Benpelle 480 SL

Benpelle 480 SL

Aktif Madde 480 g/L Bentazone
Formülasyon Şekli Suda Çözünen Konsantre (SL)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

BENPELLE 480 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,6 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bezelye Fasulye Soğan Soya Yer Fıstığı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
SOYA Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Topalak  (Cyperus rotundus)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Dilkanatan (Galium aparine)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Pıtrak (Xanthium macrocarpus)

150 ml/daSoya 1-3 yapraklı,

yabancı otlar 2-3 yapraklı olduğu dönemde

30
BEZELYE Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kuş otu (Stellaria media)

200 ml/da

yabancı otların  2-3 yapraklı olduğu dönemde

30
SOĞAN Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytanelması (Datura stramonium)

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Kuş otu (Stellaria media

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

200 ml/da

Soğanın  2-3 yapraklı olduğu döneminde

30
FASULYE Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 250 ml/da

Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde

30
Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus) ,  

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde 30
YERFISTIĞI Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris

Topalak (Cyperus rotundus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Serçedili (Stellari media)

250 ml/da

(ÇIKIŞ SONRASI)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BENPELLE 480 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da’a çıkarılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir