Tarkor Super

Tarkor Super

Aktif Madde 50 g/L Quizalofop-P-ethyl
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

TARKOR SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A;1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
BAĞ* Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da.

Köpekdişi 15-20 cm,

kanyaş 2-3 kardeşte iken

DOMATES Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da.

Domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası.

AYÇİÇEĞİ Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Brom (Bromus spp.)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani arpa (Hordeum spontaneum)

Yabani darı (Panicum spp.)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yapışkan ot (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da.

Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

SOĞAN Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da.

Soğan 15-20 cm boyda, kanyaşlar 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyda oldukları dönem

KIRMIZI MERCİMEK Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml/da.

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası.

Ayrık (Elymus repens) 100 ml/da.

Mercimek 8-12 cm boyda, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

ŞEKER PANCARI Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
75-100 ml/da.

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

PAMUK Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da.

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

SOYA FASULYESİ Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kuşyemi (Phalaris spp.)
Yabani darı (Panicum spp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da.

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

NOHUT Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml/da
Çıkış sonrası
KANOLA Delice (Lolium temulentum) 200 ml/da
Çıkış sonrası
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kuşyemi (Phalaris spp.)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)  
100 ml/da
Çıkış sonrası
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Ürün yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerde ( Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm. oldukları devredir.) otların üstüne püskürtülmek sureti ile yapılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır. Uygulamada dekara 20-40 lt su kullanılır. Yelpaze hüzmeli meme ile uygulama yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir