Denska 050 SC

Denska 050 SC

Aktif Madde 50 g/L Deltamethrin
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 100cc – 250cc

Açıklama

DENSKA 050 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Armut Elma Kiraz Kuru İncir Kuru Üzüm Tütün Zeytin

Kullanılacağı Bitki ve Zaralı Organizmalar

 

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

KURU İNCİR VE KURU ÜZÜM AMBARLARI

 

Testereli böcek

(Oryzaephilus surinamensis)

30 ml/ 100 m2

(Boş ambar yüzeyi)

49 gün

 

ELMA

 

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

7.50 ml/ 100 L. su 3 gün
TÜTÜN Tütün tripsi

(Thrips tabaci)

30 ml/da 14 gün
 

 

ZEYTİN

 

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

12.5 ml/100 L. su 21 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae) 15 ml/100 L su

(Çiçek nesli ve Meyve nesli)

21 gün
KİRAZ

 

 Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 15 ml/100 L su

(Ergin )

3 gün
ARMUT

 

Armut Psillidi, (Cacopsylla) 25 ml/100 L su 3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Tütünde tütün güvesi ve tatlı kurda karşı: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra yapılmalıdır. 100 m² için gerekli olan su miktarı hesaplanmalıdır. Uygulamadan önce pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapanmalıdır. m² üzerinden tavsiye edilen ürün miktarını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

 

Kuru Meyve Zararlılarına Karşı:

Boş Ambar Uygulaması: Gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.

Fümigasyon: Depolama öncesi dönemde bulaşma almış olan ürünlere depolamanın başında yapılır.

Dolu ambar Uygulaması: Depolama süresinde bulaşma görüldüğü taktirde uygulanır. Bu Uygulama ostikolu tuzaklarda 3-4 açık tuzaklarında 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

 

Elma İçkurduna karşı: yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

 

Zeytin güvesine karşı: zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu  yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde  % l0 ‘dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’nunda canlı “yumurta+larva” olduğunda uygulama yapılır.

 

Zeytin sineğine karşı: Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit v.b. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısından itibaren asılması gerekmektedir. Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2 diamonyum fosfat eriyiği olan McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar kullanılır. Vuruk sayımları haftada 1-2 defa, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

 

Kiraz Sineğine karşı, görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gerekir

 

Armut Pslllidine karşı Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve
üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15′ den fazlasında bulaşma
görüldüğündeilaçlama yapılır

Hemen İndir
Hemen İndir