Zamindar

Zamindar

Aktif Madde 112 g/L Ethofumesate + 91 g/L Phenmedipham + 71 g/L Desmedipham
Formülasyon Şekli Emülsiyon Konsantre (EC)
Ambalaj -

Açıklama

ZAMİNDAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5; C1,5; N,8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Kullanıldığı Bitkiler

Şeker Pancarı
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR
BİTKİ ADI YABANCI OTLAR UYGULAMA DOZU UYGULAMA DÖNEMİ
ŞEKER PANCARI Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Yabani hardal  (Sinapis arvensis)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 

75 ml/da

ŞEKERPANCARI

Kotiledon-2 gerçek yaprak

dönemi arasında, teklemeden önce

 

YABANCIOTLAR

Erken çimlenen

yabancı otlara karşı kotiledon -2 yaprak

 

2-6 yapraklı genç dönemlerinde

 

Farekulağı  (Anagallis arvensis)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması  (Datura stramonium)

Bambul otu  (Heliotropium europaeum)

Sarmaşık çobandeğneği

(Polygonum convolvulus)

Köpek üzümü  (Solanum nigrum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yabani turp  (Raphanus raphanistrum)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

250 ml/da
Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)

Uzun süpürge otu 

(Descurainia sophia)

Şifa otu ( Erigeron canadense)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Dilkanatan (Galium aparine)

Yabani bamya (Hibiscus trionum)

Sarı taş yoncası  (Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Adi soda otu (Salsola kali)

Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)

Kanarya otu (Senecio vulgaris)

350 ml/da
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarda kullanılamaz.

Bitki Koruma Ürününün Kullanım Şekli

Şekerpancarı kotiledon -2 yaprak döneminde iken ürüne karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml’den fazla kullanmayınız ve katlama uygulama yapmayınız. Ürünü kullanırken,  şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz. ZAMİNDAR, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. İyi bir kaplama uygulama yapacak şekilde yeterli su kullanmalıdır. Uygulamaya önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Hava sıcaklığı 25˚C’nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

Hemen İndir
Hemen İndir