Koruma Göztaşı

Koruma Göztaşı

Aktif Madde % 25 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat
Formülasyon Şekli Suda Çözünebilir Kristaller
Ambalaj 1 kg – 5 kg – 10 kg – 20 kg – 25 kg

Açıklama

KORUMA GÖZTAŞI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasindaki Süre
Armut Karaleke
(Venturia spp.)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç * (Dal sıracası var ise)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (Dal sıracası yok ise)
21 gün
Memeli Pas
(Gymnosporangium fuscum)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç 21 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç * (Dal sıracası var ise)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (Dal sıracası yok ise)
21 gün
Erik Cep Hastalığı
(Taphrina pruni)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç 21 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamnklanma
(Pseudomonas  syringae pv.morsprunorum)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (1. Uygulama)
600 g göztaşı + 600 g sönmüş
kireç * (2. Uygulama)
21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç   21 gün
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)
(Coryneum beijerinckii)
3000 g göztaşı + 3000 g sönmüş kireç * (1. Uygulama)
1000 g göztaşı +1000 g sönmüş
kireç * (2. Uygulama)
21 gün
Yenidünya Karaleke
(Venturia inaequalis var.eribotryae)
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç 21 gün
Antep fıstığı Karazenk
(Septoria pistacina )
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç 21 gün
Badem Dal Kanseri
(Pseudomonas amygdali)
3000 g göztaşı + 3000 g sönmüş kireç * (1. Uygulama)
1000 g göztaşı +1000 g sönmüş
kireç * (2. Uygulama)
21 gün
Fındık Bakteriyel Yanıklık
(Xanthomonas campestris pv.)
1000 g göztaşı +1000 g sönmüş
kireç *
(%0.3 oranında kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.)
21 gün
Lahana Mildiyö
(Peronospora brassicae)
1000 g göztaşı +1000 g sönmüş
kireç *
21 gün
Turunçgiller Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı
(Phytopthora citrophthora)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç *
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç *
21 gün
Dal yanıklığı
(Pseudomonas syringae)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç *
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç *
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç *
21 gün
Zeytin Halkalı leke
(Spilocaea oleagina)
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç * (1. Uygulama)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç *(2. Uygulama)
21 gün
Dal Kanseri
(
Pseudomonas  syringae)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (ilkbahar uygulaması)
2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç * (diğer uygulamalar)
21 gün
Bağ   ** Mildiyö
(Plasmopara viticola)
500 g göztaşı + 500 g sönmüş kireç * (1.uygulama)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (2.uygulama)
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç * (3.uygulama)
21 gün
Ölü Kol
(Phomopsis viticola)
4000 g göztaşı + 4000 g sönmüş kireç * (kış uygulaması) 21 gün
Antraknoz
(Elsinoe ampelina)
3000 g göztaşı + 3000 g sönmüş kireç * (kış uygulaması)
500 g göztaşı + 500 g sönmüş kireç * (1.uygulama- yaz müc.)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * (2.uygulama yaz müc.)
1500 g göztaşı + 1500 g sönmüş kireç * (3.uygulama yaz müc.)
21 gün
Yer Fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)
1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç * 21 gün
Meyve Ağaçları Rosellinia kök çürüklüğü
(Rosellinia necetrix)
2000 g göztaşı + 100 L su m²’ye 10 L su gelecek şekilde ağaçların diplerine uygulanır. 21 gün
Kök kanseri
(Agrobacterium tumafaciens)
5000 g göztaşı yaz aylarında kök bölgesinde uygulanır. 21 gün
*Sönmemiş kireç kullanılacak olması durumunda kireç miktarları yarı (1/2) oranında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ARMUT KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

 

ARMUT MEMELİPASI:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce

2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

 

ERİKLERDE CEP HASTALIĞI:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE ZAMKLANMA (Kiraz ):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde

2.uygulama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (ŞEFTALİ):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

 

ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

 

YENİDÜNYA KARALEKESİ:

1.UYGULAMA: Sonbaharda tomurcuklar kabarmadan önce

2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

 1. ve diğer uygulamalar 3. Uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

 

ANTEPFISTIĞI KARAZENK:

1.Uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde, tedavi edici fungusitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü dönem kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

 

BADEM DAL KANSERİ:

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde yapılır.

 

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIK:

1.uygulama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlanmadan önce ağustos sonu veya eylül başında

 1. uygulama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75’inin döküldüğü bir devrede
 2. uygulama: ilkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır.

 

TURUNÇGİL MEYVELERİNDE KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜK VE GÖVDE ZAMNKLANMASI:

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

 1. uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine %3’lük potasyum permnganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

TURUNÇGİL DAL YANIKLIĞI:

Uygulamaya hasattan sonra çok kuru dallar temizlendikten sonra başlanır. Hafif bulaşık bahçelerde ilk uygulama hasat sonrası olmak üzere 1 ay ara ile 2 kez %1,5’luk bordo bulamacı şeklinde uygulanır. Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ve aynı zamanda kış ve ilkbahar ayları yağışlı ve ılık seyrediyorsa, hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile 2-3 kez %1,5’luk bordo bulamacı ve çiçek tomurcukları patlamadan önce %1’lik dozda bir uygulama daha yapılmalıdır. Bu şekildeki bahçelerde en az 3 yıl kimyasal uygulamalara devam edilir.

 

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

 

ZEYTİN DAL KANSERİ:

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinliklerde iki yıl budama yapmaksızın yılda 4 defa uygulanır. İlkbahar uygulamasında %1’lik diğer uygulamalar %2’lik bordo bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır.

Karadeniz Bölgesinde ise 2. Uygulama (Şubatta) yapılmaz, ancak dolu ve donzararı olursa şubat uygulaması yapılır. Diğer üç devredeki uygulamalar aynı dönemlerde uygulanır.

1.uygulama: Aralık sonunda hasattan hemen sonra,

2.uygulama: Şubat sonunda dolu, don zararından sonra

 1. uygulama: İlkbahar yağmurları başlamadan önce
 2. uygulama: Sonbahar yağmurları başlamadan önce, yapılır.

 

BAĞ MİLDİYÖ:

 1. uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.
 2. ve sonraki uygulamalar : İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

BAĞ ÖLÜKOL:

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

 1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
 2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
 3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

BAĞ ANTRAKNOZU:

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulanması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği taktirde aşağıdaki program uygulanır.

 1. Uygulama: sürgünler 5-10 cm,
 2. 2. Ve diğer uygulamalar 1. Uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı dönemde uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

 

LAHANA MİLDİYÖ:

Fidelikte fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla tarlada, ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede görülmesiyle uygulamalara başlanır.

 

YERFISTIĞI SERKOSPORA YAPRAK LEKESİ:

Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

 

MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLİNİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ:

Sonbaharda veya ilkbahar başında ağaçların iz düşümlerine %2’lik göz taşı ile m²’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır.

 

MEYVE AĞAÇLARINDA KÖK KANSERİ:

Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı mücadele temmuz ve ağustos aylarında yapılır. Birer hafta ara ile iki operasyonla tümörler dezenfte edilmiş bıçakla iyice temizlenerek yara yerine %5 oranında göz taşı eryiği ve kuruduktan sonra da nebati katran fırça ile sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.

Hemen İndir
Hemen İndir