Supernosad 240 SC

Supernosad 240 SC

Aktif Madde 240 g/L Spinosad
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 100cc – 250cc – 500cc – 1Lt

Açıklama

SUPERNOSAD 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5, Spinosyn olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Biber (Sera) Domates (Sera) Kiraz Pamuk Şeftali
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml / 100 l su 7 gün
Bağ tripsleri (Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps) 40 ml / 100 l su Üzüm: 14 gün
Yaprak:10 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis  cerasi) 12.5 ml /100 l su 3 gün
Domates  (Sera ) Domates güvesi (Tuta absoluta) 50 ml / 100 l su 3 gün
Biber (Sera) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) 40 ml / da (larva,ergin) 3 gün
Şeftali Çiçek tripsi  (Frankliniella occidentalis) 40 ml /100 l su (larva,ergin) 14 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera )   25 ml/da (larva) 28 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/ yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

 

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

 

Biber çiçek tripslerine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvalar sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10. Büyük yaprakı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

 

Şeftalide çiçek tripsine karşı 100 sürgünün en az %10’u zararlı ile bulaşıksa çiçeklerin %5’i açıldığında uygulama yapılır.

 

Kiraz Sineğine karşı, görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gerekir.

Hemen İndir
Hemen İndir