Gothic 100 SL

Gothic 100 SL

Aktif Madde 100 g/L Clopyralid
Formülasyon Şekli Solüsyon (SL)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

GOTHIC 100 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Buğday Şeker Pancarı
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
BUĞDAY Kokar ot (Bifora radians) 100 ml / dekar

Buğdayın kardeşlenme döneminde Kokar otun 2-4 yapraklı olduğu devresinde kullanılır.

ŞEKER PANCARI Kokar ot (Bifora radians)
Köy göçüren (Cirsium arvense)
Eşek marulu(Sonchus oleraceus)
İmam kavuğu(Senecio vernalis)
Papatya (Matricaria spp.)
Diken(Carduus nutans)
Yabani salata(Lactuca scariola)
Peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
100 ml / dekar

Şeker pancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday: Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı döneminde devresinde kullanılır.
Şekerpancarı: Şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köygöçürenin 2-4 yapraklı döneminden, boyu 15-20 cm oluncaya kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.

Hemen İndir
Hemen İndir