Nemaphos EC 400

Nemaphos EC 400

Aktif Madde 400 g/L Fenamiphos
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 1Lt – 5Lt

Açıklama

NEMAPHOS EC 400 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir.

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ

SÜRE

MUZ Kök Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)
Spiral Nematod (Helicotylenchus multicinctus)
 

7.5 L /da.

 

 

 

60 gün

 

TURUNÇGİL
BAHÇELERİNDE
Turunçgil Nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 7.5 L / da

 

 

60 gün

 

TURUNÇGİL FİDANLIKLARI Turunçgil Nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 5 L /da

 

 

——

 

TURUNÇGİL
FİDANLARI
Turunçgil Nematodu (Helicotylenchus semipenetrans ) 200 ml/100 L su ——-
DOMATES Kök Ur Nematodları (Meloidogyne spp.) 2.5 L /da Dikim öncesi veya

90 gün

 

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

MUZ Bahçeleri:

Her bir muz yalağına isabet edecek doz ürün bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. Uygulamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

  1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
  2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede
  3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, NEMAPHOS EC 400 uygulamalardan yalnız birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Bahçeleri:

Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ürün miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başlandığı ilkbaharda yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Fidanlıkları:

Gerekli miktar ürün süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ürün suya 30 dakika süre ile bandırılır.

DOMATES:

Ölçüm (kalibrasyon)  yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ürün miktarı hesaplanarak suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır. Sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Hemen İndir
Hemen İndir