Koruma Yazlık Yağ

Koruma Yazlık Yağ

Aktif Madde 850 g/L Mineral Yağ
Formülasyon Şekli Yazlık Yağ
Ambalaj 1Lt – 17Lt

Açıklama

KORUMA YAZLIK YAĞI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup NC olarak sınıflandırılmış bir insektist-akarisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Antep Fıstığı Armut Bağ Elma Turunçgiller Zeytin
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANZİMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA Virgül kabuklubiti(Lepidosaphes ulmi) 1200 ml/100 i su
ARMUT Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 1000 ml + 300 ml/100 i su Koruma Yazlık yag + K.Malathion %20 EM
TURUNÇGİLLER Pas böcüsü (Phyllocoptera oleivora) 1250 ml/ 100 L su
Yıldız koşnili Ceroplastes floridensis) 1250 ml/ 100 L su
Beyazsinek (Dialeurodes citri) 400-500 ml/ 100 L su
Kırmızı Örümcek (Panonychus citri) 1250 ml/ 100 L su
Turunçgil unlu biti (Planococcus citri) 1250 ml/ 100 L su
Kırmızı ve sarı kabuklu bit (Acnidiella auronti)(A. citrina) 1250-1500 ml/ 100 L su
Gri yumuşak koşnil (Coccus psedomagnoliarum) 1250 ml/ 100 L su
Turunçgil virgül kabuklu biti  (Cornuaspis beckii)

 

1250-1500 ml/ 100 L su
Kanlı balsıra (Ceroplastes rusci) 1250 ml/ 100 L su
     
ZEYTİN Kara koşnil (Saissetia oleae) 1250-1500 ml/ 100 L su
Pamuklu koşnil (Philippia oleae) 1250 ml/ 100 L su
Yara Koşnili (Pollinia pollini) 1200 ml/ 100 L su
BAĞ Unlu bit (Palnococcus citri) 1000 ml/ 100 L su
ANTEPFISTIĞI Antepfıstığı yeşil psillidi 1500 ml/ 100 L su

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma-Virgül kabuklubitl: Kış ilaçlaması yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında gözler kabarmadan 2-3 hafta önce ilaçlama yapılmalıdır. Yaz mücadelesi ise 1. Ve 2. Döle karşı ilkbaharda ve temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol edilir ve S cm uzunluğunda bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en az S adet dişi kabuğu bulunduğunda, yumurta açılımından en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır.

Armut Pslllldlne karşı: kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, 2 veya 3 dönem minfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 1S’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Turunçgıllerde pas böcüsü mücadelesinde, Mayıs başından itibaren bahçenin değişik kesimleri haftada bir kez kontrol edilir. 1 ila 2 adet pas böcüsüne rastlandığında mücadeleye geçilir.

Turunçgıllerde yıldız koşnlli: Yaprak başına ortalama birden fazla zararlı varsa uygulama yapılır.

Turunçgıllerde Beyzslnek : Yaprak başına en az 3 adet canlı birey ( Yumurta, Nimf ve Ergin) bulunuyorsa kimyasal mücadele yapılır.

Turunçgıllerde Kırmızıörümcek: On yaprakta 4-9 canlı birey varsa uygulama yapılmalıdır.

Turunçgıllerde unlublt: Meyveler fındık iriliğinde iken %10 ve daha fazla zararlı bulaşıklığı saptanan bahçelerde biyolojik mücadele uygulamasından önce popülasyonu düşürmek ve dökümü kısmen önlemek için yazlık yağ uygulaması yapılır.

Turunçgıllerde kırmızı ve sarı kabuklubit: Uygulamaya karar vermek için turunçgil sarı kabuklubit için yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf 20’den, turunçgil kırmızı kabuklubit için O.S’den fazlaysa her iki zararlı için yapılan meyve kontrollerinde ( meyveler fındık büyüklüğünde) ise % 1S meyve bulaşıklığı ( bir kabuklubit bulunsa bile meyve bulaşık kabul edilir) saptanırsa uygulama için yeterli yoğunluk kabul edilir.

Turunçglllrede gri yumuşak koşnil: %70-80 aktif larva çıkışı tamamlandığında tek uygulama yapılır.

Turunçgıllerde virgül kabuklubit: Ilk aktif larvaların görülmesinden bir hafta sonra ve orta yoğunlukta ( S1S canlı kabuklubitlyaprak) veya yoğun (1S den fazla kabuklubitlyaprak) bulaşık bahçelerde uygulama yapılmalıdır.

Turunçgıllerde kanlıbalsıra: Mart-Mayıs aylarında bahçeye köşegenler doğrultusunda girilir. Sırada veya birer ağaç atlamak suretiyle her ağacın dört yönünden rastgele alınan birer emzik kontrol edilir. Bu emziklerden bir adet bile kabuklu bit bulunursa emzik bulaşık kabul edilir. Bu bahçede SO-100 emzik sayılarak yüzde bulaşık adedi saptanır. Bulaşık emzik adedi % S’i geçerse uygulamaya karar verilir. Mücadelesi gereken bahçelerde koşnilin % 90 dan fazlasının açılmaya başladığı zamanda uygulama yapılır.

Zeytın karakoşnlli : Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-2S cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %SO’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytın yarakoşnlll ve zeytın pamuklukoşnlline karşı: zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda Turunçgıl unlubltlne karşı: mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. Ikinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, taneleri n tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir. Antepfıstığı yeşıl pslllldlne karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır

Hemen İndir
Hemen İndir