Korquid 200 SL

Korquid 200 SL

Aktif Madde 200 g/L Diquat Dibromide
Formülasyon Şekli Suda Çözülebilir Sıvı (SL)
Ambalaj -

Açıklama

KORQUİD 200 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D22 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PATATES

Desikant/ (yaprak döktürücü)

1.uygulama: Hasattan 4 hafta önce 200 ml/da

 

2.uygulama: 1. Uygulamadan 1 hafta sonra 300 ml/da

 

 

 

14 gün

Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar Kısır brom (Bromus sterilis)

Portakal nergisi (Calendula arvensis)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Yabani tere (Cardaria draba)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Duvar arpası (Hordeum murinum)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Salkım otu  (Poa annua)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvense)

Kara hindiba (Taraxacum officinale)

400 ml/da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 25-30 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir