DANSILI

DANSILI

Aktif Madde 85 g/L Pyraclostrobin + 62.5 g/L Epoxiconaole
Formülasyon Şekli Süspo-Emülsiyon (SE)
Ambalaj --

Açıklama

DANSILI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11,G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Buğday Mısır Şeker Pancarı
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
BUĞDAY Tahıl küllemesi
(Erysiphe graminis)
200 ml/da. 42 gün
BUĞDAY Septorya Yaprak Lekesi
(Septorya tritici)
200 ml/da. 42 gün
BUĞDAY Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici) 200 ml/da. 42 gün
ARPA Arpa Yaprak Pası (Puccinia hordei) 150 ml/da. 42 gün
MISIR Mısır Yaprak Yanıklığı (Setosphaeria turcica) 200 ml/da. 14 gün
ŞEKER PANCARI Şekerpancarı Yaprak Lekesi (Cercospora beticola) 150 ml/da.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir