, Semizotu, Sinir otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tilkikuyruğu, Topalak, Turnagagası, Yabani hardal, Yonca HELLBOY
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 30 g/L Mesosulfuron-methyl, 90 g/L Mefenpyr-diethyl (Safener) - Zararlılar: İtalyan çimi, Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Tilki kuyruğu Herby OD 120
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 357 g/L MCPA’ya eşdeğer 557 gram MCPA- Ethylhexyl Ester + 7 g/L Florasulam - Zararlılar: Adi fiğ, Çoban çantası, Dil kanatan, Kan damlası, Köygöçüren, Yabani hardal ilkalan 364 SE
 • Bitki: Buğday, Glayöl, Mercimek, Pancar, Soğan - Aktif Madde: 284 g/L Diclofop Methyl - Zararlılar: Darı, Darıcan, Delice, Kuş otu, Yabani yulaf illofob 28 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: % 50 Thifensulfuron methyl + % 25 Tribenuron methyl - Zararlılar: Baldıran, Boynuzlu kimyon, Bülbül otu, Çoban, Çoban çantası, Düğün çiçeği, Engerek otu, Eşek marulu, Fare kulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Hardal, Hazeran, Hindibağ, Kadın aynası, Kandamlası, Kazayağı, Kokarot, Köpek papatyası, Köygöçüren, Nesliya, Papatya, Pelemir, Şahtere, Sarı ot, Sarmaşık Çoban değneği, Serçe Dili, Taşkesen otu, Venüs tarağı, Y. Menekşe, Yavşan otu Khubala 75 WP
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 268 g/l S-metolachlor, 330 g/L Pendimethalin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Horoz ibiği, Köpek üzümü, Semizotu, Sirken, Topalak KINGMAN ®
 • Bitki: Hububat - Aktif Madde: 480 g/L 2.4-D aside eşdeğer isooctyl ester - Zararlılar: Adi şahtere, Anadolu şahteresi, Arap baklası, Ballıbaba, Boynuz otu, Bülbül otu, Çan çiçeği, Çırçır otu, Çobançantası, Çobandeğneği, Dikenli yabani marul, Doğu tarla hazeranı, Dönbaba, Farekulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Kandamlası, Karamuk, Köygöçüren, Küçük pıtrak, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Papatya, Pelemir, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Renkli nakıl, Sarı ot, Sarı taş yoncası, Sığırdili, Suriye turpu, Sütleğen, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Tarla sarmaşığı, Tarla Yapışkan ot, Taşkesen otu, Trakya hardalı, Yabani çivit otu, Yabani ebegümeci, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani karanfil, Yabani mürdümük, Yabani tere, Yabani turp, Yapışkan nakıl, Yavşan otu, Yemlik, Yumrulu jerenyum, Zühretarağı Kor-Ester
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 45 g/L Pinoxaden+20 g/L Cloquintocet-mexyl(safener) - Zararlılar: İngiliz çimi, Kısır yabani yulaf, Kuşyemi, Tilkikuyruğu Koractive 45 EC
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 250 g/L Quinclorac - Zararlılar: Çeltiksi darıcan, Darıcan KORBOND
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: 340 g/L MCPA+ 80 g/L Dicamba - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban çantası, Düğün çiçeği, Gelincik, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Şahtere, Semiz otu, Yabani hardal, Yapışkan otu, Yavşan otu Korcamba 420 SL
 • Bitki: Boş Alanlarda, Çim Alanlarında - Aktif Madde: 480 g/L Dicamba - Zararlılar: Böğürtlen, Katır Tırnağı, Kekik, Köygöçüren, Küçük Çayır Düğmesi, Kuşkonmaz, Pamukluk, Şimşek, Tarla sarmaşığı, Üçgül, Yabani erguvan Korcamba 480 SL
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: % 25 Tritosulfuron + % 50 Dicamba - Zararlılar: Adi fiğ, Arap baklası, Ballıbaba, Boynuz otu, Boynuzlu yoğurt otu, Çoban çantası, Çoban değneği, Demir Dikeni, Domuz pıtrağı, Horoz ibiği, İmam pamuğu, Kangal, Kendi gelen mercimek, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kokar ot, Köpek üzümü, Sarıtaş yoncası, Semiz otu, Serçe Dili, ŞEytan elması, Sirken, Suriye geyik otu, Trakya hardalı, Uzun Süpürgeotu, Yabani hardal, Yabaniçiviotu, Yatık Gökbaş Korcamba 75 WG
 • Bitki: Ayçiçeği, Bezelye, Havuç, Mercimek, Nohut - Aktif Madde: 600 g/L Aclonifen - Zararlılar: Ballıbaba, Dikenli yabani marul, Dilkanatan, Eşek marulu, Gönül hardalı, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük turp, Kuş otu, Sarmaşık çobandeğneği, Sirken, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal, Yabani semizotu, Yavşanotu, Yeşil kirpidarı Kordiclofen 600
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 452.42 g/L 2.4-D EHE (300 GAE) + 6.25 g/L Florasulam - Zararlılar: Adi fiğ, Boynuzlu yoğurt otu, Kandamlası, Köygöçüren, Meryem dikeni, Yabani hardal Korforam EC
 • Bitki: Bağ, Banketler Su ve Drenaj Kanalları, Ekili Olmayan Alanlar, Fabrika Bahçeleri, Fındık, Genç Meyve Bahçeleri, Havaalanları, Kara ve Demiryolu Kenarları, Tarihi Alanlar, Tarla Kenarları, Turunçgiller - Aktif Madde: 480 g/L Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu - Zararlılar: Ballıbaba, Bambul Otu, Banket ve su üstü yabancı otlar, Benekli darıcan, Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı, Çimensi Mürdümük, Çukurova Hardalı, Darıcan, Domuz pıtrağı, Düğün çiçeği, Ebegümeci, Horoz ibiği, Isırgan Otu, Kanarya otu, Kanyaş, Kirpi darı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kısır Brom, Köpek dişi ayrığı, Kuş otu, Kuş yemi, Pelin Otu, Semizotu, Sirken, Sütleğen, Tarla Sarımsağı, Tilki kuyruğu, Topalak, Turna Gagası, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani Havuç, Yabani Yonca, Yabani yulaf, Yer fesleğeni, Yeşil Horoz İbiği, Zincir Pıtrağı Korfosat 48 SL
 • Bitki: Bağ, Fındık, Narenciye, Zeytin - Aktif Madde: % 74.8 Glyphosate –Ammonium Tuzu - Zararlılar: Adi Ayrık, aküçgül, Arap baklası, Ballıbaba, Böğürtlen, Çoban çantası, Darıcan, Dikenli yabani marul, Doğu ballıbabası, Domuz pıtrağı, Dönbaba, Duvar Arpası, Ebegümeci, Eğrelti Otu, Fare kulağı, Gelincik, Geniş Yapraklı Pıtrak, Gökbaş, Gri Pençe Otu, Güneş Sütleğeni, Hakiki papatya, İmam Kavuğu, İnce delice, Isırgan Otu, Kanyaş, Kara Yonca, Kekre, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpekdişi ayrığı, Köygöçüren, Koyungözü papatyası, Küçük Çayır Düğmesi, Kuş otu, Loğusa Otu, Meyan Kökü, Mısır hardalı, Mürver Otu, Pire Otu, Pis Kokulu Hindiba, Püsküllü çayır, Rüzgar Otu, Saka dikeni, Sakalotu, Sarı ot, Sarmaşık karga otu, Semizotu, Sirken, Su Nanesi, Sütlü sarmaşık, Taçlı Köpek kuyruğu, Tarhana otu, Tarla sarmaşığı, Taş Kesenotu, Taş Yoncası, Tavşan Bıyığı, Tavşan Salatası, Tilki kuyruğu, Topalak, Uzun süpürge otu, Yabani hardal, Yabani Kimyon, Yabani yulaf, Yapışkan ot, Yavşanotu, Yumuşak Holkus KORFOSAT 74.8 SG
 • Bitki: Bağ, Elma, Fındık, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 424 g/L Glyphosate diammonium tuzu - Zararlılar: Ayrık, Boya otu, Çatal otu, Çoban çantası, Darıcan, Demir Dikeni, Diken, Domuz pıtrağı, Düğün çiçeği, Ebegümeci, Eğrelti otu - Kızılot, Eşek Hıyarı, Gabalak, Horoz ibiği, Isırgan Otu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpekdişi ayrığı, Köy göçüren, Labada, Semizotu, Sinir otu, Sirken, Tarla sarmaşığı, Tavşan Bıyığı, Topalak, Uzun Tavşan Bıyığı Korfosat PREMIUM
 • Bitki: Bağ, Fındık, Narenciye, Zeytin - Aktif Madde: 441 g/L Glyphosate Potasyum Tuzu - Zararlılar: Adi eşek marulu, Adi fiğ, Adi salkım otu, Adi yavşan otu, Altuni yemlik, Arap baklası, Ballıbaba, Böğürtlen, Boz ot, Büyük dişli ballıbaba, Çatal otu, Çayır tavşancıl otu, Çayır tırfılı, Çobançantası, Çobandeğneği, Darıcan, Demir Dikeni, Deve dikeni, Dikenli eşek marulu, Dikenli öküzdili, Dikenli yabani marul, Dilkanatan, Doğu ballıbabası, Doğu havucu, Doğu korungası, Domuz pıtrağı, Dönbaba, Düğmeli yonca, Duvar Arpası, Duvar kazayağı, Eşek marulu, Farekulağı, Filiskin otu, Gecesefası, Gelincik, Güneş dikeni, Güneş Sütleğeni, Hakiki şahtere, Horozibiği, İmamkavuğu, Isırgan Otu, İtalyan sığırdili, Kanyaş, Kara hindiba, Katı sütleğen, Kıllı hindiba, Kır üçgülü, Kıraç çayırı, Kısır yabani yulaf, Kıvırcık Labada, Kokulu yonca, Köpek üzümü, Köpekdişi ayrığı, Köşeli gövdeli yakı otu, Köygöçüren, Koyun fetüğü, Küçük çiçekli ebegümeci, Küçük turp, Kuş fiği, mavi farekulağı, Melez horozibiği, Meryem dikeni, Meyan Kökü, Nazik şahtere, Pelin, Pire Otu, Pis Kokulu Hindiba, Püsküllü çayır, Saka dikeni, Sarı ot, Sarı taş yoncası, Sarmaşık karga otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Süpürge otu, Sütlü sarmaşık, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Tarla maydanozu, Tarla sarmaşığı, Taş Yoncası, Tavşan Salatası, Tilkikuyruğu, Tıbbi taşkesen otu, Topalak, Toplu iğne hardalı, Trakya hardalı, Turnagagası, Uzun süpürge otu, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani korunga, Yabani mürdümük, Yabani orman nanesi, Yabani tere, Yalancı yoğurt otu, Yapışkan nakıl, Yapışkan ot, Yer fesleğeni, Yıldızlı gelindüğmesi, Yoncacık, Zincir Pıtrağı, Zühretarağı Korfosat STAR
 • Bitki: Turunçgiller - Aktif Madde: 607 g/L Glyphosate İsopropylamin tuzu - Zararlılar: Adi eşek marulu, Adi yabancı yonca, Akhindiba, Bambul Otu, Benekli darıcan, Bozot, Darıcan, Değnekli sütleğen, Demir Dikeni, Dinebra, Domuz pıtrağı, Hint Keneviri, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpek üzümü, Köpekdişi ayrığı, Pire Otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Suriye Maydanozu, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani bamya, Yapışkan ot, Yeşil Horoz İbiği, Yeşil Kirpi darı Korfosat TURBO
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 20 Metsulfuron- methyl - Zararlılar: Ak hindiba, Ballıbaba, Boyacı papatyası, Çoban çantası, Dikenli yabani marul, Doğu ballıbabası, Gökbaş, Kokarot, Köygöçüren, Sarı ot, Uzun süpürge otu, Yabani hardal Koribut 20 WP
 • Bitki: Haşhaş, Mısır - Aktif Madde: 480 g/L Mesotrione - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban değneği, Dil kanatan, Hakiki papatya, Kara hindiba, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpek üzümü, Köygöçüren, Sirken, Tarla köpek papatyası, Topalak, Yabani hardal, Yabani Havuç Korlistro SC
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 420 g/L Bispyribac-sodium - Zararlılar: Boğumlu çobandeğneği, Çeltiksi darıcan, Darıcan, Deniz sandalye sazı, Domuz pıtrağı, Kız otu, Pamuk otu Korminee 400 SC
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 80 g/L Clodinafop-propargyl + 20 g/ Lherbisit antidotu( safener) Cloquintocet-mexyl - Zararlılar: Kısır yabani yulaf Koropik 080 EC
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 240 g/L Clodinafop-propargyl ve 60 g/L Cloquintocent- mexyl (Safener) - Zararlılar: Delice, Kısa başaklı kuşyemi, Kısır yabani yulaf, Küçük başaklı kuşyemi, Tilkikuyruğu, Yumuşak başaklı kuşyemi Koropik 240 EC
 • Bitki: Çeltik, Mısır - Aktif Madde: % 75 Halosulfuron Methyl - Zararlılar: Domuz pıtrağı, Horozibiği, Kız otu, Kurbağa kaşığı, Sandalya Sazı, Topalak Korpula 75 WG
 • Bitki: Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar, Patates - Aktif Madde: 200 g/L Diquat Dibromide - Zararlılar: Ballıbaba, Çatal otu, Çobançantası, Dönbaba, Düğün çiçeği, Duvar Arpası, Kara hindiba, Kısır Brom, Portakal nergisi, Salkım otu, Turnagagası, Yabani tere Korquid 200 SL
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 75 Sulfosulfuron - Zararlılar: Adi fiğ, Dil kanatan, Doğu korungası, İlkbahar yavşanotu, Japon Bromu, Pis Kokulu Papatya, Pıtrak, Püsküllü çayırotu, Rum yalancı keteni, Saka dikeni, Süpürge otu, Tarla düğün çiçeği, Tarla Hezaranı, Tarla Papatyası, Taşkesen otu, Trakya hardalı, Uzun süpürge otu, Yabani Arpa, Yabani hardal, Yaz Kanavcı otu, Yumrulu Salkım Otu, Zarif Yapraklı Fiğ, Zühre tarağı Korsulfuron 75 WG
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 45 Pyridate - Zararlılar: Darıcan, Datura, Hardal, Horoz ibiği, Kaz ayağı, Köpek üzümü, Pıtrak Kortagran WP
 • Bitki: Arpa, Buğday, Çavdar, Triticale, Yulaf - Aktif Madde: % 10 Chlorsulfuron - Zararlılar: Kanarya otu, Kokar ot, Köygöçüren, Süpürge otu, Yabani hardal, Yavşan otu Koruma-Green 10 WP
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 500 g/L Saf 2.4 -D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu - Zararlılar: Adi şahtere, Ak hindiba, Anadolu şahteresi, Arap baklası, Avrupa dönbabası, Ballıbaba, Boz ot, Bülbül otu, Çoban çantası, Çobandeğneği, Dikenli yabani marul, Eşek marulu, Fare kulağı, Farekulaklı boynuz otu, Gelincik, Güneş dikeni, Hakiki şahtere, Hazeran, Kanarya otu, Kanavcı otu, Kandamlası, Karamuk, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük pıtrak, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Mürdümük, Papatya, Pelemir, Pıtrak, Sarı mum çiçeği, Sarı taş yoncası, Sirken, Sığırdili, Sürünücü çan çiçeği, Sütleğen, Tarla atkuyruğu, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Taş Yoncası, Taşkesen otu, Turnagagası, Yabani çivit otu, Yabani ebegümeci, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani karanfil, Yabani mürdümük, Yabani tere, Yabani turp, Yavşan otu, Yemlik Koruma Weed Killer D
 • Bitki: Yonca - Aktif Madde: % 50 Propyzamide - Zararlılar: Küsküt Korzamide 50 WP
 • Bitki: Bezelye, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı, Yonca - Aktif Madde: 120 g/L İmazamox - Zararlılar: Adi yavşan otu, Arap baklası, Ballıbaba, Benekli darıcan, Boynuzlu yoğurt otu, Çoban değneği, Çoban tarağı, Darıcan, Dilkanatan, Domuz pıtrağı, Fener otu, Horoz ibiği, K. köklü tilki kuyruğu, Kara çim, Köpek üzümü, Küsküt, ŞEytan elması, Sirken, Sütleğen, Tatula, Uzun süpürge otu, Y. Hardal, Y. Pancar, Y. Yulaf, Yapışkan otu Korzamox 120 SL
 • Bitki: Ayçiçeği, Bezelye, Çeltik, Fasulye, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 40 g/L İmazamox - Zararlılar: Ballıbaba, Canavar otu, Çobançantası, Çobandeğneği, Çukurova fener otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Hakiki şahtere, Isırgan Otu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, ŞEytan elması, Sirken, Yapışkan ot, Yavşan otu Korzamox ULTRA
 • Bitki: Domates, Patates, Soya - Aktif Madde: % 70 Metribuzin - Zararlılar: Acı ot, Alçak Sütleğeni, Bambul Otu, Bayır Turbu, Büyük Pıtrak, Demir Dikeni, Fare kulağı, Hardal, Horoz ibiği, Kaz ayağı, Kazayağı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Sarmaşık Çoban değneği, Semiz otu, Senelik köpek lahanası Kurmuzine 70 WP
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: % 60 Bensulfuron methyl - Zararlılar: Kız otu, Kurbağakaşığı, Sandalye sazı Lonrice 60 DF
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: % 8.25 Bensulfuron methyl + % 1.75 Metsulfuron Methyl - Zararlılar: Alibeyköyotu, Dip otu, Hasır otu, Kızotu, Kurbağa kaşığı, Sandalya Sazı Lonrice MET
 • Bitki: Ayçiçeği, Pamuk - Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-P-ethyl - Zararlılar: Çayır Püskülü, Darıcan, Kara darı, Kirpi darı Mahler Me
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 930 g/L S-Metolachlor + 30 g/L Benoxacor(Safener) - Zararlılar: Darıcan, Horozibiği, Semizotu, Sirken, Topalak Mancester -S XL
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 915 g/L S-Metolachlor + 45 g/L Benoxacor(Safener) - Zararlılar: Darıcan, Horozibiği, Semizotu, Sirken, Topalak Mancester -S
 • Bitki: Mısır, Nohut - Aktif Madde: 240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprosulfamide - Zararlılar: İmampamuğu (Abutilon theoprastii), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Şeytan elması (Datura stramonium), Yabani bamya (Hibiscus trionum), Yapışkan ot (Setaria verticillata), Yeşil kirpi darı (Seteria viridis) Mandalor
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: %1 lodosulfuron-Methyl sodium, Foramsulfuron, Isoxadifen-ethyl (Safener) - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Yabani bamya, Yapışkan ot Manduro WG
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: % 9 Mefenpyr Diethyl + % 3 Mesosulfuron-methyl + % 0.6 Iodosulfuron-methyl-sodium - Zararlılar: Dil kanatan, Gönül hardalı, İtalyan çimi, Kokarot, Kuş otu, Şahtere, Tarla köpek papatyası, Tilki kuyruğu, Yabani fiğ, Yabani yulaf, Yumuşak Başaklı Kuş Yemi Metolmet WG
 • Bitki: Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 70 Metamitron - Zararlılar: Ballıbaba, Fare kulağı, Horoz ibiği, Kara pazı, Kazayağı, Papatya, Sirken, Tavşan Bıyığı, Yabani hardal, Yabani Semiz otu, Yabani turp, Yavşan otu Monikor EXTRA
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 960 g/l S-metolachlor - Zararlılar: Darıcan, Topalak Monterosso EC
 • Bitki: Armut, Ayçiçeği, Karnabahar, Narenciye, Soğan - Aktif Madde: 240 g/L Oxyfluorfen - Zararlılar: Adi yavşan otu, Bambul Otu, Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Farekulağı, Gelincik, Hakiki papatya, Kara pazı, Kirpi darı, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Kısır Brom, Kokar ot, Köpek üzümü, Sarmaşık çobandeğneği, Semizotu, Sirken, Tarla düğün çiçeği, Tarla sarmaşığı, Yabani hardal Oxyfene 2E
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 40 g/L Nicosulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Kanyaş, Kirpidarı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Yabani semizotu Ribasso 4 OD
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, İmam pamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Sirken, Yapışkan ot, Yeşil horozibiği Ribasso EXTRA
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 200 g/L Cyhalofop Butyl - Zararlılar: Baraj otu, Çeltiksi darıcan, Darıcan, Su Ayrığı Russo 200 EC
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 225 g/LBromoxynil - Zararlılar: Ballıbaba, Boynuzlu yoğurt otu, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Gökbaş, Gönül hardalı, Kandamlası, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köygöçüren, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Sarı ot, Sirken, Tarla akça çiçeği, Yabani hardal, Yumrulu jerenyum Scylla 225 EC
 • Bitki: Arpa, Buğday, Çavdar, Triticale, Yulaf - Aktif Madde: % 75 Chlorsulfuron - Zararlılar: Adi yavşan otu, Ballıbaba, Çoban çantası, Dikenbaş çimi, Doğu ballıbabası, Eşek marulu, Fare kulağı, Gelincik, Gökbaş, Gönül hardalı, Hakiki papatya, Kır uyuz otu, Kokar ot, Köy göçüren, Kuduz otu, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Sarı ot, Suriye turbu, Taç yoncası, Tarla düğün çiçeği, Tıbbi taşkesen otu, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yapışkan otu, Yumuşak başaklı kuşyemi, Zühre tarağı Sinapsis 75 DF
 • Bitki: Ayçiçeği, Domates, Mısır, Pamuk, Patates, Sarımsak, Soğan - Aktif Madde: 330 g/L Pendimethalin - Zararlılar: Ballıbaba, Bambul Otu, Benekli darıcan, Boz ot, Bülbül otu, Çatal otu, Çayır salkım otu, Çoban çantası, Çobançantası, Çobandeğneği, Darıcan, Dilkanatan, Duvar Arpası, Farekulağı, Gelincik, Horozibiği, İri yapraklı sütleğen, Isırgan Otu, Kanyaş, Kara pazı, Kazayağı, Kirpi darı, Kırmızı çiçekli ballıbaba, Kırmızı K.Tilki Kuyruğu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, Papatya, Rüzgar Otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Sütleğen, Tarla akça çiçeği, Tilkikuyruğu, Topalak, Yabani darı, Yabani hardal, Yapışkan ot Status 330 E
 • Bitki: Pamuk, Soğan - Aktif Madde: 435 g/l Pendimethalin - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Çobançantası, Darıcan, Dilkanatan, Hakiki papatya, Kanyaş, Kırmızı çiçekli ballıbaba, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük çiçekli ebegümeci, Kuş otu, Meryem dikeni, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Yabani turp Status 435 SC
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Karpuz, Mercimek, Narenciye, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl Ester - Zararlılar: Ayrık, Buy, Darıcan, Delice, Kanyaş –geliç, Köpek dişi ayrığı, Kuş yemi, Tilki kuyruğu, Yabani yulaf Super Kordant
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 30 g/L Nicosulfuron + 75 g/L Mesotrione - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semizotu, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani bamya, Yapışkan ot, Zincir Pıtrağı Tagula
 • Bitki: Ayçiçeği, Bağ, Domates, Kanola, Kırmızı Mercimek, Nohut, Pamuk, Şeker Pancarı, Soğan, Soya Fasulyesi - Aktif Madde: 50 g/L Quizalofop-P-ethyl - Zararlılar: Ayrık, Brom, Çayır Püskülü, Darıcan, Delice, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kısır yabani yulaf, Köpekdişi ayrığı, Kuşyemi, Püsküllü çayır, Tilkikuyruğu, Yabani Arpa, Yabani darı, Yapışkan darı, Yapışkan ot Tarkor Super
 • Bitki: Bağ, Domates, Kanola, Mercimek, Pamuk, Patates, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: 150 gr/L Fluazifop-P-butyl - Zararlılar: Darıcan, İtalyan çimi, Kanyaş, Kendi gelen Arpa, Kendi gelen buğday, Kısır yabani yulaf, Köpekdişi ayrığı, Yabani yulaf Tuviaan Forte
 • Bitki: Çeltik - Aktif Madde: 25.2g/L Penoxsulam - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Deniz sandalye sazı, Güvercinayağı, Kız otu, Kurbağakaşığı VERRAZANO
 • Bitki: Domates, Mısır - Aktif Madde: % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: ZARAGOZ
İnsektisitler 64 ürün
 • Bitki: Biber, Domates, Hıyar, Kornişon, Pamuk, Patlıcan - Aktif Madde: 240 g/L Metaflumizone - Zararlılar: Domates güvesi, Pamuk yaprakkurdu, Yeşilkurt Arbalet
 • Bitki: Armut, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Narenciye, Pamuk, Patlıcan, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 18 g/l Abamectin - Zararlılar: Armut Psillidi, Fındık kozalak akarı, Galeri sineği, İki noktalı kırmızı örümcek, Kırmızı örümcek, Pas böcüsü, Yaprak galeri güvesi Avirmec EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Buğday, Domates, Elma, Mısır, Patates, Soya, Zeytin - Aktif Madde: 25 g/L Beta-Cyfluthrin - Zararlılar: Antep fıstığı psillidi, Elma yeşil yaprakbiti, Hububat hortumlu böceği, Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Patates böceği, Şeftali yaprakbiti, Süne, Yaprak kurdu, Zeytin güvesi, Zeytin Karakoşnili, Zeytin sineği Betagard 25 EC
 • Bitki: Bağ, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Karanfil, Kornişon, Patlıcan - Aktif Madde: 240 g/L Bifenazate - Zararlılar: İki noktalı kırmızı örümcek, Pamuk kırmızı örümceği Bifentraz 240 SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Elma, Kiraz, Pamuk, Şeftali - Aktif Madde: 240 g/L Tau-fluvalinate - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Elma içkurdu, Elma yaprak bükeni, Elma yeşil yaprakbiti, Pamuk yaprakpireleri, Şeftali yaprakbiti Capslock 2F
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 228.6 g/l Spiromesifen + 11.4 g/l Abamectin - Zararlılar: İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae), Kırmızıörümcek Da Vinci®
 • Bitki: Armut, Elma, Kiraz, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Tütün, Zeytin - Aktif Madde: 50 g/L Deltamethrin - Zararlılar: Armut Psillidi, Elma içkurdu, Kiraz sineği, Testereli böcek, Tütün tripsi, Zeytin güvesi, Zeytin sineği Denska 050 SC
 • Bitki: Nar, Nektari, Şeftali - Aktif Madde: 15.7 g/L Deltamethrin - Zararlılar: Akdeniz meyvesineği Denska
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayçiçeği, Bağ, Domates, Elma, Fasulye, Fındık, Hububat, Kiraz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patates, Patlıcan, Şeker Pancarı, Zeytin - Aktif Madde: 25 g/L Deltamethrin - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Apion, Bağ salkım güvesi, Bozkurt, Çayır tırtılı, Dürmece, Ekin kambur böceği, Elma ağkurdu, Elma içkurdu, Hortumlu Böcek, Hububat hortumlu böceği, Kalkan Böceği, Kiraz sineği, Kır tırtılı, Mantolu böcek, Mısır koçan kurdu, Patates böceği, Şekerpancar piresi, Süne, Yeşilkurt, Zeytin güvesi, Zeytin kara koşnili, Zeytin sineği Dentis 25 EC
 • Bitki: Armut, Elma - Aktif Madde: Spinetoram - Zararlılar: Armut Psillidi, Elma içkurdu Drivefaster WG
 • Bitki: Bağ, Domates, Fasulye, Haşhaş, Hububat, Kayısı, Kiraz, Mısır, Pamuk, Şeftali, Soya, Susam - Aktif Madde: 650 g/L Malathion - Zararlılar: Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı, Fasulye kapsül kurdu, Haşhaş kökkurdu, Kiraz sineği, Mısır ambar zararlılarına, Pamuk çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakbiti, Pis kokulu yeşil böcek, Şeftali güvesi, Şeftali virgül kabuklu, Susam güvesi, Unlubit, Yaprakpireleri, Yeşilkurt %65 Malathion EM
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Hıyar, Pamuk - Aktif Madde: 20 g/L Emamectin Benzoate - Zararlılar: Pamuk yaprakkurdu, Salkım güvesi, Yeşilkurt Emarebeno 02 EC
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Elma, Hıyar, Karanfil, Nar, Pamuk, Patlıcan, Zeytin - Aktif Madde: % 5 Emamectin Benzoate - Zararlılar: Bağ salkım güvesi, Elma içkurdu, Harnup güvesi, Pamuk yaprakkurdu, Yeşilkurt, Zeytin fidantırtılı Emarebeno 05 SG
 • Bitki: Armut, Hıyar, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: 800 g/L Parafinik Yağ - Zararlılar: Armut Psillidi, Dut Kabuklu Biti, Kırmızı örümcek, Turunçgil Kırmızı Kabuklu Biti Emcenol 800
 • Bitki: Pamuk, Patlıcan - Aktif Madde: 50 g/L Etofenprox - Zararlılar: Beyaz Sinek, Kırmızı örümcek Etokort 050 EW
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Fasulye, Patlıcan - Aktif Madde: 200 g/L Fenazaquin - Zararlılar: Akdiken akarı, Avrupa kırmızıörümceği, İki noktalı kırmızıörümcek, Pamuk kırmızıörümceği Heykel 200 SC
 • Bitki: Biber (Sera), Domates (Sera), Hıyar (Sera), Pamuk, Şeftali - Aktif Madde: % 50 Flonicamid - Zararlılar: Pamuk yaprakbiti, Şeftali yaprakbiti, Yaprakbitleri İzbırakan
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Hıyar, Pamuk, Patlıcan - Aktif Madde: 50 g/L Hexythiazox - Zararlılar: Avrupa kırmızı örümceği, İki noktalı kırmızı örümcek, Kırmızı örümcek, Kırmızı örümcekler Kingsor 5 EC
 • Bitki: Mandarin, Portakal - Aktif Madde: 700 g/L Mineral Yağ+17.3 g/L Buprofezin - Zararlılar: Turunçgil Kırmızı Kabulubiti, Turunçgil Sarı Kabulubiti Koraksin
 • Bitki: Armut, Bağ, Biber, Çilek, Domates, Elma, Fasulye, Pamuk, Patlıcan - Aktif Madde: % 20 Tebufenpyrad - Zararlılar: Akdiken akarı, Armut Psillası, Avrupa kırmızı örümceği, İki noktalı kırmızı örümcek, Kırmızı örümcek, Pamuk kırmızı örümceği Korfenyrad 20 WP
 • Bitki: Nar, Pamuk - Aktif Madde: 400 g/L Buprofezin - Zararlılar: Nar beyazsineği, Tütün BeyazSineği Korfezin 400 SC
 • Bitki: Armut, Elma, Patates, Şeftali - Aktif Madde: Phosmet - Zararlılar: Armut Psillidi, Elma ağkurdu, Elma gri yaprakbiti, Elma içkurdu, Elma yeşil yaprak biti, Kırmızı gal yaprakbiti, Meyve kahverengi akarı, Patates böceği, Şeftali güvesi Korlent
 • Bitki: Biber, Domates, Fındık, Nar, Pamuk, Patlıcan, Şeftali, Zeytin - Aktif Madde: 100 g/L Pyriproxyfen - Zararlılar: Dut kabuklubiti, Fındık Koşnili, Nar beyazsineği, Tütün BeyazSineği, Zeytin Karakoşnili Kormail Plus 10 EC
 • Bitki: Fasulye - Aktif Madde: % 75 Cyromazine - Zararlılar: Yaprak Galeri Sinekleri Kormazin 75 WP
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Elma, Pamuk - Aktif Madde: 240 g/L Methoxyfenozide - Zararlılar: Elma içkurdu, Pamuk yaprakkurdu, Salkım güvesi, Yeşilkurt Kormetox 240 SC
 • Bitki: Bağ - Aktif Madde: 240 g/L Tebufenozide - Zararlılar: Salkım güvesi Kormic 2 F
 • Bitki: Elma, Pamuk, Şeker Pancarı, Şerbetçiotu, Süs Bitkileri, Turunçgiller, Yağ Gülü - Aktif Madde: % 50 Pirimicarb - Zararlılar: Bakla yaprakbiti, Börülce yaprakbiti, Elma yeşil yaprakbiti, Gül yaprakbiti, Gül yaprakbitleri, Pamuk yaprakbiti, Şeftali gövde kanlı biti, Şeftali yaprakbiti, Şerbetçioğlu yaprakbiti, Turunçgil siyah yaprakbiti, Turunçgil yeşil yaprakbiti, Yaprakbitleri Kormicarb 50 WP
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Elma, Fındık, Zeytin - Aktif Madde: % 25 Diflubenzuron - Zararlılar: Amerikan beyazkelebeği, Armut Psillidi, Elma içkurdu, Fıstık göz kurdu, Zeytin güvesi Kormilin 25 WP
 • Bitki: Armut, Elma, Pamuk - Aktif Madde: 480 g/L Diflubenzuron - Zararlılar: Armut Psillidi, Armut yaprak galeri güvesi, Elma ağ kurdu, Elma İç Kurdu, Pamuk yaprak kurdu Kormilin 480 SC
 • Bitki: Biber, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 50 g/L Lufenuron - Zararlılar: Çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakkurdu Kornuron 5 EC
 • Bitki: Bağ, Elma, Fasulye, Hıyar, Kornişon, Pamuk, Patlıcan, Şeftali, Soya - Aktif Madde: 500 g/L Clofentezine - Zararlılar: Akdiken akarı, Avrupa kırmızı örümceği, İki Noktalı K. Örümcek, Kırmızı örümcek, Kırmızı örümcekler Korpollo 500 SC
 • Bitki: Bağ, Biber, Buğday, Domates, Elma, Fındık, Mısır, Pamuk, Patlıcan, Şeker Pancarı, Zeytin - Aktif Madde: 100 g/L Alpha cypermethrin - Zararlılar: Bağ maymuncuğu, Elma ağ kurdu, Elma İç Kurdu, Fındık kurdu, Hububat hortumlu böceği, Kalkan böcekleri, Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Süne, Yeşilkurt, Zeytin sineği Kortac 100 EC
 • Bitki: Elma, Fındık, Mısır - Aktif Madde: 100 g/L Alphacypermethrin - Zararlılar: Elma içkurdu, Fındık kurdu, Koçan kurdu, Mısır kurdu Kortac 100 SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Pamuk, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 50 g/L Esfenvalerate - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Kalkan böcekleri, Pamuk yaprakpiresi, Şekerpancarı pireleri, Şekerpancarı yaprakkurtları, Yaprak Böceği Koru-Alpha 5 EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Bağ, Domates, Elma, Fındık, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 200 g/LEsfenvalerate - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Bağ salkım güvesi, Elma içkurdu, Fındık kurdu, Mısır koçankurdu, Mısır kurdu, Pamukta yaprakpiresi, Yeşilkurt Korualpha 200 EC
 • Bitki: Armut, Bağ, Boş Ambar Uygulaması, Çeltik, Elma, Fındık, Gül, Kiraz, Mısır, Pamuk, Şeftali, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 190 g/ L Malathıon - Zararlılar: Altın kelebek, Armut kaplanı, Arpa Güvesi, Baklagil Tohum Böcekleri, Börülce tohumböceği, Çizgili yaprak kurdu, Doğu meyve güvesi, Ekşilik böcekleri, Elma pamuklubiti, Fasulye tohumböceği, Fındık filiz güvesi, Gül hortumlu böceği, İç Fındık Kurdu, Kiraz sineği, Kiraz sülüğü, Kuru incir kurdu, Kuru meyve akarı, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi, Mısır Biti, Pamuk çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakbiti, Pamuk yaprakpiresi, Patates güvesi, Pirinç biti, Tatlı Kurt, Tepegöz, Testereli böcek, Tütün güvesi, Unlubit, Yaprak bitleri, Yeşil yaprakbitleri Koruma Malathion %20 EM
 • Bitki: Bağ, Elma, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 700 g/L Mineral yağ - Zararlılar: Dut kabuklubiti, Gri yumuşak koşnil, Kara koşnil, Pamuklu koşnili, Pas böcüsü, Sarı ve Kırmızı pamuklu biti, Şeftali virgül, Turunçgil Beyazsineği, Turunçgil kırmızıörümceği, Turunçgil unlubiti, Virgül kabuklubiti, Yıldız koşnili, Zeytin kabuklubiti, Zeytin yara koşnili Koruma V-92
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Bağ, Elma, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 850 g/L Mineral Yağ - Zararlılar: Antepfıstığı yeşil, Armut Kırmızı kabuklubiti, Armut Psillidi, Erik koşnili, Gri yumuşak koşnil, İki Kabarcıklı Koşnil, Kahverengi Koşnil, Kanlı balsıra, Kara koşnil, Kırmızı örümcek, Kırmızı ve sarı kabuklu bit, Pamuklu koşnil, Pas böcüsü, Şeftali virgül kabuklubiti, Turunçgil unlu biti, Turunçgil virgül kabuklu biti, Unlu bit, Virgül kabuklubiti, Yara Koşnili, Yıldız koşnili Koruma Yazlık Yağ
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Elma, Karpuz, Pamuk - Aktif Madde: 110 g/L Etoxazole - Zararlılar: Avrupa kırmızı örümceği, İki noktalı kırmızı örümcek, Kırmızı örümcek Kotoox 10 SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayva, Bağ, Domates, Elma, Fındık, Lahana, Mısır, Pamuk, Patates, Zeytin - Aktif Madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin - Zararlılar: Ağkurdu, Antepfıstığı pisillidi, Bozkurt, Ekin kamburböceği, Elma içkurdu, Fındık filiz güvesi, Fındık kurdu, Hububat hortumlu böceği, İki noktalı kırmızı örümcek, Lahana yaprakgüvesi, Mısır koçankurdu, Mısır kurdu, Patates böceği, Salkım güvesi, Süne, Toprak pireleri, Yaprakbiti, Yeşilkurt, Zeytin güvesi Kung-Fu 5 EC
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda-cyhalothrin - Zararlılar: Tütün BeyazSineği Kungapp
 • Bitki: Patates - Aktif Madde: 120 g/L Teflubenzuron + 40 g/L Alpha Cypermethrin - Zararlılar: Patates böceği Liveron Alfa SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Biber, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 150 g/L Teflubenzuron - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Armut Psillidi, Pamuk Çizgili yaprak kurdu, Pamuk yaprak kurdu Liveron Super
 • Bitki: Domates, Elma, Pamuk - Aktif Madde: 75 g/L Indoxacarb + 18 g/L Abamectin - Zararlılar: Domates güvesi, Elma İç Kurdu, Yeşilkurt Makto
 • Bitki: Bağ, Domates, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 150 g/l Indoxacarb - Zararlılar: Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Pamuk yaprakkurdu, Salkım güvesi, Yeşilkurt Malamala 150 SC
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates - Aktif Madde: Indoxacarb - Zararlılar: Bağ salkım güvesi, Pamuk yaprakkurdu Malamala 30 DG
 • Bitki: Bağ, Elma, Gül, Kiraz, Mısır, Pamuk, Turunçgiller, Yonca - Aktif Madde: % 25 Malathion - Zararlılar: Akdeniz Meyve Sineği, Armut kaplanı, Bağ üvezi, Elma ağ kurdu, Gül hortumlu böceği, Kiraz sineği, Pamuk Çizgili yaprak kurdu, Pamuk yaprakbiti, Yaprakpiresi, Yonca hortumluböceği Malathion WP
 • Bitki: Antep Fıstığı, Biber, Domates, Elma, Hıyar, Karpuz, Kornişon, Nar, Pamuk, Patates - Aktif Madde: % 20 Acetamiprid - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Elma yeşil yaprakbiti, Nar beyazsineği, Pamuk yaprakbiti, Patates böceği, Şeftali yaprakbiti, Sera beyazsineği, Tütün BeyazSineği, Yaprak piresi Mostar 20 SP
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Bağ, Biber, Domates, Elma, Marul, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: 100 g/L Spirotetramat - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Armut Psillidi, Dut Kabuklu Biti, Elma yeşil yaprakbiti, Marul yaprakbiti, Pamuk yaprakbiti, Şeftali yaprakbiti, Turunçgil Kırmızı Kabulubiti, Turunçgil Sarı Kabulubiti, Turunçgil unlubiti, Tütün BeyazSineği, Yaprak bitleri Motivatör 100 SC
 • Bitki: Buğday, Pamuk, Zeytin - Aktif Madde: 120 g/L Deltamethrin - Zararlılar: Çizgili yaprakkurdu, Kımıl, Süne, Zeytin Karakoşnili, Zeytin sineği Parole 12 EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Bağ, Biber, Çilek, Domates, Fındık, Hıyar, Kabak, Karanfil, Pamuk, Patates, Patlıcan - Aktif Madde: 480 g/L Spinosad - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Bağ tripsleri, Çiçek tripsi, Domates güvesi, Fındık kurdu, Pamuk çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprak kurdu, Pamuk yaprakkurdu, Patates böceği, Salkım güvesi, Yaprak galerisinekleri, Yeşilkurt Phomidan 480 SC
 • Bitki: Buğday, Mısır, Patates, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 600 g/l İmidacloprid - Zararlılar: Ekin kamburböceği (Zabrus spp.), Lixus spp.), Tel kurtları (Agriotes spp.), Toprak pire böcekleri (Agriotes spp. Collembola spp.) Pancar pireleri (Chaetocnema spp. Promise FS 600
 • Bitki: Buğday, Mısır, Patates, Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 70 Imidacloprid - Zararlılar: Ekin kamburböceği (Zabrus spp.), Kırkayaklar (Diplopoda), Tel kurtları (Agriotes spp.), Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.), Yaykuyruklular (Collembola) Promise WS 70
 • Bitki: Domates (Sera), Elma - Aktif Madde: % 20 Pyridaben - Zararlılar: Avrupa Kırmızörümceği (Panonychus ulmi), Beyazsinek (Bemisia tabaci), İki Noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Pas Akarı (Aculops lycopersi) Pyramite
 • Bitki: Bağ, Elma, Sebze - Aktif Madde: 50 g/L Fenpyroximate - Zararlılar: Avrupa kırmızı örümceği, Kırmızı örümcek Raincall SC
 • Bitki: Biber, Çilek, Domates, Elma, Hıyar, Karanfil, Karpuz, Kornişon, Pamuk, Patlıcan - Aktif Madde: 240 g/L Spiromesifen - Zararlılar: Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi), Beyaz Sinek, İki Noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) Scabby 240 SC
 • Bitki: Bağ, Elma, Kiraz, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: 240 g/L Spirodiclofen - Zararlılar: Akdiken Akarı (Tetranychus viennensis ), Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi), İki Noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Kırmızı örümceği (Panonychus citri) Pas Böcüsü (Phyllocoptruta oleivora) Scorollan 240 SC
 • Bitki: Arpa, Bakla, Bezelye, Biber, Buğday, Domates, Elma, Fasulye, Hıyar (Tarla), Kiraz, Kornişon, Mercimek, Patates, Patlıcan, Şeker Pancarı, Yulaf - Aktif Madde: 100 g/L Cypermethrin - Zararlılar: Sera beyazsineği, Tütün BeyazSineği, Yeşilkurt Siperkor 100 EW
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayçiçeği, Elma, Mercimek, Nohut, Patates - Aktif Madde: 200 g/L Cypermethrin - Zararlılar: Armut yaprak piresi (psylla pyricola), Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.), Elma iç kurdu (cydia pomonella), Nohutta yeşilkurt (heliothis viriplaca, Patates böceği (Lepinotarsa decemlineata), Yaprak büken pisillası (agonoscena viridis), Yaprak pisillası (agonoscena succincta), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) Siperkor 20
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayçiçeği, Bağ, Dişbudak, Domates, Elma, Genel Zararlılar, Hububat, Kiraz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patlıcan, Şeker Pancarı, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 250 g/L Cypermethrin - Zararlılar: Ağaç kızılkurdu (Coccus coccus) Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi), Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea), Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), Armut Psillidi (Cacopsylla pyri), Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.), Çekirgeler (Locusts), Elma iç kurdu (cydia pomonella), Memestra spp., Merodon eques), Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis), Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Plusia gamma) Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) Kalkan böcekler (Chaetocnema tibialis) Yaprak böceği (Piesma maculata), Salkım güvesi* (Lobesia botrana), Spodoptera exiquna, Süne (Eurygaster spp.), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Yaprak kurtları, Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Yeşilkurt (Helicoverpa vriplaca) Siperkor 25 EC
 • Bitki: Armut, Bakla, Bezelye, Biber, Domates, Hıyar, Hububat, Kiraz, Kornişon, Mercimek, Pamuk, Patlıcan, Şeker Pancarı, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 500 g/L Cypermethrin - Zararlılar: Armut Psillidi (Cacopsylla pyri), Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus), Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum), Bozkurt (Agrotis spp., Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi), Lepidoptera Noctuidae), Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis), Merodon eques), Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Pancar Piresi (Chaetocnema spp.), Plusia gamma), Sera beyazsineği, Süne, Süne (Eurygaster spp.), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Yaprak Kurtları (Spodoptera exiquna, Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) Siperkor 500 EC
 • Bitki: Biber (Sera), Çilek (Sera), Çilek (Tarla), Domates (Sera), Elma, Gül (Sera), Hıyar (Sera), Kiraz, Pamuk, Patates, Tütün, Zeytin - Aktif Madde: 10 g/L Azadirachtin - Zararlılar: Domates Güvesi (Tuta absoluta) Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae), Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi), Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae), Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi), Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae koch, Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Kırmızı Örümcekleri (Tetranychus urticae ve Tetranychus cinnabarinus), Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), T.cinabarinus), Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) Suhulet 10 EC
 • Bitki: Bağ, Biber (Sera), Domates (Sera), Kiraz, Pamuk, Şeftali - Aktif Madde: 240 g/L Spinosad - Zararlılar: Bağ tripsleri (Anaphothrips vitis Drepanothrips reuteri Haplothrips globiceps), Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis), Domates güvesi (Tuta absoluta), Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi), Salkım güvesi* (Lobesia botrana), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) Supernosad 240 SC
 • Bitki: Bağ, Biber (Sera), Domates (Sera), Hıyar (Sera), Kornişon (Sera), Pamuk - Aktif Madde: 222g / l Flubendiamide - Zararlılar: Domates güvesi, Pamuk yaprakkurdu, Salkım güvesi, Yeşilkurt Zyrgon
Fungusitler 74 ürün
 • Bitki: Armut, Domates, Hıyar, Kavun, Limon, Mandarin, Nar, Portakal, Soğan, Turunçgiller - Aktif Madde: % 80 Fosetyl-Al - Zararlılar: Domates Mildiyösü, Kabakgillerde mildiyö, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü, Soğan Mildiyösü, Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması, Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü, Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı Allegro
 • Bitki: Biber (Sera), Domates (Sera), Hıyar (Sera) - Aktif Madde: 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin - Zararlılar: Külleme, Patlıcangillerde Külleme AZAMOUR 320 SC
 • Bitki: Biber, Domates, Mısır, Muz, Pamuk, Tütün, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 25 g/L Fludioxonil+10 g/L Metalaxyl-M - Zararlılar: Fide Kök Çürüklüğü, Fide yanıklığı, Fusarium Solgunluğu, Kök boğazı çürüklüğü, Tohum Fide Kök Çürüklüğü Boryspil 35 FS
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali - Aktif Madde: 500 g/l Captan - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Karaleke, Mildiyö, Yaprakdelen Captan 500 FL
 • Bitki: Armut, Bağ, Domates, Elma, Nar, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 65.82 g/L Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat - Zararlılar: Domates mildiyö, Halkalı Leke Hastalığı, Kahverengi Leke, Karaleke, Mildiyö, Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Copentan SC
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Zeytin - Aktif Madde: % 30 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Halkalı leke, Karaleke, Mildiyö, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen Coperhid 30 DF
 • Bitki: Bağ, Domates, Kayısı, Nar, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: % 50 Metalik bakıra eşdeğer Bakır hidroksit - Zararlılar: Bakteriyel benek hastalığı, Erken yaprak yanıklığı, Halkalı leke, Kahverengi Leke, Mildiyö, Phytophthora kök ve kök Boğazı çürüklüğü, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Turunçgillerde kahverengi leke, Yaprak Kıvırcıklığı Coperhid 50 WP
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 361.10 g/L Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit - Zararlılar: Halkalı leke, Kahverengi Leke, Karaleke, Mildiyö, Ölü kol, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen Coperhid SC
 • Bitki: Bağ, Domates - Aktif Madde: % 39.75 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorid + % 4.2 Cymoxanil - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Domates Mildiyösü, Erken Yaprak Yanıklığ Curcoz R-DF
 • Bitki: Arpa, Buğday, Mısır, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 85 g/L Pyraclostrobin + 62.5 g/L Epoxiconaole - Zararlılar: DANSILI
 • Bitki: Buğday, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 250 g/L saf Flutriafol - Zararlılar: Kara Pas, Sarı Pas, Yaprak lekesi Dectatore 250 SC
 • Bitki: Buğday, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 125 g/L Flutriafol - Zararlılar: Kara Pas, Sarı Pas, Yaprak Leke Hastalığı Dectatore
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Ispanak, Marul, Patates, Turunçgiller - Aktif Madde: 400 g/L Fosforoz - Zararlılar: Ispanak Mildiyösü, Mildiyö, Patates Mildiyösü, Turunçgil meyvesinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde zamklanması Driftçe 400
 • Bitki: Bağ, Domates - Aktif Madde: 600 g/L Fosforoz - Zararlılar: Mildiyö Driftçe 600
 • Bitki: Bağ, Biber, Çeltik, Domates, Elma, Karpuz, Kavun, Kayısı, Şerbetçiotu, Turunçgiller - Aktif Madde: Trifloxystrobin - Zararlılar: Alternarya yaprak yanıklığı, Çeltik Yanıklığı, Kabakgillerde Külleme, Kahverengi Leke, Karaleke, Külleme, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen Dynomo 50 WG
 • Bitki: Buğday, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 310 g/L Thiophanate-methyl + 187 g/L Epoxiconazole - Zararlılar: Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı, Sarı Pas, Septorya Yaprak lekesi, Tahıl Küllemesi Eptinate Ultra
 • Bitki: Buğday, Çeltik - Aktif Madde: 267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole - Zararlılar: Çeltik Yanıklığı, Kahverengi Pas, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü, Külleme (Erysiphe graminis ), Septoria Yaprak Lekesi, Tahıl fide yanıklığı Esame
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Karpuz, Patates - Aktif Madde: % 30 Cymoxanil + % 22.5 Famoxadone - Zararlılar: Alternarya yaprak yanıklığı, Erken yaprak yanıklığı, Kabakgillerde mildiyö, Mildiyö Evergate Pro
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Turunçgiller - Aktif Madde: % 80 Metiram - Zararlılar: Domates Mildiyösü, Erken yaprak yanıklığı, Karaleke hastalığı, Ölükol, Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığı Everton 80 DF
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Kornişon (Sera) - Aktif Madde: % 55 Metiram + % 5 Pyraclostrobin - Zararlılar: Kabakgillerde mildiyö, Külleme, Mildiyö, Ölü kol Everton Ultra 60 WG
 • Bitki: Bağ, Biber (Sera), Çeltik, Çilek, Domates (Sera), Hıyar (Sera), Kabak, Karpuz, Kavun, Kornişon (Sera), Patlıcan (Sera), Şeftali - Aktif Madde: 200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl - Zararlılar: Bağ Küllemesi, Çeltik Yanıklığı, Kabakgillerde Külleme, Külleme (Sphaerotheca pannosa var. Rosae), Patlıcangillerde Külleme, Şeftali Küllemesi (Sphaerotheca ca pannosa var.persicae) Gustavo
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Patates - Aktif Madde: % 57 Metiram + % 4.8 Cymoxanil - Zararlılar: Domates Mildiyösü, Erken yaprak yanıklığı, Kabakgillerde mildiyö, Mildiyö Insert WG
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 300 gr/L Spiroxamine + 160 g/L Prothioconazole - Zararlılar: Arpa Yaprak Yanıklığı, Buğday ve Arpada Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü, Septoria Yaprak Lekesi, Tahıl Külleme Kaprale
 • Bitki: Bağ, Çilek, Domates, Hıyar, Kornişon, Şeftali - Aktif Madde: 100 g/L Tetraconazole - Zararlılar: Kabakgillerde Külleme, Külleme, Patlıcagillerde külleme Klorzon 10 EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ceviz, Elma, Kayısı, Soğan - Aktif Madde: % 65 Dodine - Zararlılar: Antraknoz, Karazenk, Mildiyö, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Sert çekirdekli öeyvelerde çiçek monilyası Kor-prex Dodine 65 WP
 • Bitki: Armut, Elma, Kayısı, Şeftali - Aktif Madde: % 50 Cyprodinil - Zararlılar: Çiçek Monilyası, Karaleke, Sert Çekirdekli Meyvelerde Monilyası Koranil 50 WG
 • Bitki: Armut, Elma - Aktif Madde: 500 g/L Cyprodinil - Zararlılar: Karaleke Koranil 500 SC
 • Bitki: Armut, Elma, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 250 g/L Difenoconazole - Zararlılar: Armut karalekesi, Elma karalekesi, Külleme, Yaprak Leke Hastalığı Korbett 250 EC
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: % 50 Captan + % 20 Pencycuron - Zararlılar: Tohum fide kök çürüklüğü ve kök yanıklığı Korcycuron Mix Cup DS 70
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Patates - Aktif Madde: % 40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid + % 6 Dimethomorph - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Domates Erken Yaprak Yanıklığı, Domates Mildiyösü, Kabakgillerde mildiyö, Patates Mildiyösü Kordymet Blue 46 WP
 • Bitki: Bağ, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kornişon, Patlıcan - Aktif Madde: 500 g/L Fenhexamid - Zararlılar: Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Korfendor 500 SC
 • Bitki: Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Muz, Tütün - Aktif Madde: 360 g/L Hymexazol - Zararlılar: Çökerten (Fusarium spp.Pythium spp. Alternaria spp. Sclerotinia sclerotiourum), Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. Sp.cubense), Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.Pythium spp. Rhizoctonia spp.), Kök çürüklüğü, Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Fusarium spp. Rhizoctonia spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp. Phytophthora spp.Pythium spp.), Toprak Kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctania solani Fusarium spp.) Korgaren 360 SL
 • Bitki: Bağ, Buğday, Domates, Turunçgiller - Aktif Madde: 250 gr/L Tebuconazole - Zararlılar: Alternaria yanıklığı (Alternaria citri), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Külleme (Erysiphe necator), Sarı Pas (Puccinia striiformis.), Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis.) Kormoxene
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kavun, Şeftali, Turunçgiller - Aktif Madde: % 50 Kresoxim-methyl - Zararlılar: Kabakgillerde Külleme (Erysiphe sp. Sphaerotheca sp.), Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.Sp. citri), Karaleke (Venturia ineaqualis), Külleme (Erysiphe necator), Patlıcangillerde Külleme (Leveillula tavrica), Şeftali Küllemesi (Sphaerotheca ca pannosa var.persicae) Koroksim 50 WG
 • Bitki: Armut, Ayva, Bağ, Elma, Hıyar, Kavun, Kayısı, Kiraz, Kornişon, Şeftali, Şeker Pancarı, Turunçgiller, Vişne, Yeni Dünya - Aktif Madde: % 70 Thiophanate Methyl - Zararlılar: Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum), Karaleke (Venturia inaequalis var. eriobotryoe), Karaleke (Venturia inaequalis), Karaleke (Venturia pirina), Külleme (Eriysphe necator), Külleme (Podosphaera leucotricha), Monilya (Sclerotinia linhartiana), Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa), Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması, Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) Korphanate 70 WP
 • Bitki: Antep Fıstığı, Ayva, Elma, Kayısı, Şeftali - Aktif Madde: 500 g/L Dodine - Zararlılar: Karaleke (Venturia inaequalis), Karazenk (Pseudocercospora pistacina), Monilya (Sclerotinia linhartiana), Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) Korprex 500 SC
 • Bitki: Buğday, Hıyar (Sera), Muz, Sebze Fideleri - Aktif Madde: % 50 Tolclofos-methyl - Zararlılar: Çökerten ve kök çürüklüğü, Fusarium Solgunluğu, Sürme Korsilex 50 WP
 • Bitki: Karpuz, Kavun, Nohut, Sebze Fideleri, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: % 80 Thiram - Zararlılar: Antraknoz, Çökerten, Kabakgillerde Antraknoz, Sebze fidelerinde çökerten, Sürme Kortiram Forte 80 WG
 • Bitki: Hıyar, Karpuz, Kavun, Kornişon, Nohut, Sebze Fideleri, Şeker Pancarı, Soğan - Aktif Madde: % 80 Thiram - Zararlılar: Antraknoz, Kabakgillerde Antraknoz, Sebze fidelerinde Çökerten ve kök Çürüklüğü, Sürme Kortiram Forte 80 WP
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Aspir, Bağ, Domates, Elma, Erik, Fasulye, Hıyar, Hıyar (Sera), Kayısı, Patates, Patlıcan, Sebze Fideleri, Şeftali, Şerbetçiotu, Turunçgiller, Tütün, Yer Fıstığı, Zeytin - Aktif Madde: % 50 Metalik Bakır’a eşdeğer gram bakır oksiklorid - Zararlılar: Adi Yaprak, Antraknoz, Bakteriyel Benek, Bakteriyel leke, Cep hastalığı, Çökerten, Çökerten ve kök çürüklüğü, Erken yaprak yanıklığı, Fide Çökerten, Hale yanıklığı, Halkalı leke, Karaleke, Karazenk, Köşeli Yaprak Lekesi, Memeli Pası, Mildiyö, Serkospora Yaprak Lekesi, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Uçkurutan, Yaprak lekesi Koruma Bakır WP
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali, Zeytin - Aktif Madde: % 20 Metalik Bakır’a eşdeğer Bordo Bulamacı - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Halkalı Leke Hastalığ, Karaleke, Mildiyö, Ölükol, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Yaprak Kıvırcıklığ Koruma Bordomix 20 WP
 • Bitki: Armut, Bağ, Domates, Elma, Erik, Karanfil, Kayısı, Kiraz, Marul, Patates, Sebze Fideleri, Şeftali, Soğan, Turunçgiller, Vişne, Yeni Dünya - Aktif Madde: % 50 Captan - Zararlılar: Cep hastalığı, Kahverengi çürüklük, Karaleke, Kök çürüklüğü (Çökerten), Kurşuni Küf, Mildiyö, Ölü kol, Pas, Sebzelerde kurşuni küf, Sert çekirdekli meyvelerde monilya, Yaprak küfü Koruma Captan 50 WP
 • Bitki: Bağ - Aktif Madde: 500 g/L Folpet - Zararlılar: Bağ Ölükol, Kurşuni Küf Koruma Faltan 50 FL
 • Bitki: Bağ, Ceviz, Domates, Elma, Hıyar, Kavun, Kornişon, Şeftali - Aktif Madde: % 50 Folpet - Zararlılar: Ceviz antraknozu, Erken yaprak yanıklığı, Kabakgillerde mildiyö, Karaleke, Mildiyö, Şeftali yaprak delen, Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Koruma Faltan 50 WP
 • Bitki: Bağ, Çilek, Domates, Hıyar, Kornişon, Şeftali - Aktif Madde: % 80 Folpet - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Kabakgillerde mildiyö, Kurşuni Küf, Mildiyö, Ölükol, Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Koruma Faltan 80 WG
 • Bitki: Domates, Hıyar, Karanfil, Kornişon - Aktif Madde: % 60 Folpet + % 15 Prochloraz - Zararlılar: Kurşuni Küf Koruma Faltan EXTRA
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Badem, Bağ, Elma, Erik, Fındık, Kiraz, Lahana, Meyve Ağaçları, Şeftali, Turunçgiller, Yeni Dünya, Yer Fıstığı, Zeytin - Aktif Madde: % 25 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat - Zararlılar: Antraknoz, Bakteriyel Yanıklık, Cep hastalığı, Dal Kanseri, Dal yanıklığı, Halkalı leke, Karaleke, Karazenk, Kök kanseri, Memeli pas, Mildiyö, Ölü kol, Rosellinia kök çürüklüğü, Serkospora erken yaprak lekesi, Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamnklanma, Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı, Yaprak Kıvırcıklığı Koruma Göztaşı
 • Bitki: Armut, Bağ, Elma, Şeftali - Aktif Madde: % 73 Kükürt - Zararlılar: Armut yaprak uyuzu, Bağ Küllemesi, Bağ yaprak uyuzu, Külleme Koruma Kükürt
 • Bitki: Bağ, Domates, Hıyar, Kavun - Aktif Madde: % 50 Cymoxanil - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Kabakgillerde mildiyö, Mildiyö Korzade 50 WP
 • Bitki: Bağ, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kiraz, Patlıcan - Aktif Madde: % 37.5 Cyprodinil + % 25 Fludioxonil - Zararlılar: Kurşuni Küf, Sert çekirdekli meyvelerde çiçek Korzaquin 62,5 WG
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayva, Elma, Kayısı - Aktif Madde: .2 Boscalid+ % 12.8 Pyraclostrobin - Zararlılar: Armut karalekesi, Ayva monilyası, Çiçek Monilyası, Elma karalekesi, Elma küllemesi, Karazenk Kudos 38 WG
 • Bitki: Biber, Domates, Hıyar, Kornişon, Patlıcan - Aktif Madde: 500 g/L. İmazalil - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Sebzelerde kurşuni küf Magmatil 500 EC
 • Bitki: Bağ, Elma, Kayısı, Portakal, Zeytin - Aktif Madde: 124 g/l Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı - Zararlılar: Halkalı leke, Karaleke, Mildiyö, Sert çekirdeli meyvelerde yaprak delen, Trunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması Mavi Bordo 10 SC
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali, Zeytin - Aktif Madde: Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı - Zararlılar: Bağ Mildiyösü, Halkalı Leke Hastalığı, Karaleke, Mildiyö, Ölükol, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Yaprak Kıvırcıklığı Mavi Bordo 20 WG
 • Bitki: Ayçiçeği - Aktif Madde: % 35 Metalaxyl - Zararlılar: Mildiyö Meprol 35 DS
 • Bitki: Bağ, Biber, Elma - Aktif Madde: 245 g/L Myclobutanil - Zararlılar: Karaleke, Külleme Miclothane 24 E
 • Bitki: Bağ, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 357.5 g/L Metalik Bakır’a eşdeğer bakıroksiklorid - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Halkalı leke, Kahverengi Leke, Karaleke, Mildiyö, Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Yaprak Kıvırcıklığı Namgold Süper SC
 • Bitki: Armut, Bağ, Bezelye, Biber, Çeltik, Domates, Elma, Hıyar, Kabak, Karpuz, Kornişon, Turunçgiller - Aktif Madde: 250 g/l Azoxystrobin - Zararlılar: Alternaria yaprak yanıklığı, Bağ Mildiyösü, Çeltik Yanıklığı, Erken yaprak yanıklığı, Kabakgillerde Küllleme, Kabakgillerde mildiyö, Karaleke hastalığı, Külleme, Mildiyö, Ölükol, Turunçgilde kahverengi leke hastalığı Nazatem 250 SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Bağ, Domates, Hıyar, Karpuz, Kavun, Patates, Patlıcan - Aktif Madde: 200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenoconazole - Zararlılar: Armutta Karaleke, Bağ Küllemesi, Bağ Mildiyösü, Erken yaprak yanıklığı, Kabakgillerde Külleme, Karazenk, Külleme, Ölükol, Septorya Yaprak lekesi, Yaprak küfü Nazatem Top
 • Bitki: Bağ, Biber, Domates, Fındık, Gül, Hıyar, Kornişon, Patlıcan, Tütün - Aktif Madde: 100 g/L Penconazole - Zararlılar: Bağ Küllemesi, Fındık Küllemesi, Gül Küllemesi, Kabakgillerde Külleme, Patlıcangillerde Külleme, Tütün Küllemesi Pesos 100 EC
 • Bitki: Ayçiçeği, Hıyar, Kornişon, Patates, Tütün - Aktif Madde: 722 g/L Propamocarb-HCI - Zararlılar: Ayçiçeği mildiyösü, Kabakgillerde mildiyö, Patates Mildiyösü, Tütün fidelerinde çökerten Precarb SL
 • Bitki: Bağ, Biber, Çilek (Sera), Çilek (Tarla), Domates, Elma - Aktif Madde: 300 g/L Pyrimethanil - Zararlılar: Karaleke, Kurşuni Küf Pyricose 300 SC
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: % 2 Tebuconazole - Zararlılar: Açık rastık, Çizgi yaprak lekesi, Kapalı rastık, Rastık, Sürme Rubin 2 DS
 • Bitki: Armut, Buğday, Domates, Elma, Kayısı, Nar, Yer Fıstığı - Aktif Madde: % 25 Tebuconazole - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Karaleke, Külleme, Phytopthora Kök ve Kök Boğazı çürüklüğü, Sarı Pas, Septorya Yaprak lekesi, Serkospora erken yaprak Leke Hastalığı, Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası Rubin 25 WP
 • Bitki: Kayısı, Şeftali - Aktif Madde: % 76 Ziram - Zararlılar: Yaprak Kıvırcıklığı, Yaprakdelen Sacred 76 WG
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 60 g/L Metconazole - Zararlılar: Sarı Pas, Septorya Yaprak lekesi Sadabat 60 SL
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 225 g/l Tebuconazole, 75 g/l Flutriafol - Zararlılar: Sarı Pas, Septoria Yaprak Lekesi, Tahıl Külleme Şövalye
 • Bitki: Arpa, Buğday, Çeltik, Kültür Mantarı - Aktif Madde: 450 g/L Prochloraz - Zararlılar: Çeltik Yanıklığı, Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı, Örümcekağı hastalığı, Septorya Yaprak lekesi, Tahıl fide yanıklığı, Tahıl Külleme Sploraz 450 EC
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 200 g/L Azoxystrobin, 80 g/L Cyproconazole - Zararlılar: Kahverengi Pas, Septorya Yaprak lekesi, Tahıl Küllemesi Sumatra
 • Bitki: Buğday - Aktif Madde: 233 g/l Thiophanate methyl + 70 g/l Tetraconazole - Zararlılar: Septorya Yaprak lekesi, Tahıl Küllemesi Tapputi
 • Bitki: Bağ, Buğday, Çilek - Aktif Madde: % 70 Kükürt + % 4.5 Tebuconazole - Zararlılar: Bağ Küllemesi, Kahverengi Pas, Kara Pas, Külleme, Sarı Pas, Sürme Tebcor Combi
 • Bitki: Arpa, Buğday - Aktif Madde: 60 g/L Tebuconazole - Zararlılar: Açık rastık, Çizgi yaprak lekesi, Kapalı rastık, Rastık, Sürme Tebuji 060 FS
 • Bitki: Bağ, Biber, Buğday, Domates, Patlıcan, Turunçgiller - Aktif Madde: 250 g/L Tebuconazole - Zararlılar: Erken yaprak yanıklığı, Kahverengi Leke, Külleme, Patlıcangillerde Külleme, Sarı Pas, Tahıl Küllemesi Tebuji 250 EW
 • Bitki: Domates (Sera), Pamuk, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 12.5 g / l Fludioxonil, 37.5 g / l Metalaxyl-M, 75 g / l Azoxystrobin - Zararlılar: Fide Kök Çürüklüğü, Kök boğazı çürüklüğü, Toprak Kökenli Patojenler Tortuga
Diğer 19 ürün
 • Bitki: Bağ, Elma - Aktif Madde: 10 g/LGibberellin A4/A7 - Zararlılar: Almerinei PLUS
 • Bitki: Armut, Elma - Aktif Madde: 18.5 g/L Gibberellin A4/A7 ve 18.8 g/L 6-benzyladenin - Zararlılar: Almerinei
 • Bitki: Kiraz, Turunçgiller, Zeytin - Aktif Madde: 421 g/L Hidrolize Protein - Zararlılar: Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata), Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi), Zeytin Sineği (Bactocera oleae) Amangel SL
 • Bitki: Armut, Biber, Çekirdeksiz Üzümlerde, Çilek, Enginar, Kiraz, Kurutmalık Üzümlerde, Marul, Narenciye, Patates, Şeftali, Süs Bitkileri, Vişne - Aktif Madde: 20 g/L saf Gibberellic Asit (GA3) - Zararlılar: 2.uygulama : Bundan 10-12 gün sonra, Büyük normal sıklıkta ve iri taneli salkımlar elde etmek için 1.uygulama : Çiçek kapsüllerinin % 70’nin döküldüğü devrede, Çiçek döllenmesini teşvik için; Özellikle satsuma ve klemantin mandalinalarda çiçeklerin % 75-80 açtığı devrede hazırlanan solüsyon çiçeklere püskürtülür., Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra uygulama yapılır., taneler 3 mm çapında saçma iriliğine ulaştığında yapılır Biogibb
 • Bitki: Domates, Pamuk - Aktif Madde: 480 g/L Ethephon - Zararlılar: Ephtal 48 SL
 • Bitki: Domates, Pamuk - Aktif Madde: 720 g/L Ethephon - Zararlılar: Ephtal 72 SL
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide - Zararlılar: Ephtal SC 765
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 480 g/L Ethephon+ 60 g/L Cyclanilide - Zararlılar: Epthal Ultra
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 480 g/L Ethephon+ 60 g/L Cyclanilide - Zararlılar: Epthal Ultra
 • Bitki: Bakla, Bezelye, Biber, Domates, Fasulye, Hıyar, Kabak, Patlıcan - Aktif Madde: %1.18 Alpha-naphtylacetamide (NAD) %0.43 Alpha-naphtylacetic acid (NAA) - Zararlılar: Fruitone
 • Bitki: Çilek, Fİdan, Meyve, Orman Ağaçları, Patates, Sebze, Süs Bitkileri - Aktif Madde: % 4 Metaldehyde - Zararlılar: Agriolimax agrestis), Helicella variegata), Limax spp., Salyangoz (Helix spp., Sümüklü böcekler (Arion spp. Helimacide
 • Bitki: Pamuk, Sarımsak, Soğan, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 50 g/L Mepiquat chloride - Zararlılar: Kormix
 • Bitki: Domates (Sera) - Aktif Madde: 500 g/L Metam-Sodium - Zararlılar: Kök-ur nematodları, Solgunluk ve Kök Çürüklüğü, Yabancıot tohumları Korpam
 • Bitki: Domates - Aktif Madde: 150 g/I Fosthiazate - Zararlılar: Kok-ur nenlatodlari Korthiazate 150 EC
 • Bitki: Armut, Arpa, Bağ, Baklagiller, Bezelye, Biber, Buğday, Çeltik, Çilek, Domates, Elma, Fasulye, Hıyar, Karpuz, Kavun, Kornişon, Mercimek, Mısır, Narenciye, Nohut, Pamuk, Patates, Patlıcan, Şeftali, Şeker Pancarı, Soya, Süs Bitkileri, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 2 g/L Sodium ortho nitrophenolate + 3 g/L Sodium para nitrophenolate + 1 g/L Sodium penta nitroguaiacolate - Zararlılar: Koruma Tonik
 • Bitki: Patates, Soğan, Tütün - Aktif Madde: 188 g/L Maleic hydrazide - Zararlılar: Millera MH-30
 • Bitki: Domates, Muz, Turunçgil Bahçeleri, Turunçgil Fidanları, Turunçgil Fidanlıkları - Aktif Madde: 400 g/L Fenamiphos - Zararlılar: Kök Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) Spiral Nematod (Helicotylenchus multicinctus), Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.), Turunçgil Nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) Nemaphos EC 400
 • Bitki: Kültür Bitkileri - Aktif Madde: % 3 Metaldehyde - Zararlılar: Helicella spp.), Salyangoz (Helix spp. Rapture 3G
 • Bitki: Pamuk - Aktif Madde: 119.75 g/L Thidiazuron +59.88 g/L Diuron - Zararlılar: Turop®Ultra
Bitki Besleme 15 ürün
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Demir(Fe): % 4, Üre Azotu (N-NH2): % 15 Ferretti 2-Zinco
 • Garanti Edilen İçerik: EDDHA Şelatlı Demir(Fe) % 6, Suda Çözünür Demir(Fe) % 6 Ferretti 6-Fe
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Demir(Fe): % 4, Üre Azotu (N-NH2): % 15 Ferretti Azote
 • Garanti Edilen İçerik: Klor(Cl) % 0.5, Suda Çözünür Bakır(Cu) % 0.6, Suda Çözünür Bor(B) % 1.5, Suda Çözünür Çinko(Zn) % 4, Suda Çözünür Demir(Fe): % 4, Suda Çözünür Mangan(Mn) % 3, Suda Çözünür Molibden(Mo) % 0.05 Ferretti Combi
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Bakır(Cu) % 25 Korcopper
 • Garanti Edilen İçerik: Nitrat Azotu (N-NO3) % 4, Üre Azotu (N-NH2) % 21 Korfoliar Verde
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Çinko(Zn) % 4, Üre Azotu (N-NH2): % 15 Koruma Azote
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Bor(B) % 1, Suda Çözünür Çinko(Zn) % 4 Koruma B-Zinc
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Bor(B) % 0.2, Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO) % 15 Koruma Cal-Bor
 • Garanti Edilen İçerik: Nitrat Azotu (N-NO3) % 1, Suda Çözünür Çinko (Zn) % 0.5, Suda Çözünür Demir (Fe) % 0.5, Suda Çözünür Mangan (Mn) % 0.5, Üre Azotu (N-NH2) % 13 Koruma Flashfoliar
 • Garanti Edilen İçerik: EDTA ile şelatlı Mangan(Mn) % 2, Suda Çözünür Mangan(Mn) % 3 Koruma Man-Foilar
 • Garanti Edilen İçerik: Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0.3, Suda Çözünür Bor (B) % 0.2, Suda Çözünür Çinko (Zn) % 0.3, Suda Çözünür Demir (Fe) % 0.8, Suda Çözünür Mangan (Mn) % 0.4 Koruma Micro Mix
 • Garanti Edilen İçerik: Çinko(Zn) EDTA ile şelatlı % 2, Suda Çözünür Çinko(Zn) % 3 Koruma Zinc
 • Garanti Edilen İçerik: Organik Azot(N) % 9, Organik Karbon(C) % 26, Organik Madde % 60, Serbest Aminoasit % 10 Rebecca Extra
 • Garanti Edilen İçerik: Organik Azot(N) % 8, Organik Karbon(C) % 20, Organik Madde % 50, Serbest Aminoasit % 8 Rebecca
Hemen İndir
Hemen İndir