Emarebeno 02 EC

Emarebeno 02 EC

Aktif Madde 20 g/L Emamectin Benzoate
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj 250cc – 1Lt

Açıklama

EMAREBENO 02 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Biber Domates Hıyar Pamuk

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
BİBER(SERA) Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
70 ml/ 100 L su
(Larva)
HIYAR(SERA) Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
70 ml/100 L su
(Larva)
DOMATES (TARLA-SERA ) Yeşilkurt
(Helicoverpa  armigera)
70 ml/100 L su
(Larva)
BAĞ* Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
60 ml/100 L su
(Larva)
PAMUK Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
100 ml/da
(Larva)
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Biber ve Hıyarda pamukyaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığından sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı,asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

 

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m^lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ürünlü bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Hemen İndir
Hemen İndir