Malamala 150 SC

Malamala 150 SC

Aktif Madde 150 g/l Indoxacarb
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 400cc

Açıklama

Malama 100 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Mısır Pamuk
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
MISIR Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.)  

30 ml/da.(Larva)

 

7 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
DOMATES (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml/100 L. su
(Larva)
3 gün
DOMATES (Tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/  da.(Larva) 3 gün
PAMUK Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 45 ml/  da.(Larva) 14 gün
BAĞ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 ml/ 100 L. su
(Larva)
3 gün (sofralık üzüm)

10 gün (Şaraplık üzüm)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste pamuk yaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Dalkıran çıkışlarının yoğun olarak devam ettiği yaz dönemi haziran ve temmuz aylarında mücadele zamanı tespiti yapılır. Biyoteknik mücadelede kullanılan kitlesel yakalama tuzakları, çıkış zamanı tespiti için izleme amaçlı kullanılmaktadır. Haziran başından itibaren bahçeyi temsil edecek şekilde yerden 1-1,5 metre yüksekliğe asılan çekici tuzaklar, düzenli olarak haftada bir kontrol edilir. Tuzaklarda yakalanan erginlerde ani bir yükseliş görüldüğünde dalların gövdelerini kaplayacak şekilde ilaç uygulaması yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir