Kortiram Forte 80 WG

Kortiram Forte 80 WG

Aktif Madde % 80 Thiram
Formülasyon Şekli Suda Dağılabilen Granül (WG)
Ambalaj 800 gr

Açıklama

KORTİRAM FORTE ® 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophylus)
300 g/100 l su 14 gün
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası
(
Monilinia laxa)
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası
(
Monilinia laxa)
200 g/100 l su 14 gün
Elma Karaleke
(Venturia ineaqualis)
150 g/100 l su 14 gün
Armut Karaleke
(Venturia pirina)
150 g/100 l su 14 gün
Erik Cep hastalığı
(Taphrina pruni)
300 g/100 l su 14 gün
Sebze Fideleri Sebze fidelerinde çökerten
(Pythium sp. Rhizoctonia sp. Alternaria sp.)
200 g/100 l su
(yeşil aksam ilaçlaması)
Soğan Sürme
(Urocystis cepulae)
5 kg/100 kg arpacık
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabie)
200 g/100 l su
(Yeşil aksam ilaçlaması)
14 gün
300 g/100 kg tohum
(Tohum ilaçlaması)
Fasulye Kök çürüklüğü
(Fusarium sp. Macrophomina phaseoli.Rhizoctonia sp.)
300 g/100 l su 14 gün
Kavun, Karpuz Antraknoz
(Colletotrichum sp.)
300 g/100 kg tohum
Fındık Yedi uyur
(Glis glis
)
4 kg/100 l su 14 gün
Fidan ve Omcalar Ada Tavşanı
(Oryctolagus cunilus)
Tarla tavşanı
(Lepus sp.) –Repellent-
150 g/1 l su
Şeker Pancarı Kök boğazı yanıklığı
(Phoma betae)
400 g/100 kg tohum

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (Şeftali):

1.Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE ÇİÇEK MONİLYASI (KAYISI VE ŞEFATLİ):

  1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
  2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır

 

ELMA KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ARMUT KARALEKE:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

ERİK CEP HASTALIĞI:

1.Uygulama tomurcukların kabardığı dönemde,

2.Uygulama çiçek taç yapraklarının  % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

 

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (SEBZE FİDELERİ, HIYAR (SERA))

Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır.

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Tohum uygulaması: ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

 

SOĞAN SÜRMESİ:

Tohum ürünleri tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

 

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

 

KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (KAVUN-KARPUZ):

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

 

TARLA VE ADA TAVŞANINA KARŞI:

Fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar uygulanır.

 

FINDIKTA YEDİ UYUR:

Fındıkların süt olum devresinden itibaren zarar görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

 

ŞEKERPANCARINDA ÇÖKERTEN (KÖK YANIKLIĞI)

Ekimden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir