Epthal Ultra

Epthal Ultra

Aktif Madde 480 g/L Ethephon+ 60 g/L Cyclanilide
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1 lt-5 lt

Açıklama

-

Kullanıldığı Bitkiler

Pamuk
BİTKİ ADI KULLANIM AMACI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
PAMUK Koza açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasatı kolaylaştırmak ve pamuğu makinalı hasata hazırlamak

 

200 ml / dekar

Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçakla kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda), pratik olarak kozalar % 25-30 açmış olduğunda

 

7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 15-20 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir