Tuviaan Forte

Tuviaan Forte

Aktif Madde 150 gr/L Fluazifop-P-butyl
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre
Ambalaj 1Lt

Açıklama

TUVİAAN FORTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da

Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, 1 ay sonra yeniden çıkışlar olduğunda ikinci bir uygulama yapılabilir.

56 gün
SOĞAN Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da

Yulafın kardeşlenme döneminde

28 gün
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da 28 gün
BAĞ* Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da

Kanyaşlar 6-10 cm yapraklı veya 15-30 cm boyda iken

28 gün
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) 150 ml/da

Çiçeklenme öncesi devrede

28 gün
ŞEKER PANCARI Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da

15-30 cm boyda iken

56 gün
Yabani yulaf (Avena fatua) 50 ml/da

Kardeşlenme döneminde iken

56 gün
MERCİMEK Yabani yulaf (Avena fatua)
Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
50 ml/da

Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken

56 gün
DOMATES Darıcan (Echinochloa crus-galli) 75 ml/da

10-12 cm boyda iken

28 gün
PATATES Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinocloa crus-galli)
100 ml/da

Kanyaşlar 15-20 cm, Darıcanlar 8-10 cm boyda iken

28 gün
KANOLA Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 50 ml/da

Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken

28 gün
İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da

Çim 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken

28 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

TUVİAAN FORTE, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancıotlara karşı, çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancıot ilacıdır. TUVİAAN FORTE ilaçlama ile hasat arasındaki süre göz önüne alınarak, geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir.  Uygulama sırasında yabancıotların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önceden kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancıotların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygulamada, iyi bir kaplama için (ilacın, bitki ve otun derinliklerine de ulaşması için) uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için uygulama uygun basınçta    (3 atmosfer) yapılır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygundur. TUVİAAN FORTE, her türlü ilaçlama aleti ile uygulanabilir. Yer aletleriyle dekara 20-40 litre su kullanılır.

Hemen İndir
Hemen İndir