HELLBOY

HELLBOY

Aktif Madde 200 g/l Glufosinate ammonium tuzu
Formülasyon Şekli SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)
Ambalaj --

Açıklama

HELLBOY adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H,10 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Meyve Turunçgil Bahçeleri
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
 

 

MEYVE
BAĞ*
TURUNÇGİL BAHÇELERİ

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Topalak (Cyperus rotundus)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)
Sinir otu (Plantago major)
Semizotu (Portulaca oleracea)
İmamkavuğu (Senecio vulgaris)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Yonca (Medicago spp.)
 

300-750 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak uygulama yapılmalıdır. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna ürün temas etmemelidir. Ürünün etki şekli sistemik olduğundan, ürünün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir