Scorollan 240 SC

Scorollan 240 SC

Aktif Madde 240 g/L Spirodiclofen
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 200cc – 300cc

Açıklama

SCOROLLAN 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Elma Kiraz Şeftali Turunçgiller
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

Turunçgil Kırmızı örümceği (Panonychus citri) 20 ml/100 l su (yumurta,nimf, ergin) 14 gün
Pas Böcüsü

(Phyllocoptruta oleivora)

Elma

 

Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi) 30 ml/100 l su (yumurta,nimf,

ergin)

14 gün
Akdiken Akarı

(Tetranychus  viennensis )

 

25 ml/100 l su (yumurta,nimf,

ergin)

14 gün
Kiraz İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su (nimf,ergin) 14 gün
Bağ* İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su (nimf,ergin) 14 gün
Şeftali İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su (nimf,ergin) 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

 

Turunçgil Kırmızı Örümceği ve Pas Böcüsü:

İlkbaharda şubat sonu mart başı turunçgil bahçelerinde, büyüteç ile yaprakların alt ve üst yüzeyindeki hareketli bireyler sayılır. 10 yaprakta ortalama 4-9 birey varsa yazlık yağlar ile eğer üstündeyse akarisitlerden biriyle mücadele yapılmalıdır. Uygulamaya zararlının taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da uygulama yapılabilir.

 

Elmada Kırmızı Örümcek ve Akdiken Akarı:

Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda kırmızı örümcek sayısının yaprak başına 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

 

Kirazda Kırmızı Örümcek:

Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

 

Bağda Kırmızı Örümcek:

Yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

 

Şeftalide Kırmızı Örümcek:

Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3–5 adetin üzerinde kırmızı örümcek bulunması durumunda uygulama yapılabilir.

Hemen İndir
Hemen İndir