Korualpha 200 EC

Korualpha 200 EC

Aktif Madde 200 g/LEsfenvalerate
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 500cc – 1Lt

Açıklama

KORUALPHA 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

*Pamuk Yeşilkurt

(Helicopervaarmigera)

60 ml/da.

(Larva)

7 gün

 

Pamuk Pamukta yaprakpiresi

(Empoascadecipiens)

7.5 ml/da

(Ergin)

7 gün
Domates

(Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoperva armigera)

60 ml/da

(Larva)

7 gün

 

Elma Elma İçkurdu

(Cydiapomonella)

5 ml/100 L su

( Larva)

7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pastacıde)

20 ml/100 L su 7 gün
Fındık Fındık kurdu

(Curculionucum)

20 ml/da ( Larva) 14 gün
Bağ ** Bağ salkım güvesi

(Lobesiabotrana)

7.5 ml/100 L su

(Larva)

15 gün
Mısır

 

Mısır koçankurdu

(Sesamianonagrioides)

30 ml/da  (Larva)

(15 gün arayla 3 ilaçlama)

21 gün

 

Mısır kurdu                (Ostrinia nubilialis)
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılmaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

Pamuk yaprak pirelerine karşı rastgale seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılır.

 

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Elma İçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

 

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2 ‘den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir