Tagula

Tagula

Aktif Madde 30 g/L Nicosulfuron + 75 g/L Mesotrione
Formülasyon Şekli YAĞ BAZLI SÜSPANSİYON KONSANTRE (OD)
Ambalaj --

Açıklama

TAGULA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2,B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Mısır
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
MISIR

 

İmampamuğu

(Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Tarla sarmaşığı

(Convolvulus arvensis)

Topalak

(Cyperus rotundus)

Benekli darıcan

(Echinochloa colonum)

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

Yabani bamya

(Hibiscus trionum)

Semizotu

(Portulaca oleracea)

Yapışkan ot

(Setaria verticillata)

Kanyaş

(Sorghum halepense)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

200 ml/da

çıkış sonrası

56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TAGULA mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir bitki koruma ürünüdür. TAGULA esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floem) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur, bitki koruma ürününün etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzim sentezi inhibitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucinein yapımında ihtiyaç vardır.

Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kutikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir. Ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Uygulamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için, dekara 20-40 L su, yelpaze hüzmeli meme ile iyi bir kaplama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Hemen İndir
Hemen İndir