Coperhid SC

Coperhid SC

Aktif Madde 361.10 g/L Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit
Formülasyon Şekli Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj 1 lt – 5 lt

Açıklama

COPERHİD SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Elma Kayısı Turunçgiller Zeytin
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ZEYTIN Halkalı leke (Cycloconium oleagunium) 250 ml /100 L su 14 gün
BAĞ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 100 ml/100 L su 7 gün
Ölü kol (Phomopsis viticola) 100 ml/100 L su 7 gün
KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus ) 500 ml/ 100 L su (Dormant dönem)
250 ml/ 100 L Su(Normal dönem)
7 gün
TURUNÇGİL Kahverengi leke (Alternaria f.sp.citri) 250 ml/100 L su 7 gün
ELMA Karaleke (Venturia inaequalis) 250 ml /100 L su 14 gün
DOMATES Mildiyö (Phytophthora infestans) 200 ml/da 7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

 

BAĞ MİLDİYÖ:

1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

 

BAĞ ÖLÜKOL:

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

  1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
  2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
  3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

 

TURUNÇGİL KAHVERENGİ LEKE:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

 

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

 

DOMATES MİLDİYÖ

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Hemen İndir
Hemen İndir