Super Kordant

Super Kordant

Aktif Madde 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl Ester
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 250cc – 500cc – 1lt

Açıklama

SUPER KORDANT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 14 gün
SOYA Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 14 gün
NARENCİYE Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da. 14 gün
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da 14 gün
MERCİMEK Yabani yulaf (Avena fatua ) 45 ml/da 14 gün
DOMATES Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 49 gün
BİBER Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 49 gün
BAĞ* Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 49 gün
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 240 ml/da 49 gün
YER FISTIĞI Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 90 gün
KARPUZ Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) 60 ml/da 45 gün
SOĞAN Yabani yulaf(Avena fatua ) 45 ml/da 49 gün
ŞEKER PANCARI Yabani yulaf(Avena fatua) 60 ml/da 56 gün
Darıcan(Echinocloa crus-galli) 60 ml/da 56 gün
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 60 ml/da 56 gün
Kuş yemi(Phalaris paradoxa) 60 ml/da 56 gün
Buy(Poa annua) 60 ml/da 56 gün
Delice  (Lolium sp,) 60 ml/da 56 gün
Ayrık (Agropyron sp) 60 ml/da 56 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Emülsiyon konsantre olan ürün suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılır. Kesin sonuç için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. Super Kordant ile en iyi ve kesin netice yabancı otların 15-20 cm boyda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılacak ikinci bir uygulama ile tarladan yeni çimlenen yabancı otlar da kontrol altına alınır. Köpek dişi ayrığı  (Cynodon dactylon) mücadelesinde tek uygulama yeterlidir.

Hemen İndir
Hemen İndir