Scabby 240 SC

Scabby 240 SC

Aktif Madde 240 g/L Spiromesifen
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 250cc – 500cc

Açıklama

SCABBY 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Pamuk Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 40 ml/da (yumurta, nimf, ergin) 21
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)
Patlıcan Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da

(nimf, ergin)

3
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)
Karpuz Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da

(nimf, ergin)

3
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)
Çilek Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da  (nimf, ergin) 3
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae)
Hıyar

(Sera )

Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su (nimf, ergin) 3
Domates Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da  (nimf, ergin) 3
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) 50 ml/da  (nimf, ergin)
Beyazsinek (Bemisia tabaci) 60 ml/da (larva, nimf)
Karanfil

(Sera )

İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) 50 ml/100 l su (nimf, ergin)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk:

Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümden 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır, toplam 100 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz’de 5, Ege ve Güneydoğu’da 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi uygulama yapılabilir. Kullanılacak alete göre bir dekara gidecek su miktarı kalibrasyon yapılarak saptanmalı ve belirlenen su miktarına gerekli ürün eklenmelidir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.

Domates, patlıcan, karpuz ve hıyar:

İlk çiçeklenmeden itibaren tarlaya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yapraktan olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 Kırmızı örümcek sayısına ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılmalıdır. Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak bir dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ürün eklenmelidir.

Çilek:

Tarlayı temsil eden 50 yaprakçıkta, yaprakçık başına ortalama 15 hareketli birey, görülünce uygulama yapılmalıdır.

Domates Beyazsinek:

80 yaprakta yaprak başına ortalama ilkbaharda 0,5-2, sonbaharda 3 larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

 

Elmada kırmızı örümcek: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Hemen İndir
Hemen İndir