Tortuga

Tortuga

Aktif Madde 12.5 g / l Fludioxonil, 37.5 g / l Metalaxyl-M, 75 g / l Azoxystrobin
Formülasyon Şekli AKICI SÜSPANSİYON (FS)
Ambalaj ---

Açıklama

TORTUGA isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:11 ; A1:4 ; E2:12 ) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Domates (Sera) Pamuk Yer Fıstığı
KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp. Phythium spp.) 250 ml / 100 kg havsız tohuma
Yerfıstığı Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 250 ml / 100 kg tohuma
Domates
(sera)
Toprak kökenli patojenler (Fusarium spp ) 250 ml / da Damla sulama 10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk Fide Kök Çürüklüğü : Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktardaki bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır. 100 kg pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Sonra tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü nemlendirilmiş pamuk tohumlarına karıştırılarak yeknesak bir şekilde yapışmaları sağlanır.

Yerfıstığı Kökboğazı Çürüklüğü : Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Uygulamalar yerfıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik karışımın tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olması için ilaçlama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Domates – Toprak Kökenli Patojenler (Fusarium spp.) : Damla sulama uygulamasında bitki koruma ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan sonra bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade

sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün 

temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. 15 gün sonra uygulama tekrarlanmalıdır.

Bitki toleransı: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında TORTUGA, tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir