Koruma Malathion %20 EM

Koruma Malathion %20 EM

Aktif Madde 190 g/ L Malathıon
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 500cc – 1Lt

Açıklama

KORUMA MALATHİON % 20 EM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Altın kelebek
(Euprostis chrsorrhoera)
500 ml/100 L su (larva) 7 gün
Şeftali Doğu meyve güvesi
(Laspeyresia molesta)
300 ml/100 L su (larva) 7 gün
Kiraz Kiraz sineği
(Rhagoletis cerasi) 
300 ml/100 L su (ergin) 7 gün
Elma Yeşil yaprakbitleri
(Aphis spp.)
400 ml/100 L su (nimf) 7 gün
Elma Elma pamuklubiti
(Eriosoma lanigerum)
300 ml/100 L su (nimf, ergin) 7 gün
Armut Armut kaplanı
(Stephanitis pyri)
300 ml/100 L su (nimf, ergin) 7 gün
Kiraz Kiraz sülüğü
(Caliroa limacina)
200 ml/100 L su (larva) 7 gün
Bağ* Unlubit
(Planococcus citri)
500 ml/100 L su
(Tüm dönemlerde) dönemdönemlerde)
7 gün
Fındık Fındık filiz güvesi
(Gypsonoma dealbana)
700 ml/da veya
350 ml/100 L su Larva
7 gün
Pamuk Çizgili pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera exigua)
750 ml/da
(larva)
7 gün
Pamuk Pamuk yaprak biti
(Aphis gossypii)
300 ml/da

(nimf, ergin)

7 gün
Pamuk Pamuk yaprak piresi
(Empoasca decipiens)
500 ml/da

(nimf, ergin)

7 gün
Süs Bitkileri Yaprak bitleri
(Aphididae)
250 ml/100 L su

(nimf, ergin)

7 gün
Gül Gül hortumlu böceği
(Rhynchites hungaricus)
250 ml/100 L su

(ergin)

7 gün
Mısır Çizgili yaprak kurdu

(Spodoptera exigua)

600 ml/da

(larva)

7 gün
Çeltik Tepe göz
(Thiops concrifoms)
250 ml/da

(larva,ergin)

7 gün
Boş Ambar Uygulaması Kuru Meyve Zararlıları

Kuru İncir Kurdu
(Cadra cautella)

Kuru meyve Güvesi
(Plodia interpunctella)

Kuru Üzüm Güvesi
(Ephestia figuliella)

İç Fındık Kurdu

(Paralipsa gularis)

Ekşilik Böcekleri

(Carpophilus spp.)

Testereli Böcek

(Oryzaephilus surinamesis)

Kuru Meyve Akarı
(Carpoglyhus lactis)

625 ml/100 m2 yüzeye
Mısır Zararlıları

Arpa Güvesi (Sitofroga cerealella)

Mısır Biti (Sitophilus zeamais)

Pirinç biti (Sitotroga cerealella)

Tütün zararlıları

Tütün Güvesi
(Ephestia elutella)

Tatlı Kurt
(Lasioderma serricome)

Patates zararlıları

Patates Güvesi
(Gnorimoschema opercuella)

Baklagil Ambar Zararlıları

Baklagil Tohum Böcekleri
(Bruchus spp. )

Fasulye tohumböceği
(Acanthoscalides obfectus)

Börülce tohumböceği
(Callosobruchus  maculatus)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada altın kelebeğe karşı mecbur kalmadıkça kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Diğer mücadele metodları uygulandığında, kimyasal mücadele gerekli olmayabilir. Uygulamalar ilkbaharda iklim koşullarına bağlı olarak genellikle nisan ortalarına doğru, tırtıllar kışlık yuvalarını tamamen terk ettikleri dönemde yapılmalıdır. Genellikle bir uygulama yeterlidir. Biyopreparatların kullanılması tercih edilmelidir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma pamukbitine karşı mayıs ayından itibaren yapılacak kontrollerde sürgünlerin %10’unda koloni tesbiti yapılınca uygulama yapılır.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklardan çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerin yoğun olduğu zamanda haziranda yapılır.

Kiraz sülüğüne karşı larvaların yaprakların epidermisinde beslenmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. Birinci ve ikinci dölün larvalarına karşı bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 2 uygulama yapılır.

Bağ unlubite karşı mücadele 2 dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesine kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılır.

 

Fındık filiz güvesine karşı fındık güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla:

1-10 da olan bahçelerde 10 ocak, 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak, 30 da’dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15 olduğunda toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15 olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

 

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alına 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprak piresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Gül hortumlu böceğine karşı nisan sonu ile mayıs ortası uygulama için en uygun zaman olarak seçilebilir. Uygulamaya geçebilmek için nisan sonundan itibaren haftada iki kez olmak üzere güllükler kontrol edilmeli, tesadüfen seçilen 100 tomurcuktan 5’inde ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Çelitkte tepegöze karşı çeltiğin çimlenme devresinde su kesimini müteakip bitkinin iyice toprağa tutulmasından sonra yapılmalıdır. Bu ekim zamanına göre değişmekle beraber genellikle mayıs ayına denk gelmektedir.

Şerbetçiotu yaprakbitine karşı kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı %20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 ise uygulama tekrarlanmalıdır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (garsiyat) alanlarında zararlı çekirge nimfleri görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir