HELLBOY

HELLBOY

Aktif Madde 200 g/l Glufosinate ammonium tuzu
Formülasyon Şekli SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)
Ambalaj --

Açıklama

HELLBOY adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H,10 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Meyve Turunçgil Bahçeleri
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
 

 

MEYVE
BAĞ*
TURUNÇGİL BAHÇELERİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Topalak (Cyperus rotundus)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)
Sinir otu (Plantago major)
Semizotu (Portulaca oleracea)
İmamkavuğu (Senecio vulgaris)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Yonca (Medicago spp.)
 

300-750 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalar yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

Hemen İndir
Hemen İndir