Mancester -S XL

Mancester -S XL

Aktif Madde 930 g/L S-Metolachlor + 30 g/L Benoxacor(Safener)
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

MANCESTER–S XL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Pamuk
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK Topalak (Cyperus roduntus) 215 ml/da

Ekim öncesi toprağa diskaro ile karıştırılarak

Darıcan (Echinochloa colonum, Echinochloa crus-galli)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Semizotu (Portulaca oleracae)
Sirken (Chenopodium albüm)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

ÖZELLİKLERİ:

MANCESTER–S XL pamukta Topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir. MANCESTER–S XL pamuk ekim alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm. kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ürünüdür. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ürünü alırlar ve imha olurlar.

 

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi MANCESTER–S XL   den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. Ürün, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ürünün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda MANCESTER–S XL kullanılması tavsiye edilmez!

Hemen İndir
Hemen İndir