Sploraz 450 EC

Sploraz 450 EC

Aktif Madde 450 g/L Prochloraz
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

SPLORAZ 450 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Arpa Buğday Çeltik Kültür Mantarı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Arpa ve Buğday Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığı

(Fusarium spp.,Bipalaris sorokiniana,

Rhizoctonia spp,

Pseudocercosporella herpotrichoides.

100 ml/da 56 gün
Arpa Tahıl Külleme

(Erysiphe graminis)

100 ml/da 56 gün
Buğday Septorya Yaprak lekesi

(Septoria tritici)

100 ml/da 56 gün
Çeltik Çeltik Yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml/da 56 gün
Kültür Mantarı Örümcekağı hastalığı (Cladobotryum dendroides) 1,25 ml/m2 10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tahıllarda fide kök yanıklığı ve Kök Boğazı Yanıklığına karşı:

Kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Tahılda Küllemeye karşı:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde iklim koşulları da dikkate alınarak özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır. Uygulama yaparken bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.

Buğday Septorya Yaprak Lekesi Hastalığına karşı:

Normal koşullarda ekonomik olmamakla beraber, eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılabilir. Kardeşlenme başlangıcından itibaren yağışlı havalar uzarsa Septorya zararı artar. Uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Ancak burada da çok geç kalmamak doğrudur. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden 21 gün arayla 2.uygulama gerek duyulabilir.  

Çeltik Yanıklık Hastalığına karşı:

Yeşil aksam uygulaması: Hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse hava koşullarına bağlı olarak 15-20 gün arayla ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır. Ürünün tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ürünlü su, yaprak ve sapların yüzeyi ürünlü su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya uygulanır.

Kültür Mantarı Örümcek ağı hastalığına karşı: SPLORAZ 450 EC koruyucu özelliği olan bir ürün olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1.flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygulama tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1-2 litre su kullanılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir