Kormilin 480 SC

Kormilin 480 SC

Aktif Madde 480 g/L Diflubenzuron
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 250cc – 500cc – 1Lt

Açıklama

KORMİLİN 480 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Armut Elma Pamuk
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

 

ARMUT Armut psillidi     (Cacopsylla pyri)

 

25 ml+50 ml Yayıcı –yapıştırıcı /100 L su 14 gün
ELMA Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

 

20 ml/ 100 L su

 

 

14 gün
Elma ağ kurdu

(Yponomeuta malinellus)

20 ml/ 100 L su

 

 

14 gün
Armut yaprak galeri güvesi

(Leucoptera scitella)

 

20 ml/ 100 L su

14 gün
PAMUK Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/ da 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

 

Elma İçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

 

Elmada Armut yaprak galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere en 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıpcanlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

 

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozalar kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Hemen İndir
Hemen İndir