Evanless

Evanless

Aktif Madde 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen
Formülasyon Şekli SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Ambalaj -

Açıklama

EVANLESS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G ve Grup E olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Kayısı Şeftali Turunçgiller
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
KAYISI, ŞEFTALİ Tilki Kuyrugu
(Alopecurus myosuroides)
Çoban Çantası
(Capsella bursa-pastoris)
Serçe Dili
(Stellaria media)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyrugu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Delice
(Lolium temulentum)
Yapışkan Ot
(Setaria verticillata)
Eşek Marulu
( Sonchus arvensis)
150 ml/da

Çıkış sonrası
yabancı
otların genç
ve aktif
olarak
büyüdügü
devrede 

Kanyaş
(Sorghum halepense)
Tarla Sarmaşıgı
(Convolvulus arvensis)
Köygöçüren
(Cirsium arvense)
300 ml/da

Çıkış sonrası
yabancı
otların genç
ve aktif
olarak
büyüdügü
devrede 

BAĞ* Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu
(Amaranthus retroffexus)
Bozot
(Heliotropium europeum)
Ebegümeci
(Malva neglecta)
Adi Eşek Marulu
(Sonchus oleraceus)
Kanyaş
(Sorghum halepense)
Sirken
(Chenopodium album)
Tarla Sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Semizotu
(Portulaca oleracea)
Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium)
200 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede.
TURUNÇGİL Sirken
(Chenopodium album)
Tarla Sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)
Benekli Darıcan
(Echinocloa colonum),
Ebegümeci
(Malva neglecta)
Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
Demir Dikeni
(Tribulus terrestris)
Isırgan Otu
(Urtica urens)
Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium)
Yeşil Horozibiği
(Amaranthus-viridis)
Bambul Otu
(Chorzophora tinctoria)
Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
Yabani Bamya
(Hibiscus trionum)
Semizotu
(Portulaca oleracea)
Yapışkan Ot
(Setaria verticillata)
200 ml/da yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

EVANLESS, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Hazırlanan ürünlü mahlul yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönem de uygulama yapılarak elde edilir. Dekara 20-40 lt su ile uygulanır ve yelpaze hüzmeli meme ile uygulama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir