Rubin 25 WP

Rubin 25 WP

Aktif Madde % 25 Tebuconazole
Formülasyon Şekli Suda Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj 250gr – 600gr- 3 kg

Açıklama

RUBİN 25 WP isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Armut Buğday Domates Elma Kayısı Nar Yer Fıstığı
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES Erken Yaprak
Yanıklığı
(Alternaria solani)
50 g/100 L su 7 gün
ELMA Külleme
(Podosphaera leucotricha)
25 g/100 L. su 14 gün
Karaleke
(Venturia inaequalis)
25 g/100 L. su 14 gün
ARMUT Karaleke
(Venturia pirina)
25 g/100 L su 14 gün
KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası
(Sclerotinia laxa)
60 g/100 L su 14 gün
BUĞDAY Sarı Pas
(Puccinia striiformis)
75 g/da 35 gün
Septorya yaprak lekesi
(Septoria tritici)
75 g/da 35 gün
YER FISTIĞI Serkospora erken yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora arachidis)
50 g/da 14 gün
NAR Phytopthora Kök ve Kök Boğazı çürüklüğü
(Phytophthora spp.)
60 g/100 L. su 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DOMATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelerde gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim şartlarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

 

ELMA KÜLLEMESİ:

 1. Uygulaması: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
 2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde
 3. Ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

 

ELMA KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet döneminde ( çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ARMUT KARALEKESİ:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırçası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE ÇİÇEK MONİLYASI (KAYISI)

 1. Uygulama: Çiçekleneme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
 2. Uygulama: Tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte ) yapılır.

 

BUĞDAY SARI PAS:

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ürünlü su ile kapanacak şekilde uygulama yapılır. İklim koşulları hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Hemen İndir
Hemen İndir