Sinapsis 75 DF

Sinapsis 75 DF

Aktif Madde % 75 Chlorsulfuron
Formülasyon Şekli Kuru Akışkan (DF)
Ambalaj 50 gr

Açıklama

SINAPSIS®75 DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Buğday Çavdar Triticale Yulaf
Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu ve Dönemi
ÇIKIŞ ÖNCESİ TATBİKATLARLA KONTROL EDİLENLER
Buğday Yumuşak başaklı kuşyemi   (Phalaris paradoxa) 1 g/da

(çıkış öncesi)

Tilki kuyruğu   (Alopecurus myosuroides)
Dikenbaş çimi   (Echinaria capitata)
Ballıbaba   (Lamium amplexicaule)
Çoban çantası   (Capsella bursa-pastoris)
Zühre tarağı   (Scandix pecten veneris)
Tarla düğün çiçeği   (Ranunculus arvensis)
Eşek marulu   (Sonchus arvense)
Fare kulağı   (Anagallis arvensis)
Gönül hardalı   (Myagrum perfoliatum)
Kokar ot   (Bifora radians)
Kuduz otu   (Allysum campestre)
Muhabbet çiçeği   (Reseda lutea)
Hakiki papatya   (Matricaria chamomilla)
Pıtrak   (Turgenia latifolia)
Sarı ot   (Boreava orientalis)
Tıbbi taşkesen otu   (Lithospermum officinale)
Kuş otu   (Stellaria media)
Taç yoncası   (Melilothus officinalis)
Doğu ballıbabası   (Viedemannia orientallis
Kır uyuz otu   (Scabiosa graminifolia)
Yabani fiğ   (Vicia faba)
Adi yavşan otu   (Veronica hederifolia)
Suriye turbu   (Chorispora syriaca)
ÇIKIŞ SONRASI TATBİKATLARLA KONTROL EDİLENLER
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Triticale Gelincik   (Papaver rhoaes) 1 g/da

(çıkış sonrası)

Gökbaş   (Centaurea cyanus)
Peygamber çiçeği   (Centaurea depressa)
Köy göçüren   (Cirsium arvense)
Yapışkan otu   (Galium aparine)
Yabani hardal   (Sinapis arvensis)
Ballıbaba   (Lamium amplexicaule)
Çoban çantası   (Capsella bursa-pastoris)
Zühre tarağı   (Scandix pecten veneris)
Tarla düğün çiçeği   (Ranunculus arvensis)
Eşek marulu   (Sonchus arvense)
Fare kulağı   (Anagallis arvensis)
Gönül hardalı   (Myagrum perfoliatum)
Kokar ot   (Bifora radians)
Kuduz otu   (Allysum campestre)
Muhabbet çiçeği   (Reseda lutea)
Hakiki papatya   (Matricaria chamomilla)
Pıtrak   (Turgenia latifolia)
Sarı ot  ( Boreava orientalis)
Tıbbi taşkesen otu   (Lithospermum officinale)
Kuş otu  (Stellaria media)
Taç yoncası  (Melilotus officinalis)
Doğu ballıbabası   (Wiedemannia orientallis)
Kır uyuz otu   (Scabiosa graminifolia)
Yabani fiğ   (Vicia faba)
Suriye turbu   (Chorispora syriaca)

* Sadece Marmara Bölgesi hububat ekiliş alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi:

Uygulama üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda dar yapraklı yabancı otlar daha iyi kontrol edilebilirler. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış sonrası:

Uygulama hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi netice B.K.Ü Adı genç (5 cm çap veya yükseliği erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde alınmaktadır.

Trakya ve Marmara Bölgelerinde yabani hardal (Sinapis arvensis), papatya (Matricaria chamomilla), Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) ve köy göçürenin (Cirsium arvense) sorun olduğu yerlerde uygulamalar bu otların çıkışından hemen önce veya sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde ilkbaharda meydana gelecek aşırı yağışlar nedeniyle bu yabancı otlar problem olarak ortaya çıkabilir.

Dar yapraklı yabancı otların problem olduğu yerlerde uygulamalar otların çıkışından hemen önce yapıldığında en iyi sonuç alınır.

Hemen İndir
Hemen İndir