Captan 500 FL

Captan 500 FL

Aktif Madde 500 g/l Captan
Formülasyon Şekli Akışkan - Süspansiyon Konsantre (FL)
Ambalaj 1 lt

Açıklama

KORUMA CAPTAN 500 FL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Bağ Domates Elma Kayısı Şeftali
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
BAĞ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 ml/ 100 L su 28 gün
DOMATES Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

300 ml/ 100 L su 14 gün
ELMA Karaleke

(Venturia inaequalis)

150 ml/ 100 L su 14 gün
KAYISI Yaprak delen (çil)

(Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

300 ml/ 100 L su 14 gün
ŞEFTALİ Yaprak delen (çil)

(Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

300 ml/ 100 L su 14 gün
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ELMA KARALEKESİ

  1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
  2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
  3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
  4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

KAYISIDA YAPRAKDELEN

  1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
  2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
  3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucundan sıyrılırken yapılır.

ŞEFTALİDE YAPRAKDELEN

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama:İlkbaharda çiçek tomurcuklarının kabardığı dönemde, çiçekler açılmadan önce yapılmalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir