%65 Malathion EM

%65 Malathion EM

Aktif Madde 650 g/L Malathion
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 500cc – 1Lt

Açıklama

% 65 MALATHİON EM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisit tir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da (larva) 7 gün
Fasulye Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenalla) 200 ml/da (larva) 7 gün
Mısır Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da (larva) 7 gün
Mısır ambar zararlılarına karşı 200 ml/100 m² alana
Kiraz Kiraz sineği (Rhagolatis cerasi) 100 ml/100 l su                      (yumurta, larva) 7 gün

 

Kayısı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 150 ml/100 l su
(larva)
7 gün

 

Şeftali Şeftali virgül kabuklu
Biti(Coccomytilus halli)
100 ml/100 l su
( larva)
7 gün

 

Bağ* Unlubit (Planococcus citri) 150 ml/100 l su tüm dönemlerde 7 gün

 

Haşhaş Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) 200 ml /100 l su
(ergin)
7 gün
Pamuk Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da
(larva)
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) 100 ml/da
(nimf, ergin)
Yaprakpireleri (Empoasca decipiens) 170 ml/da. (nimf, ergin)
Susam Susam güvesi (Antigastrata catalaunalis) 100 ml/da
(larva)
7 gün
Soya Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula ) 170 ml/da
(nimf,ergin)
7 gün
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da
(larva)
7 gün
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı 200 ml/100 m² alana

Boş depo uygulaması

Ürün depoya kabulünden 20-25 gün evvel
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

 

Pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

 

Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

 

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

 

Bağ unlubite karşı mücadele 2 dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesine kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılır.

 

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m²’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

 

Susam güvesine karşı zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

 

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

 

Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+ nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.

 

Kayısıda şeftali güvesine karşı uygulama zamanında saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Domateste Yeşilkurtta karşı tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkide 5’i bulaşık bulunursa mücadeleye geçilir.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir