Korminee 400 SC

Korminee 400 SC

Aktif Madde 420 g/L Bispyribac-sodium
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 50cc

Açıklama

Korminee 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Çeltik
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Biber oto (Polygonum lapathifolium)

Pamuk otu (Abitulon theoprastii)

Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml/da+ (10 ml Yayıcı Yapıştırıcı)

Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml/da  + (10 ml Yayıcı Yapıştırıcı)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamadan iyi sonuç almak için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların yeknesak gelişmeleri için yararlıdır. Korminee 400 SC uygulamasından 1 gün önce tavalardaki su boşaltılmalı, ürün uygulamasından 2 ila 3 gün sonra tavalara tekrar su verilmelidir. Verilen bu su tavalarda asgari 3 gün süreyle yüksek seviyede tutulmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir