Korfosat 48 SL

Korfosat 48 SL

Aktif Madde 480 g/L Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu
Formülasyon Şekli Solüsyon (SL)
Ambalaj 1lt-5lt-10lt-20 lt

Açıklama

KORFOSAT® 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G,9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Turunçgiller, Fındık, Bağ*, Meyve Bahçeleri ve Ekili olmayan alanlar Tek Yıllık Yabancı Otlar

Tilkikuyruğu (Alopecurus mysuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yeşil horozibiği   (Amaranthus viridis)
Kısır yabani yulaf    (Avena sterilis)
Kısır Brom   (Bromus sterilis)
Sirken (kazayağı) (Chenopodium album)
Bambul Otu (Chorzophora tinctoria)
Yabani Havuç    (Dacus carota)
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan   (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen   (Euphorbia spp.)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Çimensi bezelye (Lathyrus nissolia)
Ebegümeci (Malva neglecta)
Yabani Yonca   (Medicago polymorpha)
Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)
Mısır Hardalı (Ochthodium aegygtiacum)
Kuş yemi   (Phalaris spp.)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Kanarya Otu (Senecio vernalis)
Yeşil Kirpi Darı (yapışkan otu) (Setaria viridis)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Kuş Otu   (Stellaria media)
Yabani Fiğ (Vicia spp.)
Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)

300 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır.
(Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
Çok Yıllık Yabancı Otlar

Pelin (Arthemesia vulgaris)

Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Topalak  (Cyperus rotundus)

Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon )

Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)

Isırgan Otu (Urtica diocia)

600 ml /da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır.
(Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Kara, Demiryolu kenarları, hava alanları fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla kenarları vs. Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı 1000 ml/da.

Yabancı otların aktif büyüme devresinde.

Banketler, su ve drenaj kanalları Banket ve su üstü yabancı otlar 1000 -1500 ml/da.

Yabancı otların aktif büyüme devresinde.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

KORFOSAT 48 SL sistemik etkili bir ürün olduğundan ürünün otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan   sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

 

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Bitki koruma ürünlü mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir