Arama Sonuçları

MısırToplam 31 ürün.
Herbisitler 13 ürün
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: 340 g/L MCPA+ 80 g/L Dicamba - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban çantası, Düğün çiçeği, Gelincik, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Şahtere, Semiz otu, Yabani hardal, Yapışkan otu, Yavşan otu Korcamba 420 SL
 • Bitki: Buğday, Mısır - Aktif Madde: % 25 Tritosulfuron + % 50 Dicamba - Zararlılar: Adi fiğ, Arap baklası, Ballıbaba, Boynuz otu, Boynuzlu yoğurt otu, Çoban çantası, Çoban değneği, Demir Dikeni, Domuz pıtrağı, Horoz ibiği, İmam pamuğu, Kangal, Kendi gelen mercimek, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kokar ot, Köpek üzümü, Sarıtaş yoncası, Semiz otu, Serçe Dili, ŞEytan elması, Sirken, Suriye geyik otu, Trakya hardalı, Uzun Süpürgeotu, Yabani hardal, Yabaniçiviotu, Yatık Gökbaş Korcamba 75 WG
 • Bitki: Haşhaş, Mısır - Aktif Madde: 480 g/L Mesotrione - Zararlılar: Ballıbaba, Çoban değneği, Dil kanatan, Hakiki papatya, Kara hindiba, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Kıvırcık Labada, Köpek üzümü, Köygöçüren, Sirken, Tarla köpek papatyası, Topalak, Yabani hardal, Yabani Havuç Korlistro SC
 • Bitki: Çeltik, Mısır - Aktif Madde: % 75 Halosulfuron Methyl - Zararlılar: Domuz pıtrağı, Horozibiği, Kız otu, Kurbağa kaşığı, Sandalya Sazı, Topalak Korpula 75 WG
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 45 Pyridate - Zararlılar: Darıcan, Datura, Hardal, Horoz ibiği, Kaz ayağı, Köpek üzümü, Pıtrak Kortagran WP
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 500 g/L Saf 2.4 -D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu - Zararlılar: Adi şahtere, Ak hindiba, Anadolu şahteresi, Arap baklası, Avrupa dönbabası, Ballıbaba, Boz ot, Bülbül otu, Çoban çantası, Çobandeğneği, Dikenli yabani marul, Eşek marulu, Fare kulağı, Farekulaklı boynuz otu, Gelincik, Güneş dikeni, Hakiki şahtere, Hazeran, Kanarya otu, Kanavcı otu, Kandamlası, Karamuk, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Küçük pıtrak, Kuş otu, Muhabbet çiçeği, Mürdümük, Papatya, Pelemir, Pıtrak, Sarı mum çiçeği, Sarı taş yoncası, Sirken, Sığırdili, Sürünücü çan çiçeği, Sütleğen, Tarla atkuyruğu, Tarla düğün çiçeği, Tarla köpek papatyası, Taş Yoncası, Taşkesen otu, Turnagagası, Yabani çivit otu, Yabani ebegümeci, Yabani fiğ, Yabani hardal, Yabani hindiba, Yabani karanfil, Yabani mürdümük, Yabani tere, Yabani turp, Yavşan otu, Yemlik Koruma Weed Killer D
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: %1 lodosulfuron-Methyl sodium, Foramsulfuron, Isoxadifen-ethyl (Safener) - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Yabani bamya, Yapışkan ot Manduro WG
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 40 g/L Nicosulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Çatal otu, Darıcan, Domuz pıtrağı, Kanyaş, Kirpidarı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Köpek üzümü, Yabani semizotu Ribasso 4 OD
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, Domuz pıtrağı, İmam pamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Sirken, Yapışkan ot, Yeşil horozibiği Ribasso EXTRA
 • Bitki: Hububat, Mısır - Aktif Madde: 225 g/LBromoxynil - Zararlılar: Ballıbaba, Boynuzlu yoğurt otu, Domuz pıtrağı, Eşek marulu, Gökbaş, Gönül hardalı, Kandamlası, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köygöçüren, Peygamber çiçeği, Pıtrak, Sarı ot, Sirken, Tarla akça çiçeği, Yabani hardal, Yumrulu jerenyum Scylla 225 EC
 • Bitki: Ayçiçeği, Domates, Mısır, Pamuk, Patates, Sarımsak, Soğan - Aktif Madde: 330 g/L Pendimethalin - Zararlılar: Ballıbaba, Bambul Otu, Benekli darıcan, Boz ot, Bülbül otu, Çatal otu, Çayır salkım otu, Çoban çantası, Çobançantası, Çobandeğneği, Darıcan, Dilkanatan, Duvar Arpası, Farekulağı, Gelincik, Horozibiği, İri yapraklı sütleğen, Isırgan Otu, Kanyaş, Kara pazı, Kazayağı, Kirpi darı, Kırmızı çiçekli ballıbaba, Kırmızı K.Tilki Kuyruğu, Kırmızı köklü tilkikuyruğu, Köpek üzümü, Kuş otu, Papatya, Rüzgar Otu, Semizotu, ŞEytan elması, Sirken, Sütleğen, Tarla akça çiçeği, Tilkikuyruğu, Topalak, Yabani darı, Yabani hardal, Yapışkan ot Status 330 E
 • Bitki: Mısır - Aktif Madde: 30 g/L Nicosulfuron + 75 g/L Mesotrione - Zararlılar: Benekli darıcan, Darıcan, imampamuğu, Kanyaş, Kırmızı köklü tilki kuyruğu, Semizotu, Tarla sarmaşığı, Topalak, Yabani bamya, Yapışkan ot, Zincir Pıtrağı Tagula
 • Bitki: Domates, Mısır - Aktif Madde: % 25 Rimsulfuron - Zararlılar: ZARAGOZ
İnsektisitler 15 ürün
 • Bitki: Antep Fıstığı, Buğday, Domates, Elma, Mısır, Patates, Soya, Zeytin - Aktif Madde: 25 g/L Beta-Cyfluthrin - Zararlılar: Antep fıstığı psillidi, Elma yeşil yaprakbiti, Hububat hortumlu böceği, Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Patates böceği, Şeftali yaprakbiti, Süne, Yaprak kurdu, Zeytin güvesi, Zeytin Karakoşnili, Zeytin sineği Betagard 25 EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayçiçeği, Bağ, Domates, Elma, Fasulye, Fındık, Hububat, Kiraz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patates, Patlıcan, Şeker Pancarı, Zeytin - Aktif Madde: 25 g/L Deltamethrin - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Apion, Bağ salkım güvesi, Bozkurt, Çayır tırtılı, Dürmece, Ekin kambur böceği, Elma ağkurdu, Elma içkurdu, Hortumlu Böcek, Hububat hortumlu böceği, Kalkan Böceği, Kiraz sineği, Kır tırtılı, Mantolu böcek, Mısır koçan kurdu, Patates böceği, Şekerpancar piresi, Süne, Yeşilkurt, Zeytin güvesi, Zeytin kara koşnili, Zeytin sineği Dentis 25 EC
 • Bitki: Bağ, Domates, Fasulye, Haşhaş, Hububat, Kayısı, Kiraz, Mısır, Pamuk, Şeftali, Soya, Susam - Aktif Madde: 650 g/L Malathion - Zararlılar: Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı, Fasulye kapsül kurdu, Haşhaş kökkurdu, Kiraz sineği, Mısır ambar zararlılarına, Pamuk çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakbiti, Pis kokulu yeşil böcek, Şeftali güvesi, Şeftali virgül kabuklu, Susam güvesi, Unlubit, Yaprakpireleri, Yeşilkurt %65 Malathion EM
 • Bitki: Biber, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 50 g/L Lufenuron - Zararlılar: Çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakkurdu Kornuron 5 EC
 • Bitki: Bağ, Biber, Buğday, Domates, Elma, Fındık, Mısır, Pamuk, Patlıcan, Şeker Pancarı, Zeytin - Aktif Madde: 100 g/L Alpha cypermethrin - Zararlılar: Bağ maymuncuğu, Elma ağ kurdu, Elma İç Kurdu, Fındık kurdu, Hububat hortumlu böceği, Kalkan böcekleri, Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Süne, Yeşilkurt, Zeytin sineği Kortac 100 EC
 • Bitki: Elma, Fındık, Mısır - Aktif Madde: 100 g/L Alphacypermethrin - Zararlılar: Elma içkurdu, Fındık kurdu, Koçan kurdu, Mısır kurdu Kortac 100 SC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Bağ, Domates, Elma, Fındık, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 200 g/LEsfenvalerate - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Bağ salkım güvesi, Elma içkurdu, Fındık kurdu, Mısır koçankurdu, Mısır kurdu, Pamukta yaprakpiresi, Yeşilkurt Korualpha 200 EC
 • Bitki: Armut, Bağ, Boş Ambar Uygulaması, Çeltik, Elma, Fındık, Gül, Kiraz, Mısır, Pamuk, Şeftali, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 190 g/ L Malathıon - Zararlılar: Altın kelebek, Armut kaplanı, Arpa Güvesi, Baklagil Tohum Böcekleri, Börülce tohumböceği, Çizgili yaprak kurdu, Doğu meyve güvesi, Ekşilik böcekleri, Elma pamuklubiti, Fasulye tohumböceği, Fındık filiz güvesi, Gül hortumlu böceği, İç Fındık Kurdu, Kiraz sineği, Kiraz sülüğü, Kuru incir kurdu, Kuru meyve akarı, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi, Mısır Biti, Pamuk çizgili yaprakkurdu, Pamuk yaprakbiti, Pamuk yaprakpiresi, Patates güvesi, Pirinç biti, Tatlı Kurt, Tepegöz, Testereli böcek, Tütün güvesi, Unlubit, Yaprak bitleri, Yeşil yaprakbitleri Koruma Malathion %20 EM
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayva, Bağ, Domates, Elma, Fındık, Lahana, Mısır, Pamuk, Patates, Zeytin - Aktif Madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin - Zararlılar: Ağkurdu, Antepfıstığı pisillidi, Bozkurt, Ekin kamburböceği, Elma içkurdu, Fındık filiz güvesi, Fındık kurdu, Hububat hortumlu böceği, İki noktalı kırmızı örümcek, Lahana yaprakgüvesi, Mısır koçankurdu, Mısır kurdu, Patates böceği, Salkım güvesi, Süne, Toprak pireleri, Yaprakbiti, Yeşilkurt, Zeytin güvesi Kung-Fu 5 EC
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Biber, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 150 g/L Teflubenzuron - Zararlılar: Antepfıstığı psillidi, Armut Psillidi, Pamuk Çizgili yaprak kurdu, Pamuk yaprak kurdu Liveron Super
 • Bitki: Bağ, Domates, Mısır, Pamuk - Aktif Madde: 150 g/l Indoxacarb - Zararlılar: Mısır koçan kurdu, Mısır kurdu, Pamuk yaprakkurdu, Salkım güvesi, Yeşilkurt Malamala 150 SC
 • Bitki: Bağ, Elma, Gül, Kiraz, Mısır, Pamuk, Turunçgiller, Yonca - Aktif Madde: % 25 Malathion - Zararlılar: Akdeniz Meyve Sineği, Armut kaplanı, Bağ üvezi, Elma ağ kurdu, Gül hortumlu böceği, Kiraz sineği, Pamuk Çizgili yaprak kurdu, Pamuk yaprakbiti, Yaprakpiresi, Yonca hortumluböceği Malathion WP
 • Bitki: Buğday, Mısır, Patates, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 600 g/l İmidacloprid - Zararlılar: Ekin kamburböceği (Zabrus spp.), Lixus spp.), Tel kurtları (Agriotes spp.), Toprak pire böcekleri (Agriotes spp. Collembola spp.) Pancar pireleri (Chaetocnema spp. Promise FS 600
 • Bitki: Buğday, Mısır, Patates, Şeker Pancarı - Aktif Madde: % 70 Imidacloprid - Zararlılar: Ekin kamburböceği (Zabrus spp.), Kırkayaklar (Diplopoda), Tel kurtları (Agriotes spp.), Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.), Yaykuyruklular (Collembola) Promise WS 70
 • Bitki: Antep Fıstığı, Armut, Ayçiçeği, Bağ, Dişbudak, Domates, Elma, Genel Zararlılar, Hububat, Kiraz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patlıcan, Şeker Pancarı, Süs Bitkileri - Aktif Madde: 250 g/L Cypermethrin - Zararlılar: Ağaç kızılkurdu (Coccus coccus) Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi), Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea), Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), Armut Psillidi (Cacopsylla pyri), Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.), Çekirgeler (Locusts), Elma iç kurdu (cydia pomonella), Memestra spp., Merodon eques), Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis), Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Plusia gamma) Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) Kalkan böcekler (Chaetocnema tibialis) Yaprak böceği (Piesma maculata), Salkım güvesi* (Lobesia botrana), Spodoptera exiquna, Süne (Eurygaster spp.), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci), Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Yaprak kurtları, Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Yeşilkurt (Helicoverpa vriplaca) Siperkor 25 EC
Fungusitler 2 ürün
 • Bitki: Biber, Domates, Mısır, Muz, Pamuk, Tütün, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 25 g/L Fludioxonil+10 g/L Metalaxyl-M - Zararlılar: Fide Kök Çürüklüğü, Fide yanıklığı, Fusarium Solgunluğu, Kök boğazı çürüklüğü, Tohum Fide Kök Çürüklüğü Boryspil 35 FS
 • Bitki: Arpa, Buğday, Mısır, Şeker Pancarı - Aktif Madde: 85 g/L Pyraclostrobin + 62.5 g/L Epoxiconaole - Zararlılar: DANSILI
Diğer 1 ürün
 • Bitki: Armut, Arpa, Bağ, Baklagiller, Bezelye, Biber, Buğday, Çeltik, Çilek, Domates, Elma, Fasulye, Hıyar, Kavun, Kornişon, Mercimek, Mısır, Narenciye, Nohut, Pamuk, Patates, Patlıcan, Şeftali, Şeker Pancarı, Soya, Süs Bitkileri, Yer Fıstığı - Aktif Madde: 2 g/L Sodium ortho nitrophenolate + 3 g/L Sodium para nitrophenolate + 1 g/L Sodium penta nitroguaiacolate - Zararlılar: Koruma Tonik
Hemen İndir
Hemen İndir