Koruma-Green 10 WP

Koruma-Green 10 WP

Aktif Madde % 10 Chlorsulfuron
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 150 gr

Açıklama

KORUMA GREEN 10 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Buğday Çavdar Triticale Yulaf
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA  DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY Kokar ot (Bifora radians)

Kanarya otu (Senecio vulgaris)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)

Yavşan otu  (Veronica spp.)

7,5 g/da

Çıkış öncesi  

BUĞDAY, ARPA, YULAF, ÇAVDAR, TRİTİCALE Kokar ot (Bifora radians)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Süpürge otu  (Sisymbrium altissimum)

7,5 g/da

Çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-6 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar bitki koruma ürününün etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. Stres altındaki bitkiye uygulamayınız. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tek yıllık pek çok geniş yapraklı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulur.

Hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir. Münavebe bitkilerinde özellikle Brassica türleri ve şekerpancarında fitotoksik olabilir.  

 

Çıkış Öncesi Uygulama:

Tatbikat üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış Sonrası Uygulama:

Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Genç (5 cm çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde daha iyi netice alınır.

Hemen İndir
Hemen İndir