Russo 200 EC

Russo 200 EC

Aktif Madde 200 g/L Cyhalofop Butyl
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

RUSSO 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Çeltik
BİTKİ ADI YABANCI OT ADI UYGULAMA DOZU
ÇELTİK Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak )

Darıcan“Cinek”(Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)

Russo  + Yayıcı Yapıştırıcı
75 + 75 ml/da.
ÇELTİK Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)

Darıcan“Cinek”(Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoidesi)

Russo  + Yayıcı Yapıştırıcı
100 + 100 ml/da.
ÇELTİK Su ayrığı (Paspalum paspaloides) Russo  + Yayıcı Yapıştırıcı
75 + 75 ml/da.
ÇELTİK Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)

Baraj Otu (Diplachne fusca)

Russo  + Yayıcı Yapıştırıcı
150 + 150 ml/da.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

RUSSO 200 EC çeltikte darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara pulverizatör ile uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Ürün, uygulandıktan sonra yabancı ot yüzeyinde kuruması 4-5 saat içinde gerçekleşir.

Ürün yabancı ot üzerinde kuruduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. Ancak tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde yapılmalıdır.

Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup, yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir